16 października 2019,imieniny Gawla, Ambrozego

Komunikaty

Dodano: 16-10-2019

Urząd Gminy Czernichów informuje o możliwości otrzymania darmowego podpisu elektronicznego CC SEKAP..

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów do uzyskania darmowego podpisu elektronicznego umożliwiającego złożenie wniosku za pośrednictwem systemu SEKAP.

System SEKAP daje mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwość załatwiania drogą elektroniczną spraw w urzędach publicznych, bez konieczności osobistego stawiennictwa.
Dodano: 16-10-2019

Zebrania wiejskie w Gminie Czernichów

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie 20 lutego 2011r. o godz.9:15
Zebranie odbędzie się w remizie OSP w Międzybrodziu Żywieckim

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie 27 lutego 2011r. o godz.9:00
Zebranie odbędzie się w remizie OSP w Międzybrodziu Bialskim

Zebranie wiejskie wsi Tresna 6 marca 2011r. o godz.10:45
Zebranie odbędzie się w remizie OSP w Czernichowie

Zebranie wiejskie wsi Czernichów 20 marca 2011r. o godz.10:45
Zebranie odbędzie się w remizie OSP w Czernichowie
Dodano: 16-10-2019

V sesja Rady Gminy Czernichów


W dniu 25 lutego 2011r. o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Spotkanie w sprawie dotacji do kolektorów

Firma Eko Program organizuje w dniu 05.02.2011r. spotkanie w sprawie dotacji do kolektorów, które odbędzie się w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2.

Kontakt:
502114890, 508 333 354

Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

III sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 grudnia 2010r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się III sesja Rady Gminy Czernichów.
Dodano: 16-10-2019

KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2011 – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Samorząd Gminy Czernichów zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego ( wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) z terenu Gminy Czernichów na otwarte spotkanie w dniu 27 grudnia 2010 r. w godz. 13:00 do godz. 14:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Czernichowie wyłożone zostaną do wglądu propozycje wszystkich zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. Konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. oraz oceny proponowanych projektów odbędą się w dniu 27 grudnia br. O godz. 14:30 w Sali Narad Urzędu Gminy w Czernichowie
Dodano: 16-10-2019

Informacja dla Poszkodowanych przez III Rzeszę

Terenowy Zarząd Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę w Oświęcimiu (dawny Zarząd Wojewódzki w Bielsku z siedzibą w Oświęcimiu) w grudniu br. dokonuje samo rozwiązania z przyczyn ekonomicznych. Działalność jego po uzgodnieniu z Zarządem Głównym w Warszawie oraz Zarządem Wojewódzkim w Krakowie przejmuje Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach – ul. Wojewódzka 20, 40-026 Katowice.
Dodano: 16-10-2019

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011

Na podstawie art. 18 pkt 1 d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) Wójt Gminy Czernichów (Gminny Komisarz Spisowy) ogłasza nabór na 3 kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Czernichów w pierwszym półroczu 2011 r.
Dodano: 16-10-2019

W dniu 14 grudnia 2010r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej PGE Energia Odnawialna SA Oddział w Międzybrodziu Bialskim, ul. Energetyków 9 odbędzie się II sesja Rady Gminy Czernichów.

Porządek posiedzenia:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy.
4. Ślubowanie Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
6. Informacja o stanie budżetu gminy.
7. Wolne wnioski i zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Adam Badan
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

I Sesja Rady Gminy

W dniu 2 grudnia 2010 r. o godz.12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się I sesja Rady Gminy Czernichów.

Dodano: 16-10-2019

Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST z Katowic realizuje projekt pod tytułem: ”Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego sposobem na wzmocnienie struktur administracji publicznej”
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Sesja Rady Gminy CzernichówW dniu 10 listopada 2010 r. o godz.12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się L sesja Rady Gminy Czernichów.

Dodano: 16-10-2019

Program Ministra Gospodarki - UMARZALNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSZKODOWANYCH W POWODZI

W ostatnich dniach października uruchomiony zostanie program dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodzi. Fundusz Pożyczkowy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. został wybrany przez Ministra Gospodarki do udzielania pożyczek dla przedsiębiorców z województwa śląskiego, przeznaczonych na usuwanie szkód w rzeczowych lub obrotowych aktywach trwałych..
Dodano: 16-10-2019

Wyremontowana ulica Energetyków zmienia swoje oblicze!

Każdy, kto podróżuje przez Międzybrodzkie Żywieckie i Międzybrodzie Bialskie może osobiście przekonać się, jak bardzo pożyteczne są unijne dotacje, m.in. z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Dodano: 16-10-2019
Dodano: 16-10-2019

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów na lata 2010-2015 i następne..

W związku z przystąpieniem do opracowywania „Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów na lata 2010-2015 i następne” informujemy wszystkie zainteresowane podmioty oraz instytucje działające na terenie Gminy Czernichów o możliwości zgłoszenia własnych propozycji projektów do w/w Programu..
Dodano: 16-10-2019

Warsztaty w zakresie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania
„Żywiecki Raj”
Zaprasza: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządów, przedsiębiorców
do udziału w
SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH TWORZENIA NOWEJ
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2014-2020
28 lutego 2015r. o godz. 15.00 - ul. Beskidzka 59, Międzybrodzie Żywieckie
(byłe Flamingo)
Dodano: 20-02-2015