23 października 2019,imieniny Marleny, Seweryna, Igi

Komunikaty

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Żywieckie

Na stronie BIP do pobranie obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=604566
Dodano: 26-10-2018
Dodano: 05-11-2018

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 11 w Urzędzie Gminy Czernichów odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Czernichów, na której zostanie złożone ślubowanie przez Wójta oraz Radnych Gminy. Porządek sesji dostępny jest na BIP - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/19698565?version=1.0
Dodano: 16-11-2018

Protokół z wyborów Wójta Gminy Czernichów

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Czernichów dostępny na stronie BIP - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/19611884?version=1.0
Dodano: 05-11-2018
Dodano: 16-11-2018

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w sezonie zimowym 2018/2019 akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzona jest od dnia 1 listopada br. do 15 kwietnia 2019r. Szczegóły dostępne na stronie www.zywiec.powiat.pl
Dodano: 08-11-2018

Wyniki wyborów samorządowych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Czernichów - kliknij tutaj
Protokół z wyborów do Rady Gminy Czernichów - kliknij tutaj
Dodano: 23-10-2018

PUNKT POBORU WODY

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „ISEPNICA” informuje, że uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Czernichów. W punktach tych istnieje możliwość samodzielnego poboru wody w ilości nie przekraczającej 100 litrów na osobę.

PUNKTY POBORU WODY:

 • Międzybrodzie Bialskie ul. Brodek 2 – obok Centrum Kultury (dostępny całodobowo)
 • Międzybrodzie Bialskie ul. Energetyków 2 – Zakład „ISEPNICA” (dostępny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)


Ponadto Zakład „ISEPNICA” informuje, że istnieje możliwość zakupu oraz odpłatnego dowozu wody przeznaczonej do celów gospodarczych w miejsce wskazane przez zamawiającego.
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Zakładu „ISEPNICA” pod numerem telefonu 33 866 21 43.
Dodano: 19-10-2018

Informacja Zarządu Spółki Wodnej w Czernichowie

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE INFORMUJE, WSZYSTKICH ODBIORCÓW WODY Z NASZEGO UJĘCIA, ŻE ZE WZGLĘDU NA PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES SUSZY ORAZ OBNIŻAJĄCY SIĘ POZIOM WÓD, ZARZĄD POSTANOWIŁ Z DNIEM 28.09.2018 WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW DO ODWOŁANIA. OGRANICZENIA ZOSTANĄ ZNIESIONE W MOMENCIE POPRAWY NAPŁYWU WODY DO UJĘCIA. ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY.

UWAGA - nie dotyczy odbiorców ZUP Isepnica!!

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE
Dodano: 28-09-2018

Gabaryty

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się:


 • CZERNICHÓW I TRESNA: 29.09.2018r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 28.09.2018 do godz. 14:00.
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 6.10.2018r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 5.10.2018r. do godz. 14:00.
 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 29-30.10.2018r. (poniedziałek i wtorek) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 26.10.2018r. do godz. 14:00.

Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 866 13 25 wew. 106 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 26-09-2018

POROZUMIENIE W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW 70+

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Żywca i sąsiednich gmin, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 8 października odbyło się spotkanie burmistrza Żywca, przedstawicieli Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu oraz Wójtów sześciu gmin (Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Świnna) w sprawie obniżenia wieku dla osób mogących korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej MZK Żywiec. Do tej pory z prawa do bezpłatnego przejazdu korzystały osoby powyżej 75 roku życia. Dzięki zawartemu porozumieniu wdrażamy procedurę umożliwiającą od 1 stycznia 2019 roku bezpłatne korzystanie z komunikacji autobusowej MZK przez osoby powyżej 70 roku życia. Porozumienie jest efektem długich rozmów, negocjacji oraz znalezienia sposobu finansowania, który umożliwi refundację utraconej części wpływów z zakupu biletów przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które uczestniczą w organizacji komunikacji miejskiej wykonywanej przez MZK Żywiec.
Dodano: 17-10-2018

CZYSTE POWIETRZE PUNKT KONSULTACYJNY W BIELSKU-BIAŁEJ

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem Programem, WFOŚiGW uruchomił punkt konsultacyjny Funduszu w Bielsku-Białej, który będzie obsługiwać Program Czyste Powietrze.

