19 stycznia 2020,imieniny Henryka, Mariusza, Marty

Imprezy i wydarzenia

Wieczór kolęd w Międzybrodziu Żywieckim

W dniu 18 stycznia 2020r. w Centrum Kultury Kryształowe Wzgórze odbędzie się wieczór kolęd. Rozpoczęcie o godzinie 16:00.
Dodano: 17-01-2020

Orszak Trzech Króli w Gminie Czernichów

Rozśpiewany Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami gminy Czernichów. Świętowanie zwieńczyło wspólne kolędowanie w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Mieszkańcy już po raz czwarty tłumnie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, by dać świadectwo wiary i odwiedzić w szopce narodzonego Jezusa. Główny Orszak poprzedził wymarsz Orszaków każdego z Króli z miejsc ich zbiórki. Orszak Międzybrodzia Bialskiego wraz z królem Baltazarem wyruszył spod kapliczki przy ul. Energetyków w Międzybrodziu Żywieckim. Orszak Czernichowa i Tresnej ze swoim królem Melchiorem wyruszył z boiska przy ul. Spacerowej w Czernichowie, zaś Orszak Międzybrodzia Żywieckiego z królem Kacprem wyruszył z Górskiej Szkoły Szybowcowej. Wszyscy spotkali się przed Centrum Kultury, skąd wyruszyli do kościoła jednym wspólnym orszakiem. Po mszy św. organizatorzy Orszaku zaprosili mieszkańców na poczęstunek i do wspólnego śpiewania kolęd w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Zdjęcia dostępne na stronie http://www.gokis.czernichow.com.pl/wiadomosci-cat/art-orszak-trzech-kroli,358
Dodano: 09-01-2020
Dodano: 20-12-2019

Wspólna deklaracja pomiędzy Gminami Partnerskimi

Gmina Czernichów od lat współpracuje z partnerami zagranicznymi z Niemiec i Anglii, dążąc do ustanowienia rozwoju przyjacielskich stosunków pomiędzy mieszkańcami gmin. W 2019 roku szczególnie uaktywniło się partnerstwo pomiędzy Neunkirchen-Selscheid oraz Bicester. Ze strony Wójta Gminy Czernichów i Władz gmin partnerskich padła deklaracja dotycząca zacieśnienia wzajemnej współpracy obejmująca wymianę doświadczeń, organizację wyjazdów młodzieży, organizacji imprez kulturalnych oraz promocji turystycznej i gospodarczej. Kontakty te mają służyć lepszemu poznaniu naszych sąsiadów, przełamywaniu barier językowych i lepszemu zrozumieniu między narodami a także wymianie informacji w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz planowania rozwoju regionalnego. Z całą mocą należy podkreślić wartości wzajemnych kontaktów gmin partnerskich po obu stronach, które niosą same korzyści i pozytywnie wpływają przede wszystkim na młodzież. To one poszerzają horyzonty i co najważniejsze uczą. W lutym 2020 roku, w ramach partnerstwa młodzież z Bicester (Anglia) będzie gościła w naszej gminie.

Podpisane porozumienia partnerskie:
5 maja 2001r. z gminą Neunkirchen – Seelscheid (Niemcy)
7 lipca 2007 r. z gminą Opponitz (Austria)
4 lipca 2009 r. z gminą Bicester (Anglia)
7 lipca 2011 r. z gminą Csór (Węgry)
Dodano: 18-12-2019

Podziękowanie

SOŁTYS WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ MIĘDZYBRODZIA ŻYWIECKIEGO ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W CZERNICHOWIE SERDECZNIE DZIĘKUJĄ SPONSOROM I WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM W ZAKUP I MONTAŻ OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO W CENTRUM MIĘDZYBRODZIA ŻYWIECKIEGO.
Dodano: 19-12-2019

Remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej dobiegł końca!

Pod koniec listopada 2019 r. zakończył się remont zabytkowej dzwonnicy w Tresnej przy ul. Krępli 29. W ramach prac remontowych wymieniona została znaczna część elementów drewnianych dzwonnicy: m.in. podwaliny, elementy konstrukcji, podłoga na gruncie, drewniany sufit nad kaplicą, pomosty technologiczne, deskowanie ścian wewnątrz kaplicy. Dzwonnica zyskała również nową modrzewiową elewację oraz nowe drzwi i okno. Realizacja zadania możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które pozwoliło na pokrycie ok. 95% kosztów remontu.

