23 września 2019,imieniny Tekli, Boguslawa, Linusa

Komunikaty

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, tj. zużytych mebli, sprzętu AGD, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się w następujących terminach:


 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 5.10.2019 r. (sobota) – REJON I od Żarnówki do skrzyżowania z ul. Bielską, 12.10.2019 r. (sobota) – REJON II Ponikiew oraz centrum (zgodnie z wykazem ulic podanym w harmonogramach odbioru odpadów). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 04.10.2019 r. do godz. 14:00
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 19.10.2019 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 18.10.2019 r. do godz. 14:00
 • CZERNICHÓW I TRESNA: 26.10.2019 r. (sobota). Zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 25.10.2019 r. do godz. 14:00


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 860 93 16 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 20-09-2019

Zmiana kursów autobusów PKS

Z dniem 21 września będą obowiązywały nowe kursy autobusów PKS.

 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 13:30 na 13:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 14:30 na 14:40
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Międzybrodzia Ponikwi z 11:45 na 11:50 (możliwość opóźnienia tylko o 5 minut, nie o 10), co opóźni również kurs powrotny z 12:40 na 12:42
 • Zmiana kursu z Bielska-Białej do Czernichowa z 19:10 na 19:30 oraz kursu powrotnego
 • Zmiana kursu z Czernichowa z 6:10 na 6:00
Dodano: 20-09-2019

CO TO JEST SMOG

Smog to połączenie niekorzystnych warunków pogodowych i dużej ilości pochodzących z kominów gospodarstw domowych zanieczyszczeń. W ich skład wchodzą trujące dla człowieka pyły i gazy:

 • pył zawieszony PM 2,5
 • pył zawieszony PM10
 • tlenki azotu (NOx)
 • dwutlenek siarki (SO2)
 • tlenek węgla (CO)

Szkodliwe substancje powstaje głównie w wyniku spalania mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna i śmieci w naszych własnych piecach. Rozpalanie od góry jest jednym ze sposobów na dużo czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz drewna w najpopularniejszych piecach, kotłach, kominkach.

Wpływ smogu na zdrowie
Każdego roku smog przyczynia się do śmierci ponad 44 tys. Polaków. Oddychanie nimi naraża nas między innymi na:

 • choroby układu oddechowego
 • choroby układu krążenia
 • osłabienie układu odpornościowego
 • choroby układu krwionośnego

Smog w śląskim
Aż 14 z 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast znajduje się w województwie śląskim. Chcemy zmienić tę sytuację. Częścią planu, który ma zatrzymać smog w śląskim, jest uchwała antysmogowa, regulująca spalanie paliwa złej jakości w przestarzałych piecach. Aby przyniosła skutek, potrzebna jest edukacja wszystkich mieszkańców w kwestii problemu smogu i ich aktywna postawa.
Dodano: 16-09-2019

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

W terminie od 11 września 2019 r. do 4 października 2019 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Szczegóły dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 11-09-2019

Szkody łowieckie

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Natomiast szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach- Wydział Terenów Leśnych.
Dodano: 06-09-2019

Informacja o Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Wójt Gminy Czernichów informuje, że dnia 23 lipca 2019r. została podpisana umowa w sprawie w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Więcej informacji w załączonym pliku pdf
Dodano: 06-08-2019