4 sierpnia 2020,imieniny Dominika, Protazego, Jana

Komunikaty

Komputerowe badanie wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu: 18.11.2015 roku w Ośrodku Zdrowia „TESA” ul. Ks. Prałata J. Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie 338661805. Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł, koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE). Zapisy prowadzone będą do dnia 18.11.2015 roku. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).
Dodano: 05-11-2015

X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 16 listopada 2015 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia - kliknij tutaj.
Dodano: 10-11-2015

Od 1 października 2015 roku będzie wyłączone oświetlenie uliczne w godzinach od 24:00 do 4:00

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czernichów,

Rosnące koszty obsługi realizowanych na rzecz naszej Gminy usług, w tym utrzymania i konserwacji lamp oświetleniowych oraz odpłatność za energię, wymusiły podjęcie programu oszczędnościowego w ramach którego od 1 października 2015 roku będzie wyłączone oświetlenie uliczne w godzinach od 24:00 do 4:00.

Przywrócenie oświetlenia planujemy od czerwca 2016 roku. Szacowane oszczędności przy wyłączonych 900 punktach oświetleniowych w planowanym okresie stanowić będzie kwotę około 200 tysięcy zł. Ponadto gmina podejmuje działania zmieniające źródło oświetlenia na oszczędne, w tym wymianę na żarówki mniejszej mocy oraz przejście w system ledowego oświetlenia również w obiektach użyteczności publicznej. Koszt takiej wymiany to 5 milionów zł. Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Czernichów
Adam Kos

Dodano: 28-09-2015
Dodano: 12-10-2015
Dodano: 21-08-2015

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu październiku br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

Urząd Gminy Czernichów informuje, że z przyczyn technicznych nie zależnych od nas termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Czernichów oraz Tresna zostaje przełożony z dnia 17.10.2015 na dzień 24.10.2015 roku.

W dniach :

 • 3 październik z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 2 października
 • 10 październik z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 9 października
 • 24 październik z Tresnej i Czernichowa zgłoszenia do 16 października

Zgłoszenia należy składać u wykonawcy w firmie ATRA pod nr. tel. 606669771 oraz w Urzędzie Gminy pod nr. tel. 338661325 wew. 123 oraz 124.
Dodano: 30-09-2015

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI, wysyłając go e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2016 r.
Ocena proponowanych zmian projektu odbędzie się w dniu 6 października br. Godz. od 13.00 do 14.00 na Sali narad w Urzędzie Gminy w Czernichowie. Na otwartym spotkaniu, przedstawione i omówione zostaną wszystkie zamieszczone przez organizacje propozycje zmian, zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.
Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań, powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego, w realizacji zadań publicznych dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje.
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, tel. 33/866 13 25 wew. 103
Dodano: 04-09-2015

Porady dla grzybiarzy

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na tematy związane z grzybami - rozpoznawanie grzybów jadalnych, trujących, chronionych i nie tylko, na tematy grzybobrania połączonego ze zdobywaniem wiedzy o grzybach proszę dzwonić pod nr. tel. 692799065 (dzwonić w godzinach popołudniowych od godz. 14.00). Pan Justyn Kołek udzieli Państwu wyczerpujących informacji.
Dodano: 25-09-2013

Zbiórka elektrośmieci

W ramach akcji odbierany będzie bezpłatnie każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Czernichów w dniu 23.09.2015 r. Zgłoszenie odbioru można składać pod nr. telefonu 33/819 01 09 lub 513 125 107 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
Dodano: 09-09-2015

Konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Żywiecki Raj" na lata 2014-2020

Zapraszamy lokalnych liderów, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców do zgłaszania swoich potrzeb i opinii do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”.
Spotkanie odbędzie się w Gminie Czernichów, w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 14 września 2015r. (poniedziałek) w godz. 17.00-20.00.Konsultacje mają na celu analizę wypracowanych w drodze spotkań informacyjnych, warsztatów aktywizacyjnych w poszczególnych gminach a także warsztatów strategicznych Grupy roboczej ds. LSR zapisów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj” na lata 2015-2022, tak aby jak najpełniej odzwierciedlały one oczekiwania mieszkańców „Żywieckiego Raju”.

