16 października 2019,imieniny Gawla, Ambrozego

Komunikaty

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Aktywne karpackie NGO

Wójt Gminy Czernichów oraz realizatorzy projektu serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Aktywne karpackie NGO, które odbędzie się 12 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Czernichów.
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

LGD "Żywiecki Raj" Warsztaty rękodzielnicze - Ceramika

W ramach projektu współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" a Lokalną Grupą Działania "Partnerstwo 5 Gmin", który objęty jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt nosi nazwę:
"Ocalić od zapomnienia - folklor naszego regionu". Prowadzone są ciągle zajęcia ceramiczne dla najmłodszych w najbliższym czasie zakończenie zajęć i wystawa prac uczestników. w załączeniu fotorelacja z zajęć w przedszkolu w Czernichowie.
Dodano: 16-10-2019

Zarejestruj swój obiekt, firmę w bazie Gminy Czernichów..

Zapraszamy mieszkańców z Gminy Czernichów zainteresowanych zamieszczeniem informacji o swoich obiektach w ogólnodostępnej bazie firm, noclegowej, gastronomicznej do zarejestrowania się w Serwisie Internetowym Gminy..
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Dyżur poselski w UG w Czernichowie

Poseł na Sejm RP zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Czernichów na dyżur poselski w dniu 21 maja 2012 roku w Urzędzie Gminy Czernichów – sala ślubów, w godz. od 10:30 do 12:30.
Dodano: 16-10-2019

Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Czernichów

Urząd Gminy Czernichów informuje, że w miesiącu maju 2012r. odbędzie się bezpłatna zbiórka przez firmę Elektrozłom zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujących terminach:

17 maj (czwartek)
Międzybrodzie Żywieckie w godz. 12.00 – 18.00 – samochód będzie podstawiony na parkingu przy pawilonach handlowych
Czernichów i Tresna w godz. 12.00 – 18.00 – samochód będzie podstawiony na parkingu obok przystanku


18 maj (piątek)
Międzybrodzie Bialskie w godz. 12.00 – 18.00 – samochód będzie podstawiony na parkingu obok Centrum Kultury
Międzybrodzie Bialskie – Żarnówka w godz. 12.00-18.00 – samochód będzie podstawiony przy ul. Żarnówki obok sklepu


Wszelkich informacji w sprawie zbiórki można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów pod numerem telefonu 33 866 13 25 wew.123
Dodano: 16-10-2019

Spotkanie informacyjne odnośnie projektu „Most do własnej firmy”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne odnośnie projektu „Most do własnej firmy”, które odbędzie się 8 maja 2012r. o godz. 17.00 w Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowym Dębina (ul. Kopernika 2, 34-300 Żywiec). Celem spotkania jest przybliżenie założeń projektu "Most do własnej firmy", omówienie dokumentacji rekrutacyjnej oraz poszczególnych etapów jego realizacji. W ramach projektu osoby w wieku 45-64 roku życia oraz osoby niepełnosprawne (niezależnie od wieku) mogą otrzymać dotację w wysokości średnio 35 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Dodano: 16-10-2019

MSW przyznało dofinansowania na usuwanie klęsk żywiołowych

W dniu 15 marca 2012 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach Wójt Gminy Adam Kos otrzymał od Wojewody Zygmunta Łukaszczyka promesę na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Dodano: 16-10-2019

DYŻUR POSELSKI w Gminie Czernichów pełniony przez Panią Małgorzatę Pępek

Wójt Gminy Czernichów zawiadamia mieszkańców o pełnieniu dyżuru poselskiego przez Panią Małgorzatę Pępek Poseł na Sejm RP w każdy trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od 19 marca 2012r. w godzinach od 10.30 do 12.30 w Urzędzie Gminy Czernichów pok. nr 3 (parter).Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

PUNKT KONSULTACYJNY PZDR ŻYWIEC - DOPŁATY OBSZAROWE DLA ROLNIKÓW

Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żywcu na czas składania wniosków o dopłaty obszarowe 2012 r.będzie pełnił dyżur w godzinach od 9 do 12 w pierwszy piątek (tj. 6.04,4.05) w Urzędzie Gminy Czernichów /sala sesyjna/,
od 9 do 12 w trzeci piątek (tj. 20.04,11.05)) w Centrum Kultury Międzybrodzie – Bialskie /sala konferencyjna/
Ponadto, pracownicy PZDR w Żywcu będą pełnić dyżury w ARiMR na ul.Ks.Pr. St. Słonki 24

UWAGA: Biuro PZDR Żywiec zostało przeniesione z ul. Za Wodą 18 na ul. Batorego 16 II piętro /budynek KRUS/

Dodano: 16-10-2019

Zebranie wiejskie wsi Czernichów i Tresna

Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają mieszkańców na wspólne zebranie wiejskie wsi Czernichów i Tresna w dniu 25 marca 2012r. o godz. 11.00

