19 października 2018,imieniny Ziemowita, Jana, Pawla

Komunikaty

Europejskie badanie warunków życia ludności

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. Badanie stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej. Więcej na http://katowice.stat.gov.pl.
Dodano: 04-05-2016

W maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
W dniach:

  • 30 kwietnia z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 29 kwietnia
  • 7 maja z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 6 maja
  • 14 maja z Tresnej oraz Czernichowa zgłoszenia do 13 maja

Zgłoszenia należy składać u wykonawcy w firmie ATRA pod nr. tel. 606669771 lub w Urzędzie Gminy pod nr tel. 33 866 13 25 wew. 123 oraz 124.
Dodano: 08-04-2016
Dodano: 14-03-2016

Konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie" edycja 2016

Nabór wniosków w ramach działaj Lokalnie IX 2016. Konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie" edycja 2016, jak w poprzednich, wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Dodano: 10-05-2016

Pożarom traw – STANOWCZE NIE!

Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i bardzo niebezpieczne. Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Mimo, że pożary traw zazwyczaj nie powodują dużych strat materialnych należy pamiętać, że czasami pożar wymyka się spod kontroli. Gwałtownie rozprzestrzeniając się stwarza zagrożenie dla zabudowań i lasów. Niemal co roku w skali kraju notowane są przypadki, w których osoby wypalające nie zdołały na czas wydostać się z miejsca zagrożonego i poniosły śmierć. Główna przyczyną powstania tych pożarów są podpalenia oraz zaprószenia ognia spowodowane nieostrożnością w posługiwaniu się ogniem otwartym. Jasno wynika, że pożary tej kategorii powstają na skutek umyślnego lub nierozważnego działania człowieka. Każdy kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin naraża się na odpowiedzialność karną i podlega karze aresztu albo grzywny.
Dodano: 06-04-2016

Podsumowanie zebrań wiejskich

W miesiącu kwietniu w naszej gminie odbywały się zebrania wiejskie. Pierwsze zebranie odbyło się 3 kwietnia w sołectwie Tresna, kolejne 10 kwietnia odbyło się w Międzybrodziu Bialskim, 17 kwietnia w Międzybrodziu Żywieckim i ostanie 24 kwietnia w sołectwie Czernichów. Frekwencja podczas spotkań była znikoma, w granicach od 1,8 % do 5,2 % mieszkańców. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Czernichów przedstawił informację z realizacji budżetu gminy za 2015 rok, zapoznał mieszkańców z założeniami budżetu na 2016 rok oraz z planowanymi inwestycjami. Podczas spotkań z mieszkańcami, wszyscy Sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności Rad Sołeckich. Na zebraniach omawiano również najważniejsze bieżące sprawy sołectw.
Dodano: 26-04-2016

Informacja na temat projektu realizowanego przez firmę OpenNet S. A. na terenie Gminy Czernichów

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje iż w związku z realizacją projektu przez firmę OpenNet S. A. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa o dofinansowanie została wypowiedziana oraz została wszczęta procedura odzyskiwania wypłaconych środków finansowych. W załączeniu przedstawiamy skan pisma Urzędu Gminy Czernichów wysłanego do CPPC w tej sprawie oraz odpowiedź Dyrektora CPPC.
Dodano: 08-03-2016

Rodzina 500 plus - zostają odwołane dyżury w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim

W związku z brakiem zainteresowania składaniem wniosków dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016. poz. 195) w biurze sołtysa sołectwa Międzybrodzie Żywieckie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów informuję, iż z dniem 20.04.2016r. zostają odwołane dyżury w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, ul. Strażacka 6/7.
Dodano: 21-04-2016

Uwaga na e-maile, których nadawcy podszywają się pod urząd skarbowy!!

Do podatników urzędów skarbowych w woj. śląskim trafiły wiadomości email stanowiące próbę wyłudzenia danych. Autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się we wiadomości. Wiadomości, ani załącznika nie należy otwierać. Odnośnik we wiadomości prowadzi do zainfekowanego pliku.
Dodano: 25-04-2016

Rodzina 500 plus - 27 kwietnia dyżur w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim

W związku z brakiem zainteresowania składaniem wniosków dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016. poz. 195) w biurze sołtysa sołectwa Międzybrodzie Bialskie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów informuje, iż w dniu 27.04.2016r. dyżur w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim będzie w godzinach 12:00 do 14:00. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, ul. Strażacka 6/7.
Dodano: 25-04-2016

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Czernichów

Zebranie Wiejskie sołectwa Tresna
3 kwietnia 2016r. godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów - Tresna
Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie
10 kwietnia 2016r. godz. 9:00 – Remiza OSP Międzybrodzie Bialskie
Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
17 kwietnia 2016r. godz. 9:15 – Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim
Zebranie Wiejskie sołectwa Czernichów
24 kwietnia 2016r. godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów - Tresna
Dodano: 17-03-2016

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osobą z kategorii NEET jest osoba, która nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczy w szkoleniu i nie brała ona udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (II)” można uzyskać u specjalistów ds. programów – tel. 334757560.
Dodano: 09-03-2016

Akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Tresnej, Czernichowa oraz Międzybrodzia Bialskiego zajmuje się Firma Usługowa ,,ATRA'' Krzysztof Pardela 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 120, tel. 602 175 715 natomiast w Międzybrodziu Żywieckim zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul Energetyków 2 tel. 338662143 oraz 516035844.

