18 czerwca 2019,imieniny Marka, Elzbiety

Komunikaty

Atrakcyjne działki gminne na sprzedażWszystkie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości dostępne w BIP – http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/10680034.
Dodano: 23-09-2016
Dodano: 06-10-2016

Gminny Zespół Oświatowy poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci

Gminny Zespół Oświatowy w Czernichowie poszukuje osoby na stanowisko opiekuna dzieci w czasie przewozu autobusem szkolnym. Przewozy odbywają się w godzinach od 6:30 do 9:00 oraz od 12:45 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Szczegóły w sekretariacie Gminnego Zespołu Oświatowego w Czernichowie pod nr tel. 338661865.
Dodano: 11-10-2016
Dodano: 14-10-2016

Organizacje pozarządowe - pożytek publiczny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Programu Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok dostępne na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ogłosiło nabór wniosków

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przedsięwzięcia: Zakładanie działalności gospodarczej, Rozwój działalności gospodarczej i Atrakcyjna przestrzeń publiczna wskazane w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” na lata 2016–2023 (LSR). Wnioski można składać od 14 października do 3 listopada 2016 w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Dodano: 06-10-2016

XVI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 12 października 2016 o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 10-10-2016

Służba Celna ostrzega!!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe. Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl;
telefon Izby Celnej w Katowicach: 502-726-860
Dodano: 05-10-2016

W Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego

Od 1 października 2016 w budynku Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy stacjonuje zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego z karetką. Zespół obsługuje gminy Czernichów, Gilowice, Łękawica, Ślemień.
Dodano: 04-10-2016

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

W terminie od 9 września 2016 r. do 10 października 2016 r. odbędą się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. Szczegóły dostępne na BIP - kliknij tutaj
Dodano: 09-09-2016
Dodano: 05-10-2016
Dodano: 04-10-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - Czernichów i Tresna

Urząd Gminy Czernichów informuje, że 1 października dla sołectw Czernichów i Tresna zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.
Dodano: 21-09-2016
Dodano: 07-09-2016
Dodano: 07-09-2016

XV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 14 września 2016 roku o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP - kliknij tutaj.
Dodano: 12-09-2016
Dodano: 30-08-2016

Spotkania informacyjne na temat dofinansowania w ramach LSR LGD Żywiecki Raj

Masz pomysł na własną działalność gospodarczą? Nie wiesz skąd wziąć środki na rozwój firmy? Chcesz zmienić coś w swojej miejscowości? Dofinansowania unijne na:

 • założenie działalności gospodarczej w kwocie 70 000 zł,
 • rozwinięcie działalności gospodarczej w kwocie do 300 000 zł,
 • przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Spotkanie informacyjne w Międzybrodziu Żywieckim w Centrum Kultury odbędzie się w dniu 5 września 2016 roku o godzinie 17:00. Więcej informacji na stronie www.zywieckiraj.pl
Dodano: 04-08-2016
Dodano: 31-08-2016
Dodano: 25-08-2016

Uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Czernichów

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica informuje, że uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Czernichów. W punktach tych istnieje możliwość samodzielnego poboru wody w ilości nie przekraczającej 100 litrów na osobę. Jednakże Zakład zastrzega również, że pomimo tego iż woda pochodzi z instalacji przeznaczonej do dystrybucji wody pitnej, woda powinna być używana tylko w celach gospodarczych – nie jest przeznaczona do spożycia.
Dodano: 27-06-2016
Dodano: 23-08-2016

Zostań listonoszem..

Poczta Polska S.A. zaprasza do aplikowania na stanowisko Listonosza, miejsce pracy - Międzybrodzie Bialskie. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 32 25 32 518, 32 25 32 519 lub strona internetowa www.poczta-polska.pl. Treść dokumentu - kliknij dowiedz się więcej..
Dodano: 27-07-2016

Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce informuje..

Punk kasowy w Czernichowie będzie czynny w dniach 20.07.2016 (środa), 22.07.2016 (piątek), 28.07.2016 (czwartek), 01.08.2016 (poniedziałek). W pozostałe dni kasa będzie zamknięta. Bank Spółdzielczy w Porąbce czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Dodano: 19-07-2016

GUS informuje o badaniach ankietowych z zakresu rolnictwa

Pytania w formularzach dotyczą sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, struktury dochodów gospodarstwa rolnego, pogłowia zwierząt gospodarskich, maszyn i urządzeń oraz ciągników użytkowanych w gospodarstwie, zużycia nawozów oraz ochrony roślin, a także aktywności ekonomicznej członków gospodarstw oraz zagadnień ekologicznych. Więcej informacji na stronie www.stat.gov.pl
Dodano: 01-06-2016