Dodano: 07-09-2015

Urząd Gminy Czernichów przypomina o niezwłocznym dokonaniu opłaty za miejsce na cmentarzu zajęte pod groby

Miejsce na cmentarzu zajęte pod grób za które nie dokonano opłaty może zostać wykorzystane ponownie na pochówek zwłok obcych osób. Wszelkich informacji w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów osobiście lub telefonicznie pod nr 338661325 wew. 123
Dodano: 10-06-2015

Wójt Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została zakończona

Jeśli któryś z mieszkańców został pominięty przez ankieterów wykonujących inwentaryzację uprzejmie proszę o kontakt z właścicielem firmy Eko – Team Konsulting w Bielska – Białej Agnieszką Chylak tel. 513100869 do dnia 24 lipca 2015 roku.
Dodano: 17-07-2015

Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach..

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że z powodu choroby pracownika Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach 16, 17, 21, 22, 24 lipca 2015 roku. W dniach 20 i 23 lipca kasa będzie czynna do godziny 12:00. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny pon-pt 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Dodano: 15-07-2015

30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
Dodano: 21-05-2015

ROZPOCZYNA SIĘ INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY

Do końca września opracowany zostanie Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Urząd Gminy Czernichów wszczął procedurę, która ma wyłonić firmę lub instytucję, która opracuje Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO TEAM Konsulting z Bielska-Białej.
Dodano: 12-06-2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączniku zawiadomienie dot. przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia była organizacja imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 roku.
Dodano: 01-06-2015

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

W dniu 25 listopada 2014 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.sir-katowice.pl
Dodano: 03-03-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku. Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 29 maja 2015 r do godz.11:00 .
Dodano: 21-05-2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BYŁA ORGANIZACJA OTWARTEJ IMPREZY PLENEROWEJ ŚWIĘTO MORZA W TERMINIE 4 LIPCA 2015

W załączniku unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była Organizacja otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r.
Dodano: 20-05-2015

Zbiórka popiołu

Urząd Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców, że w dniu 23 maja br. roku (tj. sobota) Firma ATRA odbierać będzie popiół od mieszkańców Czernichowa, Tresnej, Międzybrodzia Bialskiego oraz Międzybrodzia Żywieckiego.
Dodano: 21-05-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku.Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 19 maja 2015 r.
Dodano: 11-05-2015

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

W dniach :
- 2 maja z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 29 kwietnia
- 9 maja z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 7 maja
- 16 maja z Tresnej i Czernichowa zgłoszenia do 14 maja
Dodano: 24-04-2015

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrona zdrowia, opieka nad dziećmi i młodzieżą znajdującej się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - kliknij tutaj
Dodano: 06-05-2015

Trening systemów alarmowania i ostrzegania

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 12 maja 2015 roku w godzinach od 6:00 do 19:00 zostaną przeprowadzone krajowe ćwiczenia RENEGADE – KAPER 15/1. W ramach tych ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe. Jak wynika z danych przekazanych do Urzędu syreny alarmowe mogą być uruchomione na terenie powiatu żywieckiego lub w wybranych gminach.
Dodano: 11-05-2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kliknij aby pobrać dokument.
Dodano: 30-04-2015

VI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 29-04-2015

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE edycja 2015

Żywiecka Fundacja Rozwoju po raz dziesiąty zaprasza do składania wniosków w ramach Działaj Lokalnie. W ramach Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jeżeli zatem działasz w organizacji pozarządowej, bądź grupie nieformalnej (z terenu gmin Czernichów, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Żywiec), masz pomysł, co zrobić, by w Twojej społeczności żyło się lepiej, ale brakuje Ci środków na jego realizację, skorzystaj z możliwości Programu Działaj Lokalnie.
Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 23:59
Wszystkich zainteresowanych konkursem grantowym zapraszamy na stronę: www.dzialajlokalnie.beskidy.org.pl.Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
Dodano: 07-04-2015

Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprasza na spotkanie dot. składania wniosków w ramach X-tego Konkursu "DZIAŁAJ LOKALNIE"

Żywiecka Fundacja Rozwoju, serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz chcących stworzyć bądź będących członkami grup nieformalnych z Gmin: Czernichów, Łękawica, Łodygowice, Lipowa, Radziechowy- Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Świnna, Ślemień, Żywiec na spotkania informacyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie IX 2015, które odbędą się:
15. kwietnia 2015 r. godz. 16:30- Urząd Gminy Czernichów
Podczas spotkań zostanie omówiony regulamin i podstawowe zasady konkursu, a także będzie przestrzeń do zadawania pytań i szukania inspiracji do pisania wniosków.