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych będzie prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. Wykaz dróg utrzymywanych przez PZD w Żywcu:

  1. Międzybrodzie Bialskie: ul. Bielska, ul. Żarnówki, ul. Łaski przejazd przez koronę zapory
  2. Międzybrodzie Żywieckie: ul. Beskidzka
  3. Tresna: ul. Nad Jeziorem, ul. Roztoki

Dyżury w PZD Żywiec
w godz. 6:45 – 14:45 tel. 338620572
w godz. 14:45 – 6:45 tel. 664433352
Ponadto informujemy, że akcję zimowego utrzymania drogi powiatowej „Przegibek” będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - tel. 338184033.
Drogi wojewódzkie: 662973501.
Dodano: 10-11-2015

Informacja o pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 25.03.2016 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 23-03-2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

W załączeniu protokół z prac komisji konkursowej w sprawie rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu a także lista zaopiniowanych ofert.
Dodano: 17-03-2016

Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego 01-18.03.2016

Celem badania jest ocena aktualnego stanu pogłowia świń według grup wagowo-użytkowych. Zgromadzone dane służą do analizy zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej, a wyniki wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne w poszczególnych województwach. Pytania w formularzu dotyczą stanu pogłowia świń wg stanu na 1 marca 2016 r. oraz cen zakupu, sprzedaży i dzierżawy użytków rolnych przeznaczonych na działalność rolniczą. Na terenie województwa śląskiego badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej – pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Więcej na www.stat.gov.pl
Dodano: 09-03-2016

Ogłoszenie

Sołtys wsi Międzybrodzie Bialskie zawiadamia mieszkańców, że podatek od nieruchomości i gruntów za rok 2016 (I rata) będzie pobierany w dniach od 15.02.2016 r. do 15.03.2016 r. w siedzibie sołtysa (budynek Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim) w każdy: poniedziałek, wtorek i środę od godz. 10:00 – 14:00 w czwartek od godz. 14:00 – 18:00.
Dodano: 17-02-2016

Informacja w sprawie budowy wodociągu w Międzybrodziu Bialskim

Uprzejmie informuję, że w dniu 27.01.2016 została podpisana umowa z Biurem Projektów „BOKRA-BUD” na wykonanie prac projektowych związanych z budową wodociągu w przysiółku Zątki, Mysłajki, Ubocz i Waleczki w Międzybrodziu Bialskim. Projekt ten będzie obejmował wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wszystkich budynków zlokalizowanych w tym terenie. Prace projektowe poprzedzone będą uzgodnieniami z właścicielami terenów, po których będzie przebiegać sieć wodociągowa. W związku z powyższym proszę o udzielenie przedstawicielom Biura Projektów niezbędnej pomocy w trakcie prac projektowych, co pozwoli na ich szybkie i bezproblemowe zakończenie

Z poważaniem:
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 29-01-2016

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie, wzór oferty, wzór sprawozdania dostępne są na BIP Urzędu Gminy. Termin składania ofert upływa 4 marca 2016 r. do godz. 15:30.
Dodano: 12-02-2016

Bezpieczne ferie 2016

8 stycznia na terenie województwa śląskiego rozpocznie się akcja "Bezpieczne ferie 2016". Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego. Na czas trwania akcji, która potrwa do 29 lutego br. został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny. Pod numerem 32/ 200-77-077 można zgłaszać wszelkie błędy i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku. Podczas "Bezpiecznych ferii 2016" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (http://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania.
Dodano: 19-01-2016

XII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 stycznia 2016 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP.
Dodano: 22-01-2016

IMGW ostrzega o wystąpieniu silnego mrozu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega o wystąpieniu silnego mrozu na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Prognozuje się temperaturę minimalną od -16st do -14st, średnia prędkość wiatru 5km/h do 10km/h. Komunikat do pobrania na stronie internetowej IMGW.
Dodano: 22-01-2016

Informacja o pracy Urzędu Gminy w Wigilię oraz Sylwestra

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 24.12.2015 roku (Wigilia) oraz 31.12.2015 roku (Sylwester) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 18-12-2015

Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, które ruszyło 5 listopada 2015 w NFZ. Więcej informacji dostępne na stronie internetowej NFZ. Ankieta dostępna jest pod adresem: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824
Dodano: 20-11-2015

Odpowiedź Prezesa Zarządu firmy Opennet S.A. na pismo Urzędu Gminy Czernichów w sprawie budowy sieci światłowodu na terenie gminy

W dniu 19.10.2015 roku do Urzędu Gminy wpłynęła pisemna odpowiedź Prezesa Zarządu firmy OPEN-NET S. A. w sprawie realizowanej inwestycji budowy sieci światłowodu na terenie Gminy Czernichów. W załączeniu prezentujemy w/w odpowiedź oraz pismo wysłane z urzędu w tej sprawie.
Dodano: 20-10-2015

XI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 grudnia 2015 r. o godz.12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny w BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 04-12-2015

Przypomina się właścicielom psów o obowiązku wszelkiej kontroli mającej na celu zapobieganiu przed zagrożeniem lub uciążliwością dla otoczenia

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/249/2013 z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów przypomina się wszystkim właścicielom i opiekunom psów o ciążących na nich obowiązkach, m.in.:
• sprawowania właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
• na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu,
• usuwania spowodowanych przez psy zanieczyszczeń na klatkach schodowych, ulicach, chodnikach, parkach, skwerach i zieleńcach,
Psy wałęsające się i pozostawione bez opieki będą wyłapywane i odwożone do schronisk dla zwierząt, a właściciele obciążeni kosztami.
Dodano: 12-11-2015
Dodano: 20-11-2015

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ.
W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadało się około 240 tysięcy kobiet. Każdego miesiąca mammobusy odwiedzają około 200 miejscowości, realizując program badań przesiewowych dla pań. „Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”
Dodano: 04-11-2015

Komputerowe badanie wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego

W dniu: 18.11.2015 roku w Ośrodku Zdrowia „TESA” ul. Ks. Prałata J. Banasia 9 w Międzybrodziu Bialskim w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy. Zapisy telefonicznie 338661805. Koszt badania komputerowego ostrości wzroku - 5 zł, koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł (DODATKOWE). Zapisy prowadzone będą do dnia 18.11.2015 roku. Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).
Dodano: 05-11-2015

X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 16 listopada 2015 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się X sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia - kliknij tutaj.
Dodano: 10-11-2015

Od 1 października 2015 roku będzie wyłączone oświetlenie uliczne w godzinach od 24:00 do 4:00

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czernichów,

Rosnące koszty obsługi realizowanych na rzecz naszej Gminy usług, w tym utrzymania i konserwacji lamp oświetleniowych oraz odpłatność za energię, wymusiły podjęcie programu oszczędnościowego w ramach którego od 1 października 2015 roku będzie wyłączone oświetlenie uliczne w godzinach od 24:00 do 4:00.

Przywrócenie oświetlenia planujemy od czerwca 2016 roku. Szacowane oszczędności przy wyłączonych 900 punktach oświetleniowych w planowanym okresie stanowić będzie kwotę około 200 tysięcy zł. Ponadto gmina podejmuje działania zmieniające źródło oświetlenia na oszczędne, w tym wymianę na żarówki mniejszej mocy oraz przejście w system ledowego oświetlenia również w obiektach użyteczności publicznej. Koszt takiej wymiany to 5 milionów zł. Za wszelkie niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Czernichów
Adam Kos

Dodano: 28-09-2015
Dodano: 12-10-2015
Dodano: 21-08-2015

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu październiku br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.

Urząd Gminy Czernichów informuje, że z przyczyn technicznych nie zależnych od nas termin odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowości Czernichów oraz Tresna zostaje przełożony z dnia 17.10.2015 na dzień 24.10.2015 roku.

W dniach :

  • 3 październik z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 2 października
  • 10 październik z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 9 października
  • 24 październik z Tresnej i Czernichowa zgłoszenia do 16 października

Zgłoszenia należy składać u wykonawcy w firmie ATRA pod nr. tel. 606669771 oraz w Urzędzie Gminy pod nr. tel. 338661325 wew. 123 oraz 124.
Dodano: 30-09-2015

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI, wysyłając go e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2016 r.
Ocena proponowanych zmian projektu odbędzie się w dniu 6 października br. Godz. od 13.00 do 14.00 na Sali narad w Urzędzie Gminy w Czernichowie. Na otwartym spotkaniu, przedstawione i omówione zostaną wszystkie zamieszczone przez organizacje propozycje zmian, zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.
Rozległość zadań, w które angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych zadań, powodują, że są postrzegane jako cenny partner samorządu lokalnego, w realizacji zadań publicznych dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje.
Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów, tel. 33/866 13 25 wew. 103
Dodano: 04-09-2015

