26 listopada 2020,imieniny Delfiny, Sylwestra, Konrada

Komunikaty

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla seniorów 75+

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, że zostały zakupione szczepionki przeciw grypie dla seniorów w wieku powyżej 75 lat. Zapotrzebowanie na szczepionki mamy zgłosić do 27.11.2020r. - do piątku.

Zainteresowani mieszkańcy naszej gminy mogą zgłaszać wolę zaszczepienia się na:
Adres internetowy nzoz.tesa@gmail.com
Telefonicznie do poradni :
- Międzybrodzie Bialskie - 338661805, lub 334439437
- Międzybrodzie Żywieckie - 338661284
- Czernichów - 338661331

W zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię, PESEL, lub adres pacjenta.

Szczepienia będziemy wykonywać bezpłatnie w poradniach po otrzymaniu zamówionych szczepionek, sukcesywnie, według kolejności zgłoszenia woli zaszczepienia się. Ilość szczepionek zakupionych przez ministerstwo może być niewystarczająca.

Tomasz Kawa
Dodano: 25-11-2020

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe przetwórstwo i RHD wydłużony o miesiąc

Termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" został wydłużony do 24 grudnia 2020 r.

Nabór wniosków o takie wsparcie rozpoczął się 26 października i pierwotnie miał trwać do 24 listopada. Decyzją Prezes ARiMR Haliny Szymańskiej wnioski będzie można składać do 24 grudnia 2020 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów..
Dodano: 23-11-2020

Powszechny Spis Rolny 01.09 - 30.11.2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Dodano: 06-08-2020