Adres:
Bielsko – Biała, ul. Legionów 57 (budynek Regionalnego Funduszu Ekorozwoju), czynny w dni robocze w godzinach: 9.00-14.00.
Dodano: 17-10-2018

Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectw Czernichów i Tresna


 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Czernichów w Gminie Czernichów - kliknij tutaj
 • Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Tresna w Gminie Czernichów - kliknij tutaj
Dodano: 14-09-2018
Dodano: 19-09-2018

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do 2030 roku

Na stronie BIP zostały udostępnione dokumenty dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do 2030 roku - http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=601661
Dodano: 09-10-2018

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2018/2019

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernichów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.
Dodano: 23-08-2018

INFORMACJA O SPOTKANIU W SPRAWIE PROGRAMU RZĄDOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są organizatorami spotkania dotyczącego wdrażanego przez siebie programu priorytetowego „Czyste powietrze”. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.
Podstawowym celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców domów jednorodzinnych na spotkanie do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzybrodziu Bialskim, 12 października 2018 br. (piątek) o godz. 18:00.
Dodano: 01-10-2018

Konsultacje społeczne w sprawie statutu Gminy Czernichów

Wójta Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczącej projektu statutu Gminy Czernichów. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 5 października 2018 r. do 10 października 2018 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu do Biura Rady Gminy w Czernichowie lub zeskanowane pocztą elektroniczną na adres: rada_gminy@czernichow.com.pl. Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie BIP http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=601300
Dodano: 07-10-2018
Dodano: 24-09-2018
Dodano: 10-09-2018

Skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Czernichów

W związku z upałami Wójt Gminy Czernichów wprowadza skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy Czernichów w okresie od 8 sierpnia 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku.

Urząd będzie czynny w następujących godzinach:

 • 8 sierpnia 2018 roku od godziny 7:30 do godziny 14:30
 • 9 sierpnia 2018 roku od godziny 7:30 do godziny 14:30
 • 10 sierpnia 2018 roku od godziny 7:30 do godziny 14:00


W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162. Za utrudnienia przepraszamy.
Dodano: 08-08-2018

KOTY WOLNOŻYJĄCE I ICH PRAWA

Sytuacja prawna kotów wolno żyjących została uregulowana przez Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W myśl przepisów „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania" (Art. 5), a więc także zwierzę wolno żyjące. Co znaczy „humanitarne traktowanie" ? – „ to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę" (Art. 4 ust. 2). Zgodnie z ustawą: „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu (Art. 21.) Przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym, jak łamaniem Ustawy.
Dodano: 19-07-2018

300+ w Gminie Czernichów

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów dotycząca zasad przyznania świadczenia „Dobry start” na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061).
Dodano: 28-06-2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów ogłasza nabór na głównego księgowego w GOPS. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów http://gops-czernichow.ebip.info.pl/index.php?n=i&id=7426&akcja=info&menu=323#tresc_main. Termin składania ofert do dnia 12.07.2018 do godziny 15:30.
Dodano: 19-06-2018
Dodano: 20-06-2018
Dodano: 27-06-2018

XXXVI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 czerwca 2018 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/18662845?version=1.0
Dodano: 15-06-2018
Dodano: 15-06-2018
Dodano: 18-06-2018
Dodano: 05-06-2018
Dodano: 06-06-2018

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2018

Urząd Gminy Czernichów informuje, że na stronie BIP: http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/17307337 zostały udostępnione harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2018, wraz z informacją o nowych zasadach segregacji i odbioru odpadów w Gminie Czernichów.
Dodano: 30-01-2018
Dodano: 16-05-2018
Dodano: 16-05-2018