Porady dla grzybiarzy

Jeżeli będą chcieli Państwo uzyskać informacje na tematy związane z grzybami - rozpoznawanie grzybów jadalnych, trujących, chronionych i nie tylko, na tematy grzybobrania połączonego ze zdobywaniem wiedzy o grzybach proszę dzwonić pod nr. tel. 692799065 (dzwonić w godzinach popołudniowych od godz. 14.00). Pan Justyn Kołek udzieli Państwu wyczerpujących informacji.
Dodano: 25-09-2013

Zbiórka elektrośmieci

W ramach akcji odbierany będzie bezpłatnie każdy sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Czernichów w dniu 23.09.2015 r. Zgłoszenie odbioru można składać pod nr. telefonu 33/819 01 09 lub 513 125 107 od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.
Dodano: 09-09-2015

Konsultacje społeczne dot. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Żywiecki Raj" na lata 2014-2020

Zapraszamy lokalnych liderów, radnych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców do zgłaszania swoich potrzeb i opinii do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj”.
Spotkanie odbędzie się w Gminie Czernichów, w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim w dniu 14 września 2015r. (poniedziałek) w godz. 17.00-20.00.Konsultacje mają na celu analizę wypracowanych w drodze spotkań informacyjnych, warsztatów aktywizacyjnych w poszczególnych gminach a także warsztatów strategicznych Grupy roboczej ds. LSR zapisów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Żywiecki Raj” na lata 2015-2022, tak aby jak najpełniej odzwierciedlały one oczekiwania mieszkańców „Żywieckiego Raju”.

Dodano: 07-09-2015

Urząd Gminy Czernichów przypomina o niezwłocznym dokonaniu opłaty za miejsce na cmentarzu zajęte pod groby

Miejsce na cmentarzu zajęte pod grób za które nie dokonano opłaty może zostać wykorzystane ponownie na pochówek zwłok obcych osób. Wszelkich informacji w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów osobiście lub telefonicznie pod nr 338661325 wew. 123
Dodano: 10-06-2015

Wójt Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców Gminy, że inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest została zakończona

Jeśli któryś z mieszkańców został pominięty przez ankieterów wykonujących inwentaryzację uprzejmie proszę o kontakt z właścicielem firmy Eko – Team Konsulting w Bielska – Białej Agnieszką Chylak tel. 513100869 do dnia 24 lipca 2015 roku.
Dodano: 17-07-2015

Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach..

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje, że z powodu choroby pracownika Punkt Kasowy w Czernichowie będzie nieczynny w dniach 16, 17, 21, 22, 24 lipca 2015 roku. W dniach 20 i 23 lipca kasa będzie czynna do godziny 12:00. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny pon-pt 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Dodano: 15-07-2015

30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu

Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Żywcu. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
Dodano: 21-05-2015

ROZPOCZYNA SIĘ INWENTARYZACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH NA TERENIE GMINY

Do końca września opracowany zostanie Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Urząd Gminy Czernichów wszczął procedurę, która ma wyłonić firmę lub instytucję, która opracuje Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Czernichów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO TEAM Konsulting z Bielska-Białej.
Dodano: 12-06-2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączniku zawiadomienie dot. przeprowadzonego zapytania ofertowego, którego przedmiotem zamówienia była organizacja imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 roku.
Dodano: 01-06-2015

Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej

W dniu 25 listopada 2014 roku, Krajowa Rada Izb Rolniczych, podjęła uchwałę nr 9/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W roku bieżącym wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 roku. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.sir-katowice.pl
Dodano: 03-03-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku. Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 29 maja 2015 r do godz.11:00 .
Dodano: 21-05-2015

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO PRZEDMIOTEM BYŁA ORGANIZACJA OTWARTEJ IMPREZY PLENEROWEJ ŚWIĘTO MORZA W TERMINIE 4 LIPCA 2015

W załączniku unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była Organizacja otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r.
Dodano: 20-05-2015

Zbiórka popiołu

Urząd Gminy Czernichów informuje wszystkich mieszkańców, że w dniu 23 maja br. roku (tj. sobota) Firma ATRA odbierać będzie popiół od mieszkańców Czernichowa, Tresnej, Międzybrodzia Bialskiego oraz Międzybrodzia Żywieckiego.
Dodano: 21-05-2015

Zapytanie ofertowe

Gmina Czernichów zaprasza do składania ofert w zakresie "Organizacji otwartej imprezy plenerowej ŚWIĘTO MORZA w terminie 4 lipca 2015 r." Szczegóły zapytania w załączniku.Miejsce składania ofert: Gmina Czernichów ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów. Termin 19 maja 2015 r.
Dodano: 11-05-2015