16 grudnia 2018,imieniny Albiny, Zdzisławy, Alicji

Komunikaty

Dodano: 04-09-2017

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów z terminem składania wniosków do 21 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Czernichów. Z treścią obwieszczeń można się zapoznać na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP urzędu. Formularz wniosku oraz treść obwieszczenia do pobrania: http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=523693
Dodano: 23-06-2017

Upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów apeluje i przypomina, że w dniu 21 lipca 2017 r. upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów.
Wnioski powinny ponowić przede wszystkim osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie we wcześniej opracowanym Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów. W przypadku nie złożenia ponownych wniosków przyjętych w studium, działki nie zostaną przekwalifikowane na tereny budowlane w nowych miejscowych planach.

Wójt Gminy Czernichów


Dodano: 13-07-2017

Gospodarka odpadami - informacja

Gmina Czernichów informuje, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłosić w Urzędzie Gminy w formie korekty deklaracji w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji zostanie przeprowadzona weryfikacja ilości osób zameldowanych w stosunku do ilości osób podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 10-07-2017

PSZOK w Porąbce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Porąbce przy ul. Krakowskiej 120, jest czynny: poniedziałek.-piątek w godz. 7:00 - 14:45, sobota w godz. 7:00 - 12:45.
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 13-06-2017
Dodano: 13-06-2017
Dodano: 21-06-2017

Spotkanie zamykające projekt pn. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Wójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie zamykające projekt. W programie:

 • prezentacja projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023„
 • prezentacja dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023”
 • poczęstunek

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zamykającym projekt do dnia 28 czerwca br. pod numerem telefonu 33 866 13 25 wew. 113 i 104 lub e-mail sekretarz@czernichow.com.pl. Serdecznie zapraszamy!

Dodano: 23-06-2017

Konsultacje Społeczne Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Wójt Gminy Czernichów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów można składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 roku w postaci:


 • papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów lub osobiście w Urzędzie Gminy w Czernichowie – Biuro Podawcze,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretarz@czernichow.com.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza: https://goo.gl/forms/6o22aHnx3BzXIIoM2
 • ustnej w Urzędzie Gminy w Czernichowie, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów - w godzinach pracy Urzędu,


Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne dla projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów w dniu 22 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Czernichów.
 • spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji, w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Czernichów.

Dodano: 16-06-2017

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 20-06-2017
Dodano: 29-05-2017
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 17-05-2017
Dodano: 07-06-2017
Dodano: 05-06-2017

Urząd Gminy Czernichów przypomina o obowiązku właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

Urząd Gminy Czernichów przypomina o obowiązku właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Odpady z podziałem na odpowiednie frakcje odbierane są w ustalonych w harmonogramie terminach przez pracowników firmy Atra z Porąbki. Odpady można również przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonego przez firmę Atra..
Dodano: 18-05-2017
Dodano: 05-06-2017

XXIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 maja 2017 roku o godz.12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 23-05-2017

Likwidacja niskiej emisji - PROGRAM SMOG STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji w ramach programu SMOG STOP. Szczegóły na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html. Ponadto Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą ograniczenia niskiej emisji. W załączeniu publikujemy treść uchwały oraz ogólne informacje.
Dodano: 26-04-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych odbędzie się:

 • w Międzybrodziu Bialskim 6 maja (sobota)
 • w Międzybrodziu Żywieckim 13 maja (sobota)
 • w Czernichowie i Tresnej 20 maja (sobota)

Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr. telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124 oraz firmy Atra 606669771 do 5 maja do godz. 12.00.
Dodano: 20-04-2017

Wydłużenie terminu możliwości zgłaszania propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, ze względu na pojawiające się głosy mieszkańców informujemy, że wydłużamy termin możliwości zgłoszenia propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 – do 19 maja 2017 roku.
Dodano: 09-05-2017
Dodano: 08-05-2017
Dodano: 11-05-2017
Dodano: 11-05-2017

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 21-04-2017

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 21 kwietnia 2017

W dn. 21 kwietnia 2017 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie ponownie krytycznie oceniono przeprowadzane zmiany w ustroju samorządu terytorialnego. Zdaniem członków Zarządu Związku ustrój samorządów terytorialnych wymaga stabilności i zintegrowanego, systemowego podejścia. Szczególnie negatywnie odniesiono się do zmian dotyczących wprowadzenia ograniczenia pełnienia funkcji w organach wykonawczych samorządu gminnego do dwóch kadencji.
Dodano: 26-04-2017

Spotkanie warsztatowe związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 dla przedsiębiorców i pracowników organizacji społecznych

Szanowni Przedsiębiorcy i Pracownicy organizacji społecznych!
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników organizacji społecznych na spotkanie warsztatowe związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 14-04-2017

Wspólnie zatroszczmy się o rozwój Gminy Czernichów!

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 14-04-2017

Prośba IPN o pomoc w ustaleniu skali przesiedleń w Czernichowie.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie przesiedleń mieszkańców Czernichowa do tzw. POLENLAGRÓW - w załączeniu skan dokumentu.
Dodano: 07-04-2017

Informacja o pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 14.04.2017 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 11-04-2017

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

W załączeniu do pobrania komunikat o wirusie grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N8.
Dodano: 03-03-2017
Dodano: 30-03-2017

Zebrania wiejskie - informacje Wójta o budżecie Gminy Czernichów na 2017 rok.

W załączeniu do pobrania materiał prezentowany na zebraniach wiejskich.
Dodano: 27-03-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl. Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.
Dodano: 20-03-2017
Dodano: 31-03-2017

XXIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 31 marca 2017 r. o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 24-03-2017

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dniu 17 marca 2017r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia podsumowano ogólnopolskie spotkania samorządowe w dn. 2 i 16 marca br., których celem było omówienie działań samorządów w odniesieniu do zaplanowanej propozycji dotyczącej ograniczenia liczby kadencji osób pełniących w samorządach funkcje z wyboru.
Dodano: 27-03-2017

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Czernichów


 • Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie

5 marca 2017 godz. 9:00 – Remiza OSP Międzybrodzie Bialskie


 • Zebranie Wiejskie sołectwa Czernichów

12 marca 2017 godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów – Tresna


 • Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie

19 marca 2017 godz. 9:00 – Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim


 • Zebranie Wiejskie sołectwa Tresna

26 marca 2017 godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów - Tresna
Dodano: 03-03-2017
Dodano: 21-03-2017
Dodano: 17-03-2017
Dodano: 16-03-2017
Dodano: 15-03-2017
Dodano: 14-03-2017
Dodano: 15-02-2017
Dodano: 27-02-2017
Dodano: 21-02-2017

XXII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 3 marca 2017 o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad do pobrania na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 23-02-2017
Dodano: 20-02-2017