22 października 2018,imieniny Halki, Filipa, Salomei

Ogłoszenia

Informacja Zarządu Spółki Wodnej w Czernichowie

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE INFORMUJE, WSZYSTKICH ODBIORCÓW WODY Z NASZEGO UJĘCIA, ŻE ZE WZGLĘDU NA PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES SUSZY ORAZ OBNIŻAJĄCY SIĘ POZIOM WÓD, ZARZĄD POSTANOWIŁ Z DNIEM 28.09.2018 WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW DO ODWOŁANIA. OGRANICZENIA ZOSTANĄ ZNIESIONE W MOMENCIE POPRAWY NAPŁYWU WODY DO UJĘCIA. ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY.

UWAGA - nie dotyczy odbiorców ZUP Isepnica!!

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE
Dodano: 28-09-2018

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw Czernichów i Tresna


  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Czernichów w Gminie Czernichów - kliknij tutaj
  • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Tresna w Gminie Czernichów - kliknij tutaj
Dodano: 14-09-2018