Zebranie odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernichowie
Dodano: 16-10-2019

Znakomite efekty projektu unijnego, realizowanego przez Gminę Czernichów „dobry zawód = dobra praca”

Wojciech Dendys z Sopotni Wielkiej w gminie Jeleśnia ma 25 lat. Jest rusycystą. Po studiach trochę przebywał poza granicami kraju („nosiłem talerze w sali restauracyjnej”, jak mówi), a kiedy wrócił, zarejestrował się jako bezrobotny, ponieważ na Żywiecczyźnie pracy dla niego nie było. Powiat żywiecki ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w regionie. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku stopa bezrobocia dla Polski wynosiła 11,6%, dla województwa śląskiego 9,6%, a dla powiatu żywieckiego – 12,3%. W październiku 2011 roku w ewidencji bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu zarejestrowanych było 7.112 osób. To jeden z najpoważniejszych problemów społecznych tej części województwa..
Dodano: 16-10-2019

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie w dniu 18 marca 2012r. o godz. 9.00

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Międzybrodzie Żywieckie. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 18 marca 2012r. o godz. 9.15


Dodano: 16-10-2019

Sołtys wsi Międzybrodzie Żywieckie zawiadamia mieszkańców

Podatek od nieruchomości i gruntów na rok 2012 (I rata) będzie pobierany w dniu 10 marca 2012r. w siedzibie sołtysa w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz w dniach 13, 14, 15 marca 2012r. od 11:00 do 16:00
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Spotkanie poświęcone omówieniu wyników prac monitoringowych na osuwisku Łaski w Międzybrodziu Bialskim

W dniu 28 lutego 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy Czernichów odbyło się spotkanie poświęcone omówieniu wyników prac monitorujących na osuwisku Łaski w Międzybrodziu Bialskim oraz ustaleniu dalszego trybu działania w sprawie terenu osuwiska.
Dodano: 16-10-2019

W związku z katastrofą kolejową pod Szczekocinami, prezydent Bronisław Komorowski ogłosił dwudniową żałobę narodową.

Zgodnie z podpisanym przez prezydenta rozporządzeniem, żałoba obowiązywać będzie na terenie całego kraju 5 i 6 marca. W czasie żałoby flagi państwowe na gmachach publicznych zostają opuszczone do połowy masztu, odwoływane są imprezy masowe, rozrywkowe i sportowe.
Dodano: 16-10-2019

Urząd Gminy Czernichów informuje, że Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Opracowanie niniejszej aktualizacji wymaga konsultacji społecznych. Konsultowane dokumenty oraz informacje o planowaniu w gospodarce wodnej znajdą Państwo na stronie internetowej www.krakow.rzgw.gov.pl
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 z zakresu upowszechniania kultury i z zakresu kultury fizycznej i sportu. Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert zadań publicznych gminy Czernichów 2012.

Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny oferty na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2012.

Dokumenty do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów. Kliknij tutaj
Dodano: 16-10-2019

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRACĄ W OŚRODKU REHABILITACYJNO TERAPEUTYCZNYM

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRACĄ W OŚRODKU REHABILITACYJNO TERAPEUTYCZNYM W CZERNICHOWIE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 606 253 501
Dodano: 16-10-2019

XV sesje Rady Gminy

W dniu 24 stycznia 2012r. o godz.14 00 w Urzędzie Gminy w Czernichowie, odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Czernichów.

Dodano: 16-10-2019

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na stanowisko ds. płac

Termin składania dokumentów – 24 styczeń 2012 r. do godz.15:00. Dokładne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Czernichowie (www.czernichow.finn.pl). Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernichowie - tel. 33 866-13-25 wew. 117.
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZERNICHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 11 października 2011 r. do 14 listopada 2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLIX /396/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 8 października 2010 r., określającą szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi. W załączeniu sprawozdanie i protokół podsumowujący konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 r.
Dodano: 16-10-2019

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI NA 2012

Samorząd Gminy Czernichów zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Czernichów na otwarte spotkanie w dniu 14 listopada 2011 r. w godz. Od 13:00 do godz. 14:00 w biurze nr 3 w Urzędzie Gminy w Czernichowie.
Dodano: 16-10-2019

14 października (piątek) Urząd Gminy będzie nieczynny
W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM REMONTEM BUDYNKU URZĘDU GMINY
ORAZ PRZEBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

WÓJT GMINY CZERNICHÓW
INFORMUJE, ŻE W DNIU

14.10.2011r. (piątek)
URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY


W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600 813 162

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMYDodano: 16-10-2019

Gazeta Internetowa Powiatu Żywieckiego POWIATZYWIEC.PL zaprasza do udziału w konkursie U'NAS'TO