Gmina Czernichów przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.
Dodano: 04-05-2016
Dodano: 23-06-2016

APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy przypomina właścicielom i użytkownikom gruntów o obowiązkowym wykaszaniu traw i chwastów występujących w uprawach polowych na terenach siedliskowych, wokół swoich posesji oraz poboczach i rowach wokół posesji. Przypomina się również o bezwzględnym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków i rowów oraz palenia wyschniętych traw.
Dodano: 10-06-2016

Obowiązki właścicieli i opiekunów psów

Urząd Gminy Czernichów przypomina wszystkim właścicielom i opiekunom psów o ciążących na nich obowiązkach, m.in.:

 • sprawowania właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
 • na terenie użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu,
 • usuwania spowodowanych przez psy zanieczyszczeń na klatkach schodowych, ulicach, chodnikach, parkach, skwerach i zieleńcach,

Dodano: 08-06-2016

XIV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 17 czerwca 2016 o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP.
Dodano: 08-06-2016

V Kongres Firm Rodzinnych

Organizowany przez Izbę już po raz piąty Kongres Firm Rodzinnych odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (środa), w Hotelu Dębowiec, zlokalizowanym na terenie spółki ZIAD Bielsko-Biała S.A., w Bielsku-Białej przy Al. Armii Krajowej 220. Szczegółowe informacje na temat V Kongresu Firm Rodzinnych, w tym warunki uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz aktualny program Kongresu znajdą Państwo na naszej stronie: www.kongresfr.pl
Dodano: 13-05-2016

Konsultacje społeczne planu transportowego

Starostwo Powiatowe w Żywcu zgodnie z zapisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, w dniach od 13.05.2016 do 03.06.2016 roku organizuje konsultacje społeczne projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żywieckiego (planu transportowego).
Dodano: 19-05-2016

500+ w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów zarządzeniem wyznaczył jednostkę organizacyjną gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów - do realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016r. poz. 195). Ustawa wchodzi w życie od 1 kwietnia 2016 roku. Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Do wniosku który wpłynie do dnia 1 lipca 2016r. uprawnienia będą ustalane od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Informacje szczegółowe o możliwości pobrania i złożenia wniosków zostaną podane w terminie późniejszym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 338661338. www.gops.czernichow.com.pl
Dodano: 03-03-2016

Aktualizacja bazy noclegowej, gastronomicznej i ofert turystycznych

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją bazy noclegowej, gastronomicznej a także oferty proponowanych atrakcji turystycznych Gminy Czernichów, prosimy o aktualizacje danych dotyczących Państwa oferty. Zaktualizowane dane zostaną wykorzystane do stworzenia aktualnej bazy, która jest udostępniona na stronie internetowej gminy Czernichów www.czernichow.com.pl, w siedzibach informacji turystycznej, centrach kultury, udostępniana na targi turystyczne. Baza pomoże zainteresowanym turystom odwiedzającym naszą gminę lepiej rozeznać się w lokalnych atrakcjach, a także posłuży jako niezbędnik turysty. Zgłoszenia wpisu do baz gminnych można dokonać wypełniając jeden z wybranych formularzy KLIKNIJ TUTAJ. Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio na mail: kultura@czernichow.com.pl, lub tel. 338661325 wew. 103.
Dodano: 01-04-2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Czernichów w roku 2016

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Czernichów w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującej się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym - treść dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów www.czernichow.finn.pl
Dodano: 26-04-2016

Europejskie badanie warunków życia ludności

Celem badania jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej danych dotyczących warunków życia ludności. Badanie stanowi podstawowe źródło informacji wykorzystywanych do obliczania wskaźników w zakresie dochodów, ubóstwa oraz wykluczenia społecznego na terenie Unii Europejskiej. Więcej na http://katowice.stat.gov.pl.
Dodano: 04-05-2016

W maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon

Urząd Gminy Czernichów informuje właścicieli nieruchomości, że w miesiącu maju br. zostanie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
W dniach:

 • 30 kwietnia z Międzybrodzia Bialskiego zgłoszenia do 29 kwietnia
 • 7 maja z Międzybrodzia Żywieckiego zgłoszenia do 6 maja
 • 14 maja z Tresnej oraz Czernichowa zgłoszenia do 13 maja

Zgłoszenia należy składać u wykonawcy w firmie ATRA pod nr. tel. 606669771 lub w Urzędzie Gminy pod nr tel. 33 866 13 25 wew. 123 oraz 124.
Dodano: 08-04-2016
Dodano: 14-03-2016

Konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie" edycja 2016

Nabór wniosków w ramach działaj Lokalnie IX 2016. Konkurs w ramach programu „Działaj Lokalnie" edycja 2016, jak w poprzednich, wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Dodano: 10-05-2016

Pożarom traw – STANOWCZE NIE!