Składamy podziękowania dla wspólnot leśnych z terenu Gminy Czernichów: Wspólnocie Leśnej Czernichów, Wspólnocie Leśnej Tresna, Wspólnocie Leśnej Żarnówka i Spółce Leśnej Żar a także Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Żywcu, które nieodpłatnie przekazały drewno na remont dzwonnicy.
Dodano: 06-12-2019

Poświęcenie dzwonnicy w Tresnej

W dniu wczorajszym tj. 8.12.2019r. odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanej dzwonnicy w Tresnej. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii Czernichów Ks. Krzysztof Ciurla. Serdecznie dziękuję Ks. Proboszczowi za poświęcenie dzwonnicy, Sołtysowi wsi Tresna za przygotowanie uroczystości, orkiestrze OSP Czenichów-Tresna za uświetnienie uroczystości oraz wszystkim mieszkańcom biorącym udział w Eucharystii. W przeszłości dzwonnice ostrzegały przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, burzami, piorunem, wzywały także mieszkańców do modlitwy na Anioł Pański. Dziś też są dobrym miejscem do modlitwy i rodzinnych spotkań. Na terenie Gminy Czernichów mamy trzy takie dzwonnice.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 09-12-2019

Zebranie PZW Koła Czernichów

8 grudnia 2019r. w budynku OSP Czernichów-Tresna odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czernichowie.

Dziękuję za wiele lat aktywnej działalności na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego, upowszechnianie sportu wędkarskiego oraz współdziałanie na rzecz ochrony przyrody. Dziękuję za włączenie się w akcję sprzątania jeziora Międzybrodzkiego i Żywieckiego.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 09-12-2019

Finał Szlachetnej Paczki w Gminie Czernichów

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

/Jan Paweł II/

Wolontariusze Szlachetnej Paczki Czernichów i Okolice zbierali od darczyńców specjalnie przygotowane paczki, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom.

Serdecznie dziękuję wolontariuszom Szlachetnej Paczki, dobroczyńcom, strażom pożarnym z terenu gminy za dobre serce, wielkie oddanie dla drugiego człowieka, chęć i wolę służenia innym.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 09-12-2019

Odmulenie Zbiornika Wodnego Tresna oraz utrzymanie czystości i porządku terenów przyległych do koryta potoku Ponikiewka w Międzybrodziu Bialskim

W dniu 10 października w „Programie dla Śląska” ujęto zadanie pn.: Odmulenia Zbiornika Wodnego Tresna - rewitalizacja Jeziora Żywieckiego. Będzie ono realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jak poinformował Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda – to jeden ze strategicznych projektów. Dzięki temu znajdzie się on wysoko na liście priorytetów rządu, co będzie miało znaczenie przy programowaniu perspektywy na lata 2021-2027. Odmulenie jeziora polegać będzie na wydobyciu i wywiezieniu skumulowanego osadu z dna zbiornika – koszt inwestycji to 181 mln zł. Nadrzędnym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego ludności przez zwiększenia rezerwy powodziowej Zbiornika Wodnego Tresna. Poza tym jego realizacja poprawi walory turystyczne i estetyczne Zbiornika. Kolejnym kluczowym zadaniem, które jest ważne dla naszej gminy to podpisane w tym samym dniu porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Czernichów Panią Barbarą Kos-Harat a Dyrektorem Zarządu Zlewni w Żywcu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Panią Marią Wisińską–Kurz – którego przedmiotem jest przyjęcie wspólnych rozwiązań w zakresie utrzymania czystości i porządku terenów przyległych do koryta potoku Ponikiewka w Międzybrodziu Bialskim oraz utrzymania w należytym stanie technicznym jego brzegów.
Dodano: 26-11-2019

Barbórka 2019

Przyjmijcie wyrazy szacunku i wdzięczności za Waszą ciężką, ofiarną i niebezpieczną pracę, związaną z wydobyciem węgla. Niech Wasza Orędowniczka zawsze czuwa nad wszystkimi pracownikami górnictwa, nad Waszą codziennością i przyszłością! Niech oręduje za górniczymi rodzinami i wszystkimi środowiskami górniczej pracy. Szczęść Boże w górniczym trudzie.
Dodano: 04-12-2019

3 grudnia jest corocznie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Jak czytamy w Wikipedii: „Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.
Dodano: 03-12-2019

Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego w Gilowicach

18 listopada br. w Gilowicach odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat. Konwentowi przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, uczestniczyli w nim również: Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku-Białej i przedstawiciele żywieckiego klubu Honorowych Dawców Krwi. Spotkanie rozpoczęto od omówienia zasad współpracy samorządów lokalnych z WKU w Bielsku-Białej i wykorzystania wojsk Obrony Terytorialnej między innymi w zakresie zarządzania kryzysowego w tym do usuwania skutków powodzi. W zakresie współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Żywcu oraz Kołami Honorowych Dawców Krwi uzgodniono konieczność reaktywacji zlikwidowanego Zarządu Rejonowego Krwiodawstwa w Żywcu. Starosta oraz wójtowie gmin uzgodnili, że będą wspierać tworzenie kolejnych kół HDK co pozwoli na odtworzenie struktur powiatowych. Równocześnie ze względu na bardzo duże zaangażowanie Honorowych Dawców Krwi samorządowcy zadeklarowali bieżące wsparcie dla wszystkich oddających krew.
Dodano: 22-11-2019

21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom pomocy społecznej składamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Prosimy przyjąć podziękowanie za trud, wysiłek i zaangażowanie w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

Przewodniczący Rady Gminy Czernichów
Zbigniew Kotrys
Dodano: 21-11-2019

Opaski, kamizelki i inne elementy odblaskowe dostały dzieci z Międzybrodzia Bialskiego

Ma być bezpiecznej - Radio Bielsko o akcji. Zima coraz bliżej, zmrok zapada coraz szybciej. Aby dzieci były bezpieczne na drodze, strażacy z Międzybrodzia Bialskiego rozdali im elementy odblaskowe. W towarzystwie policjantów oraz wójt gminy Barbary Kos-Harat zjawili się w szkołach podstawowych nr 1 i 2 oraz w przedszkolu, by rozdać najmłodszym mieszkańcom żółte kamizelki. O tej porze roku noszenie odblasków to konieczność – mówi prezes OSP w Międzybrodziu Bialskim Wiktor Czulak. Posłuchaj. Do noszenia odblasków zachęcali najmłodszych nie tylko strażacy, ale też policjanci... Posłuchaj

Elementy odblaskowe dostaną również dorośli. Strażacy z Międzybrodzia Bialskiego będą je rozdawać w okolicy przejść dla pieszych.
Dodano: 18-11-2019

Pamiętamy - 41 rocznica katastrofy autobusowej w Wilczym Jarze

15 listopada mija 41. rocznica katastrofy autobusowej w Wilczym Jarze. Zginęło 30 osób. 1978r. tuż po godzinie 4:50 nad ranem dwa autobusy PKS marki AutoSan wpadły w poślizg, po czym runęły z wysokości 18 m z mostu w Wilczym Jarze wprost do Jeziora Żywieckiego. Śmierć poniosło wówczas trzydzieści osób tylko dziewięć udało się uratować. Autobusami podróżowali górnicy pracujący w kopalni KWK „ Brzeszcze”, KWK „ Mysłowice” oraz lędzińskiej KWK „ Ziemowit” oraz dwóch kierowców. Dziś tą ogromną tragedie upamiętnia tablica z nazwiskami ofiar katastrofy.

Dodano: 15-11-2019

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Czernichów

Wspólnym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” zakończyło się świętowanie w Gminie Czernichów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiciele powiatowych oraz gminnych władz, a także organizacji i stowarzyszeń złożyli kwiaty i znicze w miejscach upamiętniających ważne historyczne wydarzenia. Zdjęcia dostępne na https://www.facebook.com/gokis.czernichow
Dodano: 12-11-2019

Oddaj krew, podziel się życiem!

Zapraszamy do włączenia się w akcję krwiodawstwa organizowaną przez Klub HDK PCK przy OSP Międzybrodzie Żywieckie, która odbędzie się 17 listopada w godz. 09:00 do 13:00, przy remizie OSP w Międzybrodziu Żywieckim.
Dodano: 12-11-2019

Konferencja pn. Sukces Międzygminnej Współpracy - Żywiecczyzna skanalizowana w blisko 100%

4 listopada 2019 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Żywcu odbyła się konferencja pn. „Sukces Międzygminnej Współpracy – Żywiecczyzna skanalizowana w blisko 100%”, podczas której podsumowano dotychczasowe efekty związane z Projektem „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz przedstawiono kolejne działania przewidziane w Fazie IIA. W konferencji uczestniczyła Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat.
Dodano: 05-11-2019

Święto Niepodległości w gminie Czernichów - 11 listopada 2019 r.

