4 sierpnia 2020,imieniny Dominika, Protazego, Jana

Komunikaty

31 grudnia zmiana godziny pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 31.12.2014 roku Urząd Gminy będzie czynny do godziny 13.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 31-12-2014

Spotkania informacyjne dotyczące tworzenia nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i samorządów, przedsiębiorców do udziału w spotkaniach.
Dodano: 12-12-2014

W Wigilię zmiana godziny pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 24.12.2014 roku (Wigilia) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 22-12-2014

Starostwo Powiatowe w Żywcu w ramach realizacji projektu zaprasza na konsultacje społeczne

W ramach realizacji projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym” zaprasza na konsultacje społeczne następujących dokumentów:

Dodano: 04-12-2014

II sesja Rady Gminy Czernichów

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Czernichów w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Czernichów, wybranego w ponownym głosowaniu, w dniu 30 listopada 2014 r., informuje iż sesja odbędzie się 8 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00, na sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie.

Dodano: 04-12-2014

I sesja Rady Gminy Czernichów

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Czernichów, informuje iż sesja odbędzie się 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14:00, na sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Czernichów.
 6. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
 7. Zakończenie.

Dodano: 27-11-2014
Dodano: 06-11-2014
Dodano: 21-10-2014

Informacja w związku z zamknięciem mostu w ciągu drogi powiatowej w Międzybrodziu Żywieckim

Urząd Gminy Czernichów informuje, ze w sprawie remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1408S w Międzybrodziu Żywieckim, który rozpocznie się z dniem 05.05.2014r i związaną z tym zmianą organizacji ruchu wszelkie informacje można uzyskać w:

 • PGE Energia Odnawialna S.A Oddziale Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka- Żar w Międzybrodziu Bialskim pod nr tel. 334868200 lub na stronie internetowej www.zewpz.pl

Natomiast w sprawie kursowania autobusów w czasie remontu mostu informacje można uzyskać w:

 • Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej S.A w Bielsku-Białej, pod nr tel. 338168116, informacja telefoniczna o rozkładach jazdy 703303294 lub na stronie internetowej www.pks.bielsko.pl
 • Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o w Żywcu pod nr tel. 338613288, 33 8612666, dział przewozów pasażerskich - 33 8613523 lub na stronie internetowej www.mzk.zywiec.pl

Dodano: 28-04-2014

XLI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 października 2014r. o godz.1400 w obiekcie poprzemysłowym po elektrowni w Międzybrodziu Żywieckim (byłe Flamingo) ul. Beskidzka 59 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Czernichów. Aby pobrać porządek obrad kliknij tutaj.
Dodano: 27-10-2014

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI, wysyłając go e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2015 r.
Ocena proponowanych zmian projektu odbędzie się w dniu 6 października br. Godz. od 13.00 do 14.00 na Sali narad w Urzędzie Gminy w Czernichowie. Na otwartym spotkaniu, przedstawione i omówione zostaną wszystkie zamieszczone przez organizacje propozycje zmian, zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.
Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań, powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego, w realizacji zadań publicznych dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje.
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, tel. 33/866 13 25 wew. 103
Dodano: 05-09-2014

Lokalny dostawca internetowy firma KOLNET ostrzega przed oszustami!!

Informacja przesłana przez firmę KOLNET z Czechowic-Dziedzic. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą treścią:

Docierają do nas sygnały, że w Państwa okolicy pojawiają się przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, które w nieuczciwy sposób przedstawiają ofertę i nakłaniają Klientów do podpisania niekorzystnych umów o świadczenie usług Internetowych. Niejednokrotnie podają się za „dotychczasowego operatora” czy wręcz pracownika KOLNET, informując Państwa o przeprowadzonej modernizacji i dostępności nowych usług, podsuwając do podpisania umowę. Jeżeli odwiedził Państwa ktoś podający się za pracownika KOLNET, prosimy o kontakt, a zweryfikujemy jego tożsamość.
Dodano: 11-09-2014

Konsultacje społeczne "Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mające na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji"