Dodano: 09-04-2015

Czasowe zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 948 na Zaporze Wodnej Tresna

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. od godziny 00:00 do 05:00 zostanie zamknięta droga wojewódzka nr 948. Zamknięcie drogi jest związane z realizacją zadania " Remont podnośników awaryjnych zapory Tresna, pow. Żywiecki, woj. śląskie".
Dodano: 01-04-2015

Trwa budowa sieci światłowodowej w miejscowościach Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie i Międzybrodzie Bialskie

OPEN-NET S.A. jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT. Mamy przyjemność poinformować, iż pozyskaliśmy dotację Unii Europejskiej na inwestycje budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Czernichów, Międzybrodzie Bialskie i Żywieckie. Dzięki sieci światłowodowej GPON mieszkańcy otrzymają dostęp do technologii zapewniającej nieograniczone możliwości korzystania z usług w cyfrowym świecie.
Dodano: 06-11-2014

Informacja na temat elementów zabezpieczających nowe dowody osobiste przed fałszerstwem

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przesłanymi przez MSW - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 03-03-2015

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach :


 1. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie - 1 marca 2015 r. o godz. 9.00 w remizie OSP w Międzybrodziu Bialskim
 2. Zebranie wiejskie sołectwa Tresna - 8 marca 2015 r. o godz. 10.45 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czernichowie
 3. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie - 15 marca 2015 r. o godz. 9.15 w obiekcie poprzemysłowym tzw. „Flamingo”
 4. Zebranie wiejskie sołectwa Czernichów - 22 marca 2015 r. o godz. 10.45 w remizie OSP Czernichów –Tresna

Dodano: 11-02-2015

Od 1 marca czekają cię zmiany w urzędach

Nowy wzór dowodu osobistego, łatwiejszy do wypełnienia wniosek i możliwość złożenia go w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce – to zmiany, jakie czekają nas od 1 marca. Łatwiej będzie również o ślub w plenerze oraz nadanie dziecku imienia o obcym brzmieniu.
Dodano: 18-02-2015

Rusza System Rejestrów Państwowych

1 marca rusza System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny połączy kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego.
Dodano: 18-02-2015

Zawiadomienie sołtysa Międzybrodzia Bialskiego

Sołtys Międzybrodzia Bialskiego zawiadamia mieszkańców że podatek od nieruchomości i gruntów za rok 2015 będzie pobierany w dniach od 17.02.2015 do 17.03.2015 w siedzibie sołtysa (budynek Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim) w każdy:
- wtorek od 10:00 do 14:00
- środę od 10:00 do 14:00
- czwartek od 14:00 do 18:00
- piątek od 10:00 do 14:00
Dodano: 16-02-2015

V sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 10 marca 2015 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 03-03-2015

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprasza serdecznie na warsztaty w zakresie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
„Żywiecki Raj”
Zaprasza: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządów, przedsiębiorców
do udziału w
SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH TWORZENIA NOWEJ
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2015r. (sobota) o godz. 15.00 - ul. Beskidzka 59 - Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Szczegóły w załączniku.
Dodano: 20-02-2015

Firma Open-Net S.A. zaprasza na spotkania informacyjne

Szanowni Państwo, firma Open-Net S.A., wieloletni operator telekomunikacyjny na rynku polskim, pragnie poinformować wszystkich mieszkańców o realizacji projektu unijnego zakładającego budowę sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie 8 miejscowości w gminach Czernichów, Milówka oraz Węgierska Górka. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego GPON, telewizji cyfrowej oraz usługi nielimitowanego telefonu stacjonarnego.

Zapraszamy na spotkania informacyjne z mieszkańcami.
Czernichów, Tresna – 18 luty 2014 godz. 17:00 OSP Czernichów
Międzybrodzie Żywieckie – 20 luty 2014 godz. 17:00 Sala „Flamingo”
Międzybrodzie Bialskie – 22 luty 2014 godz. 11:00 OSP Międzybrodzie Bialskie

Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, zachęcamy również do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +32 798 26 05 i adresem e-mail bok@open.net.pl.
Dodano: 10-02-2015

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety.