Zapraszamy do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczną się w Międzybrodziu Bialskim, a zakończą wspólnym odśpiewaniem hymnu w Czernichowie. Szczegółowy program - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 06-11-2019

Aglomeracja Beskidzka

W obecności wójtów, burmistrzów, starostów oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej w poniedziałek 28 października br., w sali sesyjnej bielskiego ratusza odbyło się założycielskie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA, zrzeszającego 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu. Gminę Czernichów reprezentowała Wójt Gminy Pani Barbara Kos-Harat.

Zgodnie z przyjętym na posiedzeniu statutem, obok priorytetowych działań związanych z kontynuacją Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)i pozyskiwaniem innych środków zewnętrznych na wspólne przedsięwzięcia oraz reprezentowaniem wspólnych interesów samorządów subregionu na zewnątrz, Stowarzyszenie realizować będzie także m. in. działania promujące subregion, czy zakładające ochronę dziedzictwa kulturowego ze szczególnym naciskiem na jego różnorodność i odmienność na tle województwa śląskiego.
Dodano: 31-10-2019

Jubileusze Małżeńskie w Gminie Czernichów

26 października 2019 roku odbyła się niecodzienna uroczystość – spotkanie par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 25 i 50 lat. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Czernichowie koncelebrowaną przez Księdza Dziekana Janusza Kuciela, Księdza Proboszcza Parafii Czernichów - Krzysztofa Ciurlę, Księdza Proboszcza Parafii Międzybrodzie Bialskie - Marka Wróbla, Księdza Edwarda Laszczaka oraz ojca Sławomira Zielińskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w Zajeździe na Zaporze, gdzie dla dostojnych Jubilatów przygotowano poczęstunek przy muzyce. 12 par małżeńskich w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny – na wniosek Wójta Gminy Czernichów, otrzymało medale „Za Długoletnie Pożycia Małżeńskie” od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali dokonali Wójt Gminy Czernichów – Pani Barbara Kos-Harat, Zastępca Wójta Gminy - Bogusława Białka, Sekretarz Gminy - Krystyna Łoboda, Przewodniczący Rady Gminy Czernichów – Zbigniew Kotrys i Wiceprzewodniczący Rady Gminy- Stanisław Maruszczak.
Dodano: 28-10-2019

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych - czas refleksji i zadumy

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i refleksji. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wspominamy, tęsknimy i.. odchodzimy. Smutek i tęsknota za tymi, których już nie ma odczuwalne są mocniej, a atmosfera świąt sprawia, że częściej zastanawiamy się nad samym sobą, nad sensem naszego życia. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

Zapraszamy do skorzystania z systemu GROBONET http://czernichow.artlookgallery.com/ umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze.
Dodano: 31-10-2019

Pomóż naszej szkolnej bibliotece wygrać 1000 książek

Łączymy siły!! Głosujemy na szkołę w Czernichowie!! Pomóż naszej szkolnej bibliotece wygrać 1000 książek w konkursie Empiku. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie gorąco zaprasza do włączenia się w akcję i prosi o wsparcie w głosowaniu. Głosuj codziennie w aplikacji mobilnej w dniach 24.10 - 28.11.2019. każdego dnia można oddać jeden głos, czyli każdy może zagłosować 36 razy każdego dnia jeden raz. Zachęcamy by do akcji włączyć rodzinę i znajomych.
Dodano: 22-10-2019

Cud-miód w stulecie Powstań Śląskich

W dniu 19 października 2019r. w Czernichowie odbył się Piknik Ekologiczny ,,Cud-Miód” w Stulecie Powstań Śląskich. Organizatorami był Wójt Gminy Czernichów, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Jakub Chełstowski..
Dodano: 22-10-2019

Szkoła w Międzybodziu Żywieckim wzięła udział w akcji 100 lip na 100-lecie Powstań Śląskich

18 października cała Szkoła Podstawowa w Międzybrodziu Żywieckim zebrała się w ogrodzie obok orlika, gdzie Pan Dyrektor Roman Rokita przekazał na ręce przewodniczącego samorządu uczniowskiego sadzonkę, którą następnie zasadzili wspólnymi siłami. Ostatnie, setne drzewko zostanie zasadzone na Pikniku Ekologicznym "Cud- Miód" 19 października w Szkole Podstawowej w Czernichowie.