W nawiązaniu do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego informujemy, że jest w trakcie opracowywania dokument pn. „Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”.Projekt „Programu…” skierowany został do konsultacji społecznych zgodnie z art.39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.Projekt ww. dokumentu wraz z jego prezentacją są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce: Plany rozwoju – program ochrony powietrza oraz na stronach BIP http://bip.slaskie.pl w zakładce Plan rozwoju województwa- Program ochrony powietrza.Uwagi i wnioski można składać w terminie miesiąca w formie papierowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Wydział Ochrony Środowiska ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice lub w formie elektronicznej na adres środowisko@slaskie.pl
Dodano: 20-08-2014

XL sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 19 września 2014 r. o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XL sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij tutaj aby pobrać porządek obrad.
Dodano: 11-09-2014

LGD Żywiecki Raj informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania Małe Projekty

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać dokument ze szczegółowymi informacjami.
Dodano: 01-09-2014
Dodano: 16-07-2014

Apel Wójta Gminy o wykaszanie traw i chwastów na terenie gminy

Wójt Gminy Czernichów przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów o obowiązkowym wykaszaniu traw i chwastów występujących w uprawach polowych na terenach siedliskowych, wokół swoich posesji oraz poboczach i rowach wokół posesji.
Dodano: 02-07-2014

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie w dniu 26 lipca 2014 o godz. 13:00 Zebranie odbędzie się w obiekcie poprzemysłowym po elektrowni szczytowo - pompowej przy ul. Beskidzkiej 59 tzw. „Flamingo”
Dodano: 09-07-2014
Dodano: 11-06-2014

Egzamin strażaków ratowników część I

W dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 15.30 w remizie OSP Międzybrodzie Żywieckie odbędzie się egzamin I stopnia strażaków ratowników z terenu gminy Czernichów.
Dodano: 04-06-2014

XXXVIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 maja 2014 r. o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy Czernichów.

Porządek posiedzenia - kliknij tutaj
Dodano: 21-05-2014
Dodano: 07-05-2014

Spotkanie dot. zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Zapraszamy mieszkańców gminy Czernichów na spotkania dot. ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ APARATURY NIEZBĘDNEJ DO ICH PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI. Spotkania odbędą się 9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 18.00 w remizie OSP Czernichów,
12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim.

Dodano: 28-04-2014

Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na konkurs: „Małe Projekty” w terminie od 01.04.2014 r. do 22.04.2014 r. Limit środków dostępnych w konkursie to 1.222.912,00 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura Stowarzyszenia, prosimy o telefoniczne wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania - tel. 33 475 48 21.
Dodano: 20-03-2014

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów nieczynny

W dniu 19 kwietnia 2014 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brackiej 51 w Żywcu będzie nieczynny.
Dodano: 14-04-2014

W Wielki Piątek Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00

WÓJT GMINY CZERNICHÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 18.04.2014 (Wielki Piątek) URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12:00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600-813-162
Dodano: 17-04-2014
Dodano: 10-03-2014

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie

Zebranie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00. w
Remizie OSP Międzybrodzie Bialskie.

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania;
2. Przyjęcie porządku zebrania;
3. Wybór sekretarza zebrania;
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2013;
6. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu za rok 2013;
7. Przedstawienie budżetu gminy na rok 2014;
8. Sprawa wodociągu Nowy Świat;
9. Informacja o budowie ronda i chodników ul. Żywiecka;
10. Informacja o budowie Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim;
11. Informacja o budowie kanalizacji II etap;
12. Dyskusja;
13. Podjęcie uchwał;
14. Wolne wnioski;
15. Zakończenie zebrania.
Sołtys i Rada Sołecka Międzybrodzia Bialskiego

Dodano: 03-04-2014

XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 marca 2014 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij tutaj aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 21-03-2014

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Czernichów

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Czernichowie 23 marca 2014r. o godz. 10:45

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za 2013.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań gospodarczych w sołectwie za 2013.
 7. Informacja o budżecie na 2014r.
 8. Dyskusja ogólna oraz wolne wnioski.
 9. Zatwierdzenie przez zebranie wniosków przedstawionych przez komisję Uchwał i Wniosków.
 10. Zakończenie zebrania