30 kwietnia Urząd Gminy będzie nieczynny

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku Urząd Gminy będzie nieczynny. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 27-04-2018

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się:

 • CZERNICHÓW i TRESNA 14 kwietnia 2018r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 13 kwietnia do godziny 14:00;
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE 28 kwietnia 2018r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 27 kwietnia do godziny 14:00
 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE 30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 27 kwietnia do godziny 14:00


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. lub 124 lub w Firmie „ATRA” pod numerem telefonu 660 009 285
Dodano: 09-04-2018
Dodano: 11-04-2018
Dodano: 18-04-2018

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie w dniu 22 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2018 o godz. 9:30. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Międzybrodzie Bialskie.

Dodano: 19-04-2018

Akcja zimowego utrzymania dróg

Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2017/2018 akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych będzie prowadzona od dnia 1 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. Dyżury w Powiatowym Zarządzie Dróg pełnione będą w godzinach od 7:00 do 15:00. Telefony kontaktowe w sprawie odśnieżania dróg powiatowych będą czynne całodobowo:

 • 33 8620572 tel
 • 33 8620573 tel/fax
 • 664 433 352 - telefon kontaktowy do dyżurnego PZD od 15:00 do 7:00

W sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 • 606 464 996 całodobowo
 • 33 8661325 w godzinach pracy urzędu
Dodano: 27-10-2017

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W załączeniu do pobrania zawiadomienie o wyniku postępowania dot. złożonych ofert na „Budowę ogólnodostępnego placu zabaw wraz z boiskiem do gry w bule i siłownią zewnętrzną przy OSP w Międzybrodziu Bialskim w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Międzybrodzie Bialskie infrastruktury rekreacyjnej".
Dodano: 06-04-2018

Nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisku urzędniczym do spraw księgowości. Ogłoszenie o naborze dostępne na BIP: http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/18138915?version=1.0
Dodano: 04-04-2018

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie, w dniu 6 kwietnia 2018r. (piątek) o godz.17:30. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 6 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury.
Dodano: 20-03-2018

Zapytanie ofertowe na dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw z siłownią zewnętrzna, kolejką tyrolska (tzw. „tyrolką”), stołami do ping-ponga, szachów, boiskiem do gry w bule

Prezes OSP Międzybrodzie Bialskie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 EURO tj. prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w formie zapytania ofertowego, które współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z boiskiem do gry w bule i siłownią zewnętrzną przy OSP w Międzybrodziu Bialskim w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Międzybrodzie Bialskie infrastruktury rekreacyjnej.”

Dodano: 12-03-2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zostały udostępnione wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2018 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu - link www.czernichow.finn.pl/bipkod/17898315
Dodano: 21-03-2018

XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 marca 2018 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/18062249?version=1.0
Dodano: 20-03-2018

Firma Beskid Media Sp. z o.o. wybuduje nowoczesną sieć światłowodową w Czernichowie - to już kolejna tego typu inwestycja

Drodzy mieszkańcy informujemy, iż firma Beskid Media Sp. z o.o. będzie realizowała projekt „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dotyczący budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej na terenie naszej gminy. W związku z tym, już wkrótce mieszkańcy Czernichowa będą mieli dostęp do superszybkiego Internetu z prędkościami aż do 800Mb/s, telewizji kablowej z dostępem do ponad 200 kanałów oraz telefonii cyfrowej bez limitu, w ramach której abonenci sieci Beskid Media rozmawiają zawsze za darmo..
Dodano: 22-02-2018

Zebranie wiejskie wsi Czernichów i Tresna

Sołtysi i Rady Sołeckie zapraszają mieszkańców na wspólne zebranie wiejskie wsi Czernichów i Tresna w dniu 17 marca 2018 (sobota) o godz.16:00. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 17 marca 2018 o godz. 16:30. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Czernichów - Tresna.
Dodano: 09-03-2018
Dodano: 07-03-2018
Dodano: 21-02-2018