Gazeta Internetowa Powiatu Żywieckiego POWIATZYWIEC.PL zaprasza do udziału w konkursie U'NAS'TO na CUD NATURY ŻYWIECCZYZNY, pod patronatem Ligi Miast i Miejsc UNESCO. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Szczegóły tutaj:
http://powiatzywiec.pl

Dodano: 16-10-2019

X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 7 października 2011r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej PGE Energia Odnawialna SA Oddział w Międzybrodziu Bialskim, ul. Energetyków 9 odbędzie się X sesja Rady Gminy Czernichów


Dodano: 16-10-2019

ŻYWIECKA FUNDACJA ROZWOJU zaprasza mieszkańców Żywiecczyzny do składania wniosków o finansowanie lokalnych inicjatyw społecznych

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jeżeli zatem działasz w organizacji pozarządowej, ośrodku kultury, szkole bądź grupie nieformalnej (z terenu powiatu żywieckiego), masz pomysł, co zrobić, by w Twojej społeczności żyło się lepiej, ale brakuje Ci środków na jego realizację, skorzystaj z możliwości Programu Działaj Lokalnie.
Dodano: 16-10-2019

Kampanii Edukacyjnej - Zrób Test na HIV

W związku z realizacją zadań w ramach organizowanej przez Krajowe Centrum ds. AIDS Kampanii Edukacyjnej „Zrób Test na HIV” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu informuje o możliwości o wykonanie bezpłatnych testów HIV.
Dodano: 16-10-2019

Akcja krwiodawstwa pt. Beskidzka Kropla Krwi

Już po raz drugi Stowarzyszenie Region Beskidy wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem organizuje akcję krwiodawstwa pt. „Beskidzka Kropla Krwi”. Tegoroczna edycja odbędzie się 16 sierpnia 2011 r. na Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej w godzinach: 10:00 do 17:00. Honorowi dawcy jak i inni ochotnicy będą mogli oddawać krew w specjalnym ambulansie Polskiego Czerwonego Krzyża. W okresie urlopowym inicjatywa ta jest szczególnie ważna dla krwiodawstwa. Związane jest to przede wszystkim większym zapotrzebowaniem na krew czasie wakacyjnym, jak również mniejszą dostępnością do osób regularnie oddających krew z powodu wyjazdów urlopowych.
Dodano: 16-10-2019

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej

W dniu 28.07.2011 r. (czwartek) o godz. 16:00 w biurze LGD "Żywiecki Raj" (ul. Pod Górą 4, Żywiec) odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w projekcie mającym na celu stworzenie i wypromowanie wspólnego, regionalnego produktu.
Dodano: 16-10-2019

Dotacja 36 000 zł na założenie firmy - krok do własnej firmy

Zapraszamy kobiety i mężczyzn bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała, w wieku od 18 do 34 roku życia oraz powyżej 45 lat chcących rozpocząć działalność gospodarczą.
Dotacja - 36 000 zł na założenie firmy
Rekrutacja w lipcu 2011 roku
Dodano: 16-10-2019

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Żywiecki kończy realizację jednego z czterech kompleksowych projektów drogowych, na które otrzymał dofinansowanie z UE, a mianowicie: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Gminach: Czernichów, Gilowice, Łękawica i Ślemień”.
Dodano: 16-10-2019

W dniu 14 lipca 2011 r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie : podjęcia działania w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Siedziby Urzędy Gminy Czernichów w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Brodek" w latach 2011-2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2011-2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i zakończenie obrad.
Dodano: 16-10-2019

Pięć kroków do bezpiecznej żywności..

W związku z występującymi w Niemczech zachorowaniami związanymi ze skażoną żywnością Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu udostępnił ulotkę pt. „5 kroków do bezpiecznej żywności".

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać ulotkę


Dodano: 16-10-2019

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 24.06.2011r. Urząd Gminy będzie NIECZYNNY

W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600-813-162
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

SEKAP krok po kroku - od czego zacząć..

Aby uzyskać wskazówki i informacje o rejestracji w SEKAP, uzyskaniu certyfikatu kliknij "Dowiedz się więcej"

Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

W dniu 22.04.2011r. Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13.00

W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600 813 162
Dodano: 16-10-2019

Statystyczne Vademecum Samorządowca - Gmina Czernichów w liczbach

Urząd Statystyczny w Katowicach opublikował informacje statystyczne Gminy Czernichów oraz jej miejsce w skali powiatu, województwa.


Urząd Statystyczny w Katowicach
Dodano: 16-10-2019

Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

Urząd Gminy Czernichów informuje, iż 3 kwietnia 2011r. (niedziela) od godz. 8:00 do godz. 18:00 odbędą się Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Lokal wyborczy, w którym będą przeprowadzone wybory znajdować się będzie w budynku Urzędu Gminy w Czernichowie na parterze.
Dodano: 16-10-2019