18 czerwca 2019,imieniny Marka, Elzbiety

Komunikaty

E-Składka - nowy wymiar rozliczeń

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie. Szczegółowe informacje oraz materiały do pobrania na stronie http://www.zus.pl/eskladka
Dodano: 21-11-2017

Ankieta wspierająca opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Czernichów

Zapraszamy do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030.

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030, która będzie określać zasoby i potencjały oraz kierunki rozwoju gminy. Dokument ten stanie się podstawą do prowadzenia przez Gminę Czernichów polityki społeczno-gospodarczej w perspektywie do 2030 roku. W związku z tym, zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o aktywny udział w pracach nad dokumentem i wypełnienie poniżej ankiety, która znajduje się pod linkiem: https://goo.gl/forms/NMVlKUgcrMKdNmLN2
Na Państwa odpowiedzi czekamy do dnia 21 listopada br. Państwa opinia na temat Gminy Czernichów jest dla nas bardzo cenna. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag, które w pozytywny sposób przyczynią się na ostateczny kształt dokumentu. Dane z ankiet są pozyskiwane anonimowo. Prosimy jedynie o podanie podstawowych informacji, pomocnych przy opracowywaniu Strategii.
Dodano: 08-11-2017

Karta projektu

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym zapraszamy Państwa do wypełnienia karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego.
Dodano: 08-11-2017

Rozpoczęcie prac nad dokumentem „Strategia Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030”

Urząd Gminy Czernichów przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Strategia rozwoju gminy stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinna kierować się Gmina Czernichów, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju.
Dodano: 08-11-2017

Wtorki z JPK_VAT – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej. W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT. W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 przez pracowników Urzędu Skarbowego w Żywcu będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu.

 • Spotkania w dniach 7 i 14 listopada 2017 r. odbędą się w Cechu Rzemiosł Różnych w Żywcu ul. Handlowa 7.
 • Spotkania w dniach 21 i 28 listopada 2017 r. odbędą się w Starostwie Powiatowym w Żywcu ul. Krasińskiego 13.

Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.
Dodano: 03-11-2017

Rusza Maluch+ 2018

MALUCH+ 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Terminy składania ofert:

 • dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;
 • dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

Dodano: 27-10-2017

Regionalny System Ostrzegania (RSO)

Regionalny System Ostrzegania to usługa powiadamiania obywateli o lokalnych zagrożeniach nie tylko na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, ale też w telewizji i aplikacjach na komórki. Komunikaty dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń i zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo powszechne i porządek publiczny oraz na ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia.

Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Można ją wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.
Dodano: 19-10-2017
Dodano: 02-11-2017

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIG wydało ostrzeżenie dla Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - intensywne opady deszczu od nocy 26/27.10 do nocy 27/28.10!!

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Na szczytach Beskidów opady początkowo deszczu ze śniegiem, po południu 27.10 przechodzące w opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 20 cm.
Dodano: 26-10-2017
Dodano: 24-10-2017

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok do pobrania - kliknij tutaj.
Dodano: 16-10-2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Czernichów opublikowano ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały „Rocznego program współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Abu pobrać dokument kliknij tutaj.
Dodano: 14-09-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Czernichowie i Tresnej

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Czernichowie i Tresnej odbędzie się 14 października 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 9 do 13 października do godz. 12.00.
Dodano: 29-09-2017
Dodano: 03-10-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Międzybrodziu Żywieckim

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Międzybrodziu Żywieckim odbędzie się 7 października 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 2 do 6 października do godz. 12.00.
Dodano: 29-09-2017

Uchwała antysmogowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2017 roku uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego udostępnił w tym zakresie materiały informacyjne dostępne na stronie http://powietrze.slaskie.pl/. Wśród materiałów znajdują się między innymi najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.
Dodano: 29-08-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Międzybrodziu Bialskim

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Międzybrodziu Bialskim odbędzie się 30 września 2017 (sobota). Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124, od 25 do 29 września do godz. 12.00.

Dodano: 14-09-2017

XXVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 26 września 2017 o godzinie15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie internetowej BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 20-09-2017
Dodano: 21-09-2017

Uwaga - zmiana w wycince drzew od 17 czerwca 2017 roku

W dniu 29 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Uchwalona ustawa z dniem 17 czerwca 2017 roku wprowadza do ustawy o ochronie przyrody m.in. następujące zmiany:


 1. wprowadzenie szczególnych reguł postępowania dotyczących usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (dodanie ust. 4–20 w art. 83f), przewidujących m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza: • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ, może wnieść sprzeciw w ciągu 14 dni od dokonania oględzin w formie wydania decyzji administracyjnej. Zgłoszenie rodzi po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu;
Dodano: 16-06-2017
Dodano: 04-09-2017

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czernichów, Międzybrodzie Żywieckie, Tresna i części sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów z terminem składania wniosków do 21 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Czernichów. Z treścią obwieszczeń można się zapoznać na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej BIP urzędu. Formularz wniosku oraz treść obwieszczenia do pobrania: http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=523693
Dodano: 23-06-2017

Upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów apeluje i przypomina, że w dniu 21 lipca 2017 r. upływa termin składania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów.
Wnioski powinny ponowić przede wszystkim osoby, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie we wcześniej opracowanym Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów. W przypadku nie złożenia ponownych wniosków przyjętych w studium, działki nie zostaną przekwalifikowane na tereny budowlane w nowych miejscowych planach.