Szkoła wzięła udział w akcji 100 lip na 100-lecie Powstań Śląskich. Jest ona organizowana przez Gminę Czernichów oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach. Wydarzenie ma na celu uczczenie rocznicy wybuchu Powstań Śląskich, popularyzację historii oraz wyrażenie przynależności do województwa śląskiego i polega na sadzeniu lip w przestrzeni publicznej, ogrodach, na działkach.
Dodano: 18-10-2019

Piknik Ekologiczny CUD-MIÓD w stulecie Powstań Śląskich

Wójt Gminy Czernichów, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zapraszają na Piknik Ekologiczny „CUD-MIÓD” w stulecie Powstań Śląskich, który odbędzie się 19 października 2019 roku w Szkole Podstawowej w Czernichowie. Serdecznie zapraszamy. Szczegóły imprezy na plakacie.

Program imprezy:
9.00 – 11.00 Konferencja dla pszczelarzy
11.00 – 12.00 Część oficjalna
12.15 Przemarsz kolorowego korowodu na Gajówkę
13.00 – 16.00 Piknik ekologiczny
Dodano: 11-10-2019

Łossod 2019

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Roztoka oraz hodowcy owiec zapraszają na jesienny spęd owiec, który odbędzie się 19.10.2019 w Międzybrodziu Żywieckim. Szczegóły na plakacie.
Dodano: 10-10-2019

Pasowanie pierwszoklasistów w Czernichowie

W dniu 10 października w szkole w Czernichowie odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów. Dzieci przedstawiły program artystyczny, po którym zostały uroczyście zaprzysiężone i włączone do społeczności szkolnej. Ten ważny dzień dzieci będą pamiętać, jako dobry początek ich wspólnych lat.

Z okazji uroczystego przyjęcia w poczet uczniów, życzę Wam Drodzy Uczniowie, aby pobyt w szkole był Waszą najpiękniejszą przygodą pełną samych najlepszych ocen i wzorowego zachowania. Życzę Wam, aby szkoła była dla Was nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym zawsze będziecie czuli się bezpiecznie, spotkacie się z życzliwością i zrozumieniem rówieśników i dorosłych oraz nawiążecie nowe przyjaźnie.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 15-10-2019

Na 40-lecie Elektrowni Wodnej Żar 40 tornistrów

Na 40-lecie Elektrowni Wodnej Żar Fundacja PGE przekazał uczniom ze Szkoły w Międzybrodziu Żywieckim 40 tornistrów. To finał konkursu plastycznego, w którym dzieci brały udział. Głównymi nagrodami były plecaki a w nich pełne wyposażenie do szkoły, to m.in. piórnik, kredki, pędzle, farby, bloki, zeszyty, nożyczki.

Gratuluję pomysłu i inwencji twórczej.
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów


Posłuchaj Radio Bielsko: https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/przekazali-40-tornistrow/42989?fbclid=IwAR1ao0BWuIC6XsOqT0ESRObZYRaPx8shByhB24SC7omO8HwUpYbw9ZsM4cs
Dodano: 15-10-2019

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za zaangażowanie, profesjonalizm oraz wytrwałość w kształtowaniu umysłów, serc i charakterów młodego pokolenia. Dziękuję za Wasz wysiłek dydaktyczny, za rozbudzanie wśród dzieci ciekawości świata, szacunku wobec potęgi nauki i za pracę na rzecz lepszej, pomyślnej przyszłości. Dzisiaj, w Dniu Waszego Święta, życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości i wrażliwości. Niech Państwa praca przynosi jak najwięcej zadowolenia, satysfakcji, spotyka się ze zrozumieniem oraz uznaniem ze strony uczniów, rodziców i całej społeczności lokalnej. Życzę Państwu, aby wypełnianie trudnej misji, jaką jest praca w szkole, było źródłem nieustannej radości.

Z wyrazami szacunku,
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów


„Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra,
czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka”

M. Mendelssohn
Dodano: 11-10-2019

Pierwsze lipy rozdane!

Zapraszamy do włączenia się w akcję pod hasłem „100 lip na 100-lecie Powstań Śląskich”, która skierowana jest do organizacji, stowarzyszeń, szkół, mieszkańców gminy Czernichów. Akcja polega na sadzeniu drzewek w przestrzeni publicznej, w ogródkach, na działkach, itp. Sadzonki lip można odebrać w Gminnym Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim w dniach 8 (wtorek), 10 (czwartek) i 15 (wtorek) października w godz. od 10.00 do 14.00. Pierwsze osoby odebrały już od nas lipy. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji dostępnym na gokis.czernichow.com.pl.
Dodano: 10-10-2019

Otwarcie wyremontowanej przez wolontariuszy PGE biblioteki w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim

30 września w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu żywieckim odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej przez wolontariuszy PGE biblioteki połączone z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i wystawą prac wykonanych z materiałów użytych wtórnie. W imieniu społeczności lokalnej serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt osobom. Wyremontowana biblioteka z pewnością będzie służyła uczniom szkoły przez długie lata.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat

---------------
Ostatni dzień września, mimo deszczowej i wietrznej pogody, upłynął w Szkole Podstawowej w Międzybrodziu Żywieckim w radosnej i nieco podniosłej atmosferze. Wszystko za sprawą oficjalnego otwarcia wyremontowanej przez wolontariuszy PGE biblioteki. Podczas obchodów tego szczególnego dnia oprócz Dyrektora, Grona Pedagogicznego oraz uczniów obecni byli: Pani Barbara Kos- Harat – Wójt Gminy Czernichów, Pani Barbara Bohun- Siwacka- kierownik ds. obsługi klienta w PKO Banku Polskim, Pan Jakub Kliś- Dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddziału ZEW Porąbka- Żar oraz wolontariusze PGE- Pani Katarzyna Kamińska, Pan Szymon Dudek oraz Pan Ryszard Kliś..
Dodano: 02-10-2019

Piknik ekologiczny pn. odzyskujesz - świat ratujesz

28 września odbył się piknik ekologiczny pn. odzyskujesz - świat ratujesz, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzybrodziu Bialskim oraz Stowarzyszenia Mała Szwajcaria. Realizacja projektu dofinansowanego w ramach programu"Działaj Lokalnie" Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Żywiecką Fundację Rozwoju.

Gratuluję pomysłu i inicjatywy. Piknik ekologiczny to doskonała forma przekazu wiedzy na temat środowiska.

Z poważaniem
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 02-10-2019

Jubileusz 40-lecia eksploatacji Elektrowni Porąbka-Żar, 55-lecia eksploatacji Elektrowni Wodnej Tresna, 65-lecia eksploatacji Elektrowni Wodnej Porąbka

Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem. To okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań. Skłania również do refleksji, wspomnień, przemyśleń.

Z okazji Jubileuszu przekazuję wyrazy uznania wszystkim tym, którzy przez dziesięciolecia tworzyli historię i współczesność Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim. Składam Władzom oraz Pracownikom serdeczne życzenia, gratulacje i wyrazy uznania oraz dalszej owocnej działalności. Niech kolejne lata przyniosą Waszej firmie nowe osiągnięcia, wiele satysfakcji zawodowych i osobistych.

Z wyrazami szacunku
Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 23-09-2019

28. Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Czernichów przeszły do historii

21 września do rywalizacji na strzelnicy PGE Energia Odnawialna S.A. stanęło 25 drużyn. Celem imprezy jest popularyzacja sportu strzeleckiego, wyłonienie najlepszych strzelców oraz integracja społeczności lokalnej. Wyniki zawodów dostępne na stronie http://gokis.czernichow.com.pl/wiadomosci-cat/art-walczyli-o-puchar-wojta-,347?fbclid=IwAR1IoQm6H8Qpgrs2ZnjRRGGvT5USZ3d4l4-DxYxjDYMGa8eDXB3olbEGdZY. zdjęcia na https://www.facebook.com/gokis.czernichow.

Serdecznie dziękuję wszystkim drużynom i osobom indywidualnym za tak liczny udział w zawodach, a zwycięzcom gratuluję. Do zobaczenia za rok.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 24-09-2019

X Jubileuszowe Maltańsko - Strażackie Manewry Ratownicze

X Jubileuszowe Maltańsko - Strażackie Manewry Ratownicze w Tresnej zaczynają się już w najbliższy piątek tj. 20 września i trwają do 22 września. Miejscem bazowym jest Centrum Wypoczynku ODYS w Tresnej przy ul. Nad Jeziorem 99. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program dostępny na stronie www.fmsm.pl.
Dodano: 18-09-2019

Gminne Zawody Strzeleckie 2019

Już po raz dwudziesty ósmy drużyny powalczą w Gminnych Zawodach Strzeleckich o Puchar Wójta Gminy Czernichów. Zawody odbędą się 21 września 2019 r. (sobota) od godz. 10:00na strzelnicy sportowej przy ul. Energetyków 9 w Międzybrodziu Bialskim (teren PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Porąbka – Żar w Międzybrodziu Bialskim). Regulamin dostępny na stronie http://www.gokis.czernichow.com.pl/wiadomosci-cat/art-gminne-zawody-strzeleckie-2019,346
Dodano: 18-09-2019

