24 stycznia 2020,imieniny Felicji, Franciszka, Rafa?a

Komunikaty

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (IV)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2017-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu.
Dodano: 21-06-2019

Informacja GOPS o składaniu wniosków oraz zmianach w świadczeniach wychowawczych

500+
ZMIANY W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH

16 maja 2019r. prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza zmiany w świadczeniu wychowawczym (tzw. 500+). Najistotniejszą zmianą w całej ustawie jest zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko co oznacza, że świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.


ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS);
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów.

Dodano: 21-06-2019

IX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/21472480?version=1.0
Dodano: 21-06-2019

Raport o stanie gminy za 2018 rok

W stronie internetowej BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21358349 został opublikowany Raport o stanie gminy Czernichów za 2018 rok wraz z informacją dla mieszkańców oraz wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie.
Dodano: 05-06-2019

Zamknięcie ul. Roztoki w Czernichowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w związku z remontem jezdni droga powiatowa nr 1407 S Tresna – Roztoka będzie zamknięta na odcinku o długości ok 100m od ul. Wrzosowej w następujących dniach: 24.06.2019 (poniedziałek) od godziny 9:00 do 13:00. 25.06.2019 (wtorek) od godziny 9:00 do 13:00. Szczegóły na stronie: http://pzd.zywiec.pl/zamkniecie-ul-roztoki-w-czernichowie/
Dodano: 21-06-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw dróg. Szczegóły dostępne na https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21401918
Dodano: 10-06-2019

Konwent Burmistrza i Wójtów z powiatu żywieckiego w Jeleśni

10 czerwca 2019 w Jeleśni odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego. Prowadzono rozmowy na temat inwestycji i bieżących działań przez Wody Polskie na terenie Powiatu Żywieckiego, Powiatowej Strategii Elektromobilności, problemach prawnych z utylizacją padłej dzikiej zwierzyny oraz zasadach wypłacania odszkodowań łowieckich. Wody Polskie przygotowują się do realizacji czterech dużych zadań inwestycyjnych – z radością przyjmujemy fakt, iż trzy z nich będą realizowane na terenie Gminy Czernichów. Okres realizacji to lata 2019-2021.
Dodano: 11-06-2019

Zasady poboru opłaty miejscowej

Na stronie internetowej BIP opublikowano zasady poboru opłaty miejscowej - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/21166278
Dodano: 14-05-2019

Projekt Słoneczna Kraina Żywiecka bez dofinansowania

W dniu 22 maj 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyła się konferencja z udziałem Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda, Posła Kazimierza Matusznego, Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka, Przewodniczącego Zarządu ZMGE Józefa Bednarza, na której Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża ogłosił decyzję Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach o dofinansowaniu projektu nr WND-RPSL.04.01.03–24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto), dającą możliwość Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na rozpoczęcie procedur związanych z wdrażaniem inwestycji. Realizacja projektu to 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec).
Dodano: 27-05-2019

Wyniki wyborów do PE w Gminie Czernichów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Czernichów dostępne na stronie https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/241702
Dodano: 27-05-2019

Konkurs fotograficzny pn. Krajobraz i przyroda województwa śląskiego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjalnych, a jego celem jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej walorów przyrodniczych województwa śląskiego; zachęcanie do odpoczynku na świeżym powietrzu, pogłębianie wiedzy o wartościach przyrodniczych swojej najbliższej okolicy oraz terenów przyrodniczo cennych; kształcenie zdolności artystycznych w dziedzinie fotografii przyrodniczej.

Konkurs realizowany jest w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej ZPKWŚ pn. „Bliskie spotkania z przyrodą” dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Dodano: 24-04-2019

Wilk wyrządził szkody? Zgłoś problem do RDOŚ w Katowicach

Na terenie województwa śląskiego wilki występują najliczniej w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Małym oraz Beskidzie Śląskim od 2006 roku. Jednak obecnie stopniowo osiedlają się także w innych, nizinnych lasach naszego regionu. Młode, dojrzałe osobniki wędrują nawet na duże odległości (kilkaset kilometrów), aby znaleźć partnera i miejsce na założenie grupy rodzinnej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zwraca się z prośbą o informowanie o ich występowaniu, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na stronie Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Informacje przekazywać można za pomocą FORMULARZA do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a także bezpośrednio do pracowników Stowarzyszenia:
dr Sabiny Pierużek-Nowak, e-mail: sabina.nowak@polskiwilk.org.pl, tel.: 606-110-046;
Roberta Mysłajka, e-mail: robert.myslajek@igib.uw.edu.pl, tel.: 788-795-353..
Dodano: 13-05-2019

Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na terytorium całego kraju, obowiązujący od 23 maja od godz. 22:00, do 27 maja do godz. 16:00. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dodano: 24-05-2019

Praca w Gminnym Zespole Oświatowym

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. płac w Gminnym Zespole Oświatowym w Czernichowie - szczegóły dostępne na stronie http://gzo-czernichow.ebip.info.pl/index.php?n=i&id=7413&akcja=info&menu=320#tresc_main
Dodano: 08-05-2019

Powołano sztab kryzysowy

W dniu dzisiejszym o godzinie 7.30 Wójt Gminy Czernichów powołał sztab kryzysowy w związku z intensywnymi opadami deszczu. Potrzebę pomocy i konieczność interwencji w związku z zagrożeniem wodą można zgłaszać pod numerem telefonu 532721274 lub 338661325. Na terenie gminy doszło już do przypadków podtopień. Prosimy o zachowanie ostrożności.
Dodano: 23-05-2019

UWAGA Wilki!!