Wójt Gminy Czernichów


Dodano: 13-07-2017

Gospodarka odpadami - informacja

Gmina Czernichów informuje, że każdą zmianę będącą podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy zgłosić w Urzędzie Gminy w formie korekty deklaracji w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji zostanie przeprowadzona weryfikacja ilości osób zameldowanych w stosunku do ilości osób podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji.
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 10-07-2017

PSZOK w Porąbce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Porąbce przy ul. Krakowskiej 120, jest czynny: poniedziałek.-piątek w godz. 7:00 - 14:45, sobota w godz. 7:00 - 12:45.
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 13-06-2017
Dodano: 13-06-2017
Dodano: 21-06-2017

Spotkanie zamykające projekt pn. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Wójt Gminy Czernichów zaprasza na spotkanie zamykające projekt. W programie:

 • prezentacja projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023„
 • prezentacja dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023”
 • poczęstunek

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 czerwca br. o godzinie 16.00 w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu zamykającym projekt do dnia 28 czerwca br. pod numerem telefonu 33 866 13 25 wew. 113 i 104 lub e-mail sekretarz@czernichow.com.pl. Serdecznie zapraszamy!

Dodano: 23-06-2017

Konsultacje Społeczne Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Wójt Gminy Czernichów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 16 czerwca do 26 czerwca 2017 r. Uwagi do projektu Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów można składać w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2017 roku w postaci:


 • papierowej przesłanej na adres: Urząd Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów lub osobiście w Urzędzie Gminy w Czernichowie – Biuro Podawcze,
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretarz@czernichow.com.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza: https://goo.gl/forms/6o22aHnx3BzXIIoM2
 • ustnej w Urzędzie Gminy w Czernichowie, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów - w godzinach pracy Urzędu,


Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 • spotkanie konsultacyjne dla projektodawców, którzy zgłosili propozycje projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów w dniu 22 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Czernichów.
 • spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i innych interesariuszy rewitalizacji, w dniu 23 czerwca 2017 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Czernichów.

Dodano: 16-06-2017

XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na stronie BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 20-06-2017
Dodano: 29-05-2017
Dodano: 05-06-2017
Dodano: 17-05-2017
Dodano: 07-06-2017
Dodano: 05-06-2017

Urząd Gminy Czernichów przypomina o obowiązku właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym.

Urząd Gminy Czernichów przypomina o obowiązku właściwego postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Odpady z podziałem na odpowiednie frakcje odbierane są w ustalonych w harmonogramie terminach przez pracowników firmy Atra z Porąbki. Odpady można również przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów prowadzonego przez firmę Atra..
Dodano: 18-05-2017
Dodano: 05-06-2017

XXIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 maja 2017 roku o godz.12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 23-05-2017

Likwidacja niskiej emisji - PROGRAM SMOG STOP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie na rzecz ograniczenia niskiej emisji w ramach programu SMOG STOP. Szczegóły na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html. Ponadto Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę dotyczącą ograniczenia niskiej emisji. W załączeniu publikujemy treść uchwały oraz ogólne informacje.
Dodano: 26-04-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych odbędzie się:

 • w Międzybrodziu Bialskim 6 maja (sobota)
 • w Międzybrodziu Żywieckim 13 maja (sobota)
 • w Czernichowie i Tresnej 20 maja (sobota)

Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów przyjmowane będą pod nr. telefonu Urzędu Gminy Czernichów 338661325 wew. 123 lub 124 oraz firmy Atra 606669771 do 5 maja do godz. 12.00.
Dodano: 20-04-2017

Wydłużenie terminu możliwości zgłaszania propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, ze względu na pojawiające się głosy mieszkańców informujemy, że wydłużamy termin możliwości zgłoszenia propozycji projektów do Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 – do 19 maja 2017 roku.
Dodano: 09-05-2017
Dodano: 08-05-2017
Dodano: 11-05-2017
Dodano: 11-05-2017

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 21-04-2017

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 21 kwietnia 2017

W dn. 21 kwietnia 2017 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W jego trakcie ponownie krytycznie oceniono przeprowadzane zmiany w ustroju samorządu terytorialnego. Zdaniem członków Zarządu Związku ustrój samorządów terytorialnych wymaga stabilności i zintegrowanego, systemowego podejścia. Szczególnie negatywnie odniesiono się do zmian dotyczących wprowadzenia ograniczenia pełnienia funkcji w organach wykonawczych samorządu gminnego do dwóch kadencji.
Dodano: 26-04-2017

Spotkanie warsztatowe związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 dla przedsiębiorców i pracowników organizacji społecznych

Szanowni Przedsiębiorcy i Pracownicy organizacji społecznych!
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i pracowników organizacji społecznych na spotkanie warsztatowe związane z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 14-04-2017

Wspólnie zatroszczmy się o rozwój Gminy Czernichów!

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023.
Dodano: 14-04-2017