Mała książka - wielki człowiek

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie, Filia w Międzybrodziu Bialskim oraz Żywieckim zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do udziału w projekcie realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka — wielki człowiek”. Każde dziecko, które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę na dobry, czytelniczy start — książki dostosowaną pod względem formy i treści do jego potrzeb, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Szczegóły na FB Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Czernichowie-349217708603787/
Dodano: 04-09-2019

XI WIECZORNY BIEG NA GÓRĘ ŻAR

14 września odbędzie się XI Wieczorny Bieg na Górę Żar. To wspaniała okazja do spotkania i uczestnictwa w tym wydarzeniu sportowym. Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną na adres zawody@pkl.pl Aby się zapisać należy zapoznanie się z regulaminem, przesłać wypełniony formularz zgłoszenia oraz uiścić opłatę startową w wysokości 30 zł. Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane są do dnia 12 września . 14 września zapisać się będzie można w biurze zawodów od godziny 17.00 do 19.00. Start zawodów godzina 19.30. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkową koszulkę oraz numer startowy. Podczas zakończenia zawodów rozlosowane zostaną nagrody wśród wszystkich uczestników biegu.

organizator: PKL, info: https://www.pkl.pl/post/gora-zar/aktualnosci/xi-wieczorny-bieg-na-gore-zar.html
Dodano: 02-09-2019

V Piknik Rowerowy w Międzybrodziu Bialskim

V Piknik Rowerowy w Międzybrodziu Bialskim już jutro. Szczegóły na https://sokol.waw.pl oraz na plakacie.

organizator: PTG Sokół w Gminie Czernichów
Dodano: 06-09-2019

Witaj Szkoło!!

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2019/2020 - w imieniu władz samorządowych Gminy Czernichów składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Wszystkim uczniom życzę, aby spełniły się wasze marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiągnięcie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji a szkoła była dla was tym miejscem, do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa.

Wszystkim Rodzicom i Opiekunom naszych uczniów, życzę cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia oraz licznych miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych podopiecznych.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 30-08-2019

Uroczystości Patriotyczno-Religijne przy schronie Wędrowiec w Węgierskiej Górce

Węgierska Górka zyskała zaszczytne miano „Westerplatte Południa”. 80 lat temu przyszło im walczyć o naszą Ojczyznę... Mowa o bohaterach, którzy swoim poświęceniem udowodnili, że nie ma niczego cenniejszego niż wolność. 1 września pod schronem bojowym Wędrowiec w gminie Węgierska Górka oddany zostanie hołd Żołnierzom walczącym za Polskę.

Uroczystości Patriotyczno-Religijne odbędą się 1 września przy schronie Wędrowiec. Objęte zostały Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi oraz Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.
Dodano: 30-08-2019

Uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Serdecznie zapraszam wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne 1 września 1939 r. o godzinie 4.45. Niemiecki pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał polską składnicę wojskową na Westerplatte, niemiecka piechota zaatakowała budynek Poczty Polskiej w Gdańsku.

W dniu 01.09.2019, w godzinę agresji Niemiec na Polskę delegacja Gminy Czernichów złoży kwiaty i zapali znicze pod pomnikiem Wdzięczności Poświęcony Ofiarom Hitlerowskiego Terroru w Czernichowie i tablicami pamiątkowymi w Międzybrodziu Żywieckim i Międzybrodziu Bialskim. Oddamy w ten sposób hołd wszystkim którzy oddali życie na frontach II wojny światowej w obronie Naszej Ojczyzny.

Program:

  • 4:45 – oddanie hołdu w Czernichowie - pomnik Wdzięczności Poświęcony Ofiarom Hitlerowskiego Terroru w Czernichowie
  • 5:00 – oddanie hołdu w Międzybrodziu Żywieckim - tablica przy kościele parafialnym, upamiętniającą mieszkańców Międzybrodzia Żywieckiego poległych w I i II wojnie światowej
  • 5:15 – oddanie hołdu w Międzybrodziu Bialskim - tablica upamiętniającą mieszkańców Międzybrodzia Bialskiego poległych w I i II wojnie światowej, obelisk upamiętniający spotkanie gen. Józefa Hallera z żołnierzami i społeczeństwem Międzybrodzia Bialskiego


Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 30-08-2019

Dożynki Sołeckie w Międzybrodziu Bialskim przeszły do historii

25 sierpnia 2019 w Międzybrodziu Bialskim odbyły się Dożynki Sołeckie. Dożynki to największe w roku święto rolników, jest ono uhonorowaniem ich całorocznej pracy. W staropolszczyźnie nazywano je również wieńcowym – od największego symbolu tego święta - wieńca dożynkowego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć https://www.facebook.com/pg/gokis.czernichow/photos/?tab=album&album_id=2497393940489482
Dodano: 27-08-2019

Popłynęli o Puchar Burmistrza i Wójtów

Od głośnego „Ahoj żeglarze!” wypowiedzianego przez komandora Tadeusza Zemczaka rozpoczęły się regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kęty oraz Wójtów Gmin Czernichów i Porąbka. Jak przystało na żeglarską tradycję zawody poprzedziło wciągnięcie bandery na maszt, potem nastąpiła odprawa załóg i wielkie ściganie.
Dodano: 26-08-2019

Dyplomy i nagrody przywieźli reprezentanci gminy Czernichów uczestniczący w Dniach Powiatu Żywieckiego

W ramach imprezy, która miała miejsce w żywieckim Amfiteatrze pod Grojcem odbył się m.in. Przegląd Potraw Regionalnych "Próbowacka Jodła Beskidzkiego" oraz Święto Miodu.

W sobotę do Żywca zjechali samorządowcy, politycy oraz przede wszystkim mieszkańcy powiatu żywieckiego i turyści. Wydarzenie miało biesiadny charakter. Jak co roku zorganizowano Przegląd Potraw Regionalnych czyli „Próbowacke Jodła Beskidzkiego”. W tym konkursie gminę Czernichów reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Międzybrodzie Bialskie – Żarnówka. Jury doceniło smak piernika przyznając pierwsze miejsce w kategorii CIASTA. Zupa cebulowa zajęła drugie miejsce w kategorii ZUPY. Podczas Dni Powiatu swoje wyroby prezentowali pszczelarze w ramach „Święta miodu”. W konkursie na najlepszy miód nagrodę otrzymał Piotr Orawczak z Międzybrodzia Bialskiego za miód spadziowy z własnej pasieki. Pan Piotr jest prezesem Koła Pszczelarzy Międzybrodzie-Czernichów, które w tym roku obchodzi Jubileusz 50-lecia. Rozstrzygnięto również konkurs na NAJLEPSZĄ SŁODKOŚĆ REGIONALNĄ powiatu żywieckiego. Nagroda powędrowała do Cukierni Bronowscy za KOŁACZ CZERNICHOWSKI. Dni Powiatu to również uczta muzyczna. W tym roku na scenie Amfiteatru pod Grojcem wystąpiło wiele lokalnych zespołów. Gminę Czernichów reprezentowała Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie, która zagrała pod kierunkiem Tomasza Drewniaka.

Dziękuję władzom powiatu na czele ze Starostą Andrzejowi Kalacie za organizację Dni Powiatu Żywickiego. Dziękuję Państwu za udział i mile spędzony czas przy muzyce, degustacji pysznych miodów oraz potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń z całej Żywiecczyzny.

Z poważaniem
Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 21-08-2019

Regaty KŻ LOK DRYF

Regaty odbędą się 24 sierpnia 2019, rozpoczęcie zawodów o godzinie 11:00. Szczegóły na plakacie.
Dodano: 20-08-2019

3 sierpnia w Międzybrodziu Żywieckim odbyła się PRZEGLĄDACKA

Już po raz trzynasty 3 sierpnia w Międzybrodziu Żywieckim odbyła się PRZEGLĄDACKA czyli przegląd śpiewaków, gawędziarzy i instrumentalistów ludowych. Mimo kapryśnej pogody, publiczność licznie zgromadziła się przed Centrum Kultury, by zobaczyć artystów i wysłuchać prezentowane przez nich utwory. Pierwszą częścią tegorocznej Przeglądacki były przesłuchania zgłoszonych wykonawców. Druga część to koncert laureatów i zaproszonych gości. Najlepsi w przeglądzie otrzymali – oprócz okolicznościowych dyplomów – cenne nagrody w postaci skrzypiec i okaryn. Zdjęcia z imprezy dostępne na https://www.facebook.com/gokis.czernichow
Dodano: 13-08-2019

Dni Powiatu Żywieckiego

Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie Bialskie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Żarnówka będą reprezentować gminę Czernichów podczas Dni Powiatu Żywieckiego. Impreza odbędzie się 17 sierpnia w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu.
Dodano: 13-08-2019