Wójt Gminy Czernichów ostrzega przed wilkami pojawiającymi się w lasach w rejonie Jaworzyny oraz góry Żar. W związku z otrzymanymi sygnałami o wilkach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy do właścicieli psów o szczególny nadzór nad zwierzętami i unikanie spacerów daleko w głąb lasu. Przypominamy, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione. W przypadku kontaktu z wilkiem lub wilkami należy spokojnie się oddalić. W zdecydowanej większości przypadków wilki wyczuwając człowieka same się oddalają. Pod żadnym pozorem nie wolno iść za wilkiem oraz zbliżać się do młodych wilcząt. Jednocześnie przypominamy, że wilki znajdują się pod ochroną i ich odstrzał jest zabroniony. W przypadku zauważenia wilka blisko zabudowań prosimy zgłosić ten fakt telefonicznie do urzędu pod numerem 338609333.
Dodano: 08-05-2019

Będzie bezpieczniej - modernizujemy monitoring wizyjny Gminy Czernichów

Z początkiem kwietnia rozpoczęły się prace modernizacyjne systemu monitoringu wizyjnego Gminy Czernichów. Zadanie zostało podzielone na etapy, czego skutkiem ma być wymiana wszystkich przestarzałych kamer oraz rozbudowa systemu. W ramach prac na chwilę obecną częściowo zmodernizowano infrastrukturę sieciową, zakupiony został profesjonalny rejestrator, zamontowano nowoczesną kamerę z funkcją motozoom w Międzybrodziu Żywieckim monitorującą drogę na Górę Żar. W/w prace mają znacząco usprawnić działanie systemu monitoringu.
Dodano: 08-05-2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernichów

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów, w zakresie wynikającym z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.15.2019 z dnia 7 marca 2019 r. do pobrania na BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=632374
Dodano: 04-04-2019

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym głównym tematem było zabezpieczenie działań ratowniczych na akwenie Jeziora Międzybrodzkiego w Gminie Czernichów.
Dodano: 08-05-2019

11 MAJA - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

#ZaczynamOdSiebie to hasło tegorocznej, trzynastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia, której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! A jak świętować 11 maja? Warto włączyć się w działania związane z Dniem Bez Śmiecenia. Więcej informacji na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/.
Dodano: 10-05-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Czernichów

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się:


 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 13.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 12.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • CZERNICHÓW I TRESNA: 27.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 26.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 30.04.2019 r. (wtorek) – zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 29.04.2019 r. do godz. 14:00;


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 860 93 16 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 28-03-2019

Jak prawidłowo palić w piecu

Nawet w starym i brzydkim kotle można też palić bez dymu, tak że pies sąsiada nie będzie wiedział, że spalasz węgiel! Bynajmniej nie trzeba tego robić z troski o sąsiada i jego psa – przede wszystkim dla własnej oszczędności, bo dym to niespalone paliwo, a dokładniej 30–70% tego paliwa. O tym, czy dym się spala, czy ucieka kominem, decyduje nie wiek pieca ani cena paliwa, lecz sposób palenia. Więcej informacji w ulotce - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 09-04-2019

VIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP: https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20883081?version=1.0
Dodano: 18-04-2019

Informacja o odpadach zielonych

W związku z wiosennymi porządkami w ogrodach przypominamy, że odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych będą odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na 2019 r. w maksymalnej ilości 24 worki/rok.

Worki na odpady zielone wydawane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 od pon. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30. Większe ilości odpadów zielonych przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porąbce przy ul. Bażanciej - tel. 660009285. Mogą to być tylko i wyłącznie: trawa, liście i pocięte gałęzie. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ODPADY ZIELONE ZAPAKOWANE W WORKACH LUB POWIĄZANE. Całe drzewa, klocki i pnie nie będą odbierane. Nie będą także odbierane odpady zielone przywiezione LUZEM.