W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego obszaru działalności, chcielibyśmy poznać Państwa opinie i oczekiwania na temat działalności i funkcjonowania LGD. Zebrane dane mają charakter całkowicie anonimowy. Wszelkie uwagi i opinie posłużą nam do usprawnienia naszej pracy. Wypełnienie ankiety zajmie około 7 min.
Link do kwestionariusza ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców obszaru LSR http://moje-ankiety.pl/respond-72818.html. Wyniki badania ankietowego posłużą jako materiał do analizy opinii środowiska lokalnego na temat działalności, funkcjonowania oraz rozpoznawalności LGD i planów na przyszłość oraz tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.Dodano: 18-02-2015
Dodano: 09-02-2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czernichów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernichów położonych w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Wypoczynkowej, szczegóły w załączniku.
Dodano: 08-01-2015

Punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że w dniu 05.02.2015 r. i 06.02.2015 r. (czwartek i piątek) punkt kasowy w Czernichowie będzie nieczynny. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 04-02-2015

Raport z konsultacji społecznych

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać załączniki.
Dodano: 30-01-2015

Urząd Gminy w Czernichowie informuje, że w sezonie zimowym 20014-2015 za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialne są następujące firmy


 1. Firma Handlowo-Usługowa „DAGLEZJA” Jerzy Kołakowski, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie - utrzymuje drogi gminne w Międzybrodziu Żywieckim (za wyjątkiem ul. Energetyków, ul. Górskiej do pętli). Telefon kontaktowy kom. 604894113
 2. Firma Usługowa „ATRA” Krzysztof Pardela, 43-353 Porąbka utrzymuje drogi gminne w Międzybrodziu Bialskim, Czernichowie i Tresnej (za wyjątkiem ul. Spacerowej, Jana Pawła II, Turystycznej i Kościelnej w Czernichowie). Telefon kontaktowy kom. 602175715
 3. Zakład Usługowo-Produkcyjny „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim utrzymuje drogi powiatowe tj. ul. Bielską, Żarnówki, Przegibek, w Międzybrodziu Bialskim, ul. Beskidzką w Międzybrodziu Żywieckim ul. Nad Jeziorem w Tresnej, ul. Roztoki w Czernichowie, oraz drogi gminne tj. ul. Energetyków, ul. Górska do pętli w Międzybrodziu Żywieckim, ul. Spacerowa, Jana Pawła II, Kościelna, Turystyczna w Czernichowie. Telefon kontaktowy kom. 516035844
 4. WGB Firma Usługowo-Handlowa w Węgierskiej Górce utrzymuje drogę wojewódzką nr 948 (tj. ul. Żywiecka). Telefon kontaktowy kom.608049234


Dodano: 31-12-2014

IV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 stycznia 2015 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 19-01-2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2015 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

W załączeniu protokół z prac komisji konkursowej w sprawie rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu a także lista zaopiniowanych ofert.
Dodano: 19-01-2015

PZU SA informuje

Ubezpieczenia rolne w roku 2015 będą przyjmowane od dnia 7 stycznia we wtorki w Urzędzie Gminy Czernichów oraz w środy i czwartki w biurze sołtysa w Międzybrodziu Bialskim.

Dyżury agenta:
wtorki - urząd gminy, godz. 09:00 - 12:00
środy - biuro sołtysa w Międzybrodziu Bialskim, godz. 16:00 - 19:00
czwartki - biuro sołtysa w Międzybrodziu Bialskim, godz. 09:00 - 12:00
Zachęcamy do spotkania z agentem w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących ubezpieczenia.
Dodano: 22-12-2014

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2015 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie, wzór oferty, dostępne są w załączniku i na BIP Urzędu Gminy. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2015 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofertDodano: 22-12-2014

Spotkanie zamykające konsultacje społeczne

Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach realizacji programu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” zaprasza na spotkanie zamykające konsultacje społeczne.
Dodano: 12-01-2015

Most w Zarzeczu otwarty

30 grudnia 2014r. uroczyście przekazano do użytku nowy most w Zarzeczu. Nowa przeprawa mostowa w Zarzeczu to jedna z kluczowych inwestycji w tym regionie Powiatu. Dzięki jej szybkiej realizacji turyści w trwającym sezonie zimowym będą mogli bez wcześniejszych utrudnień dojechać min. na stok narciarski na Górę Żar, a w sezonie letnim nad Jezioro Żywieckie. Nowo otwarta przeprawa również ułatwi komunikację mieszkańcom Gmin: Łodygowice i Czernichów.
Inwestycja obejmowała rozbiórkę istniejącego mostu i wybudowanie na jego miejscu nowego obiektu o zmienionych parametrach technicznych i użytkowych. Poprzedni obiekt ze względu na zły stan techniczny został poddany przebudowie polegającej na rozbiórce mostu i wykonaniu w jego miejsce nowego mostu trzyprzęsłowego.
Dodano: 31-12-2014