Sołtys i Rada Sołecka
Czernichów
Dodano: 12-03-2014

Zebranie wiejskie wsi Tresna

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Tresna w dniu 9 marca 2014 r. o godz.11:00. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Czernichowie

Dodano: 28-02-2014

Projekt: cudze chwalicie swego nie znacie

Celem głównym Projektu jest promocja obszarów partnerskich LGD - turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD - integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013r. do 31 lipca 2014r.
Dodano: 26-02-2014

Ostrzeżenie w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS)

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in.w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.
Dodano: 26-02-2014

Urząd Gminy Czernichów przypomina o niezwłocznym dokonaniu opłaty za miejsce na cmentarzu zajęte pod groby

W razie braku opłaty będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. Ponadto miejsce na cmentarzu za które nie dokonano opłaty może zostać wykorzystane ponownie na pochówek zwłok obcych osób.

Wszelkich informacji w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów osobiście lub telefonicznie pod nr 33 866 13 25 wew. 123
Dodano: 20-01-2014

W dniu 15 lutego 2014 roku zostanie zmieniona lista programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T - należy zaktualizować listę kanałów

MUX 1: TVP1 HD, TVP ABC,TV Trwam, ATM Rozrywka, TV Eska , TV Polo, TV TTV
MUX 3: TVP1 SD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka.

Program tv społeczno-religijny - rada przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie programu pod nazwą Telewizja TRWAM. Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców przyznała Telewizji Polskiej na nadawanie programu pod nazwą „TVP ABC
Po tej dacie należy przeskanować cyfrowy dekoder lub telewizor nowej Generacji, aby wyszukał programy tv MUX 1 oraz MUX 3.

Kolejne zmiany nastąpią po 27 kwietnia 2014 roku W MUX1.
Dodano: 21-01-2014

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czernichów na lata 2014-2016

Wójt Gminy Czernichów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czernichów na lata 2014-2016. Program został przygotowany w oparciu o aktualne dane dotyczące skali przemocy oraz wiedzy o jej formach i możliwościach udzielania wsparcia ofiarom, a także z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski proszę przesyłać pocztą mailową do dnia 19.02.2014 do godziny 12.00, na adres: czernichow104@wp.pl
Dodano: 30-01-2014

Zachowam trzeźwy umysł, a używkom mówię nie!

I Edycja programu profilaktyczno- edukacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Czernichów. Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać szczegółowe informacje.
Dodano: 15-01-2014

XXXV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 31 stycznia 2014 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij tutaj aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 23-01-2014
Dodano: 14-01-2014

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2014 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie,wzór oferty, dostępne są w załączniku i na BIP Urzędu Gminy. Kliknij tutaj aby pobrać treść konkursu.Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2014 r.
Dodano: 17-12-2013

Informacja o pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje że w dniach:

24 grudnia 2013 (Wigilia)
31 grudnia 2013 (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00
Dodano: 18-12-2013

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Od Pani Poseł Małgorzaty Handzlik dla mieszkańców Gminy Czernichów
Dodano: 19-12-2013

Konsultacje społeczne dotyczące budowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów

Prosimy o przekazanie uwag, sugestii na adres mailowy: czernichów104@wp.pl w terminie do 13 grudnia 2013 roku. W załączeniu do pobrania plik pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów na lata 2014-2018.
Dodano: 04-12-2013

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać obwieszczenie. Wniosek o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów do pobrania - kliknij tutaj
Dodano: 08-11-2013

XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 21 listopada 2013 r. o godz.1300 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad - kliknij tutaj
Dodano: 18-11-2013

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

W dniu 2 listopada 2013 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ulicy Brackiej w Żywcu będzie nieczynny.
Dodano: 23-10-2013
Dodano: 29-10-2013

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI- zał. 1, wysyłając do e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2014 r.
Dodano: 27-09-2013
Dodano: 18-10-2013

XXXI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 września 2013 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij aby pobrać porządek posiedzenia
Dodano: 23-09-2013