Przypominamy również, że zgodnie z § 14 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Dodano: 28-03-2019

UWAGA zmiana godzin pracy urzędu w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 19.04.2019 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 18-04-2019

Informacja Wójta Gminy Czernichów w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Informuję, że pomimo zapowiedzianej akcji strajkowej w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy, egzaminy gimnazjalne przewidziane na dzień 10-12 kwietnia 2019 r., odbędą się w planowanym terminie, a do ich przeprowadzenia zostały powołane stosowne komisje. Dla pozostałych dzieci, w szkołach przewidziano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 05-04-2019

Program ochrony powietrza - ankieta

Szanowni Mieszkańcy, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą nr V/47/5/2017, Urząd Gminy Czernichów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej. Załączoną ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r. na dziennik podawczy w budynku Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów osobiście, za pomocą poczty polskiej lub mailem na adres gmina@czernichow.com.pl.
Dodano: 11-02-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zostały udostępnione wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 08-04-2019

Wiosenna akcja szczepienia lisów - nie dotykaj szczepionek!

W terminie od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zostanie wyłożona w formie przynęty, która będzie miała kształt małych, brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby, wyczuwalnym przez lisy już z odległości około 800 metrów.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone. Podkreślić również należy, że szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich i nie działa na nie wystarczająco skutecznie. więcej informacji dostępne na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wiosenna-akcja-szczepienia-lisow-nie-dotykaj-szczepionek
Dodano: 05-04-2019

Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura

W związku z udziałem Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” w projekcie „Karpaty Łączą – Zielona Infrastruktura” zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ANKIETY na temat świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury. Projekt LIFE16 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dodano: 05-03-2019

Akcja zimowego utrzymania dróg

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2018/2019 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 15 listopada br. do 30 kwietnia 2019r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • 33-860-93-34 tel. (w godz. 7.30 – 15.30)
 • 606 464 996 (w godz. 15.30 – 7.30)


DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)


DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • 32 781 92 11
 • 32 781 91 95 (w godz. pracy) w sytuacjach kryzysowych (32) 781 92 11 obsługiwany jest całodobowo
 • 32 781 92 00
Dodano: 13-11-2018

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniu 12 marca 2019 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy al. Piłsudskiego 50.
Dodano: 06-03-2019

Nowa Piątka - propozycja nowych Rządowych Programów

W centralnych punktach gmin i powiatów staną specjalne busy oznaczone logo #NowaPiątka, w których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o programach „500+”, „Emerytura +”, „Niższy Pit”, „Bez Pit dla młodych” i „Połączenia Lokalne”. Szczegółowych informacji udzielają eksperci z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW oraz pracownicy ZUS, a merytorycznie akcję wspiera Krajowa Administracja Skarbowa.

UWAGA Z OSTATNIEJ CHWILI: do naszej gminy bus przyjedzie w dniu 8 kwietnia ok godziny 9:00 - planowany pobyt ok 1 godziny - parking w Czernichowie.
Dodano: 08-04-2019

Pożytek publiczny

Na stronie internetowej BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990 opublikowano konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu
Dodano: 14-03-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20683964
Dodano: 22-03-2019

Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów

Na stronie internetowej BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=626690 opublikowano obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów.
Dodano: 28-02-2019

Zebrania wiejskie w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach:


 1. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie
 2. 10 marca 2019 r. o godz. 9:00 w remizie OSP w Międzybrodziu Bialskim
 3. Zebranie wiejskie sołectwa Tresna
 4. 17 marca 2019 r. o godz. 10:45 w remizie OSP Czernichów – Tresna
 5. Zebranie wiejskie sołectwa Czernichów
 6. 24 marca 2019 r. o godz. 10:45 w remizie OSP Czernichów – Tresna
 7. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
 8. 31 marca 2019 r. o godz. 9:15 w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim


Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 19-02-2019

Konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029”. Projekt „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029” udostępniony zostanie mieszkańcom w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7, sekretariat pok. nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=628573, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czernichow.com.pl.
Dodano: 12-03-2019

Ogłoszenie - VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20665490?version=1.0
Dodano: 21-03-2019

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szczegóły do pobrania - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 20-03-2019

VI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 15 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20578610?version=1.0
Dodano: 08-03-2019
Dodano: 21-02-2019
Dodano: 25-02-2019
Dodano: 21-02-2019

Czyste powietrze

Informujemy, iż 21 stycznia 2019 r. został wznowiony program „CZYSTE POWIETRZE”. Jest to kompleksowy program, stworzony przez Ministerstwo Środowiska, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Zakres dotacji 7.000,00 – 53.000,00 zł.
Dodano: 08-02-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Dodano: 08-02-2019

System płatności masowych w Urzędzie Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzony system płatności masowych. W związku z tym mieszkańcom Gminy Czernichów zostaną przesłane indywidualne numery kont bankowych do wpłat podatków i opłat za śmieci. Wszelkie wpłaty dotyczące podatków i opłat za śmieci od 1 stycznia 2019 roku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w zawiadomieniu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, mailowo na adres gmina@czernichow.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów.

Wykaz telefonów:

 • 338661325 – centrala
 • 338609316 – gospodarka odpadami
 • 338609324 – wymiar podatków
 • 338609319 – podatek od środków transportowych
Dodano: 14-12-2018

V sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 lutego 2019r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20448956?version=1.0
Dodano: 20-02-2019
Dodano: 21-01-2019
Dodano: 30-01-2019