Wypalanie traw jest szkodliwe, zabronione i bardzo niebezpieczne. Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Mimo, że pożary traw zazwyczaj nie powodują dużych strat materialnych należy pamiętać, że czasami pożar wymyka się spod kontroli. Gwałtownie rozprzestrzeniając się stwarza zagrożenie dla zabudowań i lasów. Niemal co roku w skali kraju notowane są przypadki, w których osoby wypalające nie zdołały na czas wydostać się z miejsca zagrożonego i poniosły śmierć. Główna przyczyną powstania tych pożarów są podpalenia oraz zaprószenia ognia spowodowane nieostrożnością w posługiwaniu się ogniem otwartym. Jasno wynika, że pożary tej kategorii powstają na skutek umyślnego lub nierozważnego działania człowieka. Każdy kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin naraża się na odpowiedzialność karną i podlega karze aresztu albo grzywny.
Dodano: 06-04-2016

Podsumowanie zebrań wiejskich

W miesiącu kwietniu w naszej gminie odbywały się zebrania wiejskie. Pierwsze zebranie odbyło się 3 kwietnia w sołectwie Tresna, kolejne 10 kwietnia odbyło się w Międzybrodziu Bialskim, 17 kwietnia w Międzybrodziu Żywieckim i ostanie 24 kwietnia w sołectwie Czernichów. Frekwencja podczas spotkań była znikoma, w granicach od 1,8 % do 5,2 % mieszkańców. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Czernichów przedstawił informację z realizacji budżetu gminy za 2015 rok, zapoznał mieszkańców z założeniami budżetu na 2016 rok oraz z planowanymi inwestycjami. Podczas spotkań z mieszkańcami, wszyscy Sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności Rad Sołeckich. Na zebraniach omawiano również najważniejsze bieżące sprawy sołectw.
Dodano: 26-04-2016

Informacja na temat projektu realizowanego przez firmę OpenNet S. A. na terenie Gminy Czernichów

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje iż w związku z realizacją projektu przez firmę OpenNet S. A. niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umowa o dofinansowanie została wypowiedziana oraz została wszczęta procedura odzyskiwania wypłaconych środków finansowych. W załączeniu przedstawiamy skan pisma Urzędu Gminy Czernichów wysłanego do CPPC w tej sprawie oraz odpowiedź Dyrektora CPPC.
Dodano: 08-03-2016

Rodzina 500 plus - zostają odwołane dyżury w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim

W związku z brakiem zainteresowania składaniem wniosków dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016. poz. 195) w biurze sołtysa sołectwa Międzybrodzie Żywieckie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów informuję, iż z dniem 20.04.2016r. zostają odwołane dyżury w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, ul. Strażacka 6/7.
Dodano: 21-04-2016

Uwaga na e-maile, których nadawcy podszywają się pod urząd skarbowy!!

Do podatników urzędów skarbowych w woj. śląskim trafiły wiadomości email stanowiące próbę wyłudzenia danych. Autor wiadomości informuje o doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, próbie nawiązania kontaktu telefonicznego oraz prosi o otwarcie linku znajdującego się we wiadomości. Wiadomości, ani załącznika nie należy otwierać. Odnośnik we wiadomości prowadzi do zainfekowanego pliku.
Dodano: 25-04-2016

Rodzina 500 plus - 27 kwietnia dyżur w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim

W związku z brakiem zainteresowania składaniem wniosków dotyczących przyznania świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016. poz. 195) w biurze sołtysa sołectwa Międzybrodzie Bialskie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów informuje, iż w dniu 27.04.2016r. dyżur w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim będzie w godzinach 12:00 do 14:00. Wnioski są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów, ul. Strażacka 6/7.
Dodano: 25-04-2016

Terminy zebrań wiejskich w Gminie Czernichów

Zebranie Wiejskie sołectwa Tresna
3 kwietnia 2016r. godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów - Tresna
Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie
10 kwietnia 2016r. godz. 9:00 – Remiza OSP Międzybrodzie Bialskie
Zebranie Wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
17 kwietnia 2016r. godz. 9:15 – Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim
Zebranie Wiejskie sołectwa Czernichów
24 kwietnia 2016r. godz. 10:45 – Remiza OSP Czernichów - Tresna
Dodano: 17-03-2016

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Osobą z kategorii NEET jest osoba, która nie pracuje, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie uczestniczy w szkoleniu i nie brała ona udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żywieckim (II)” można uzyskać u specjalistów ds. programów – tel. 334757560.
Dodano: 09-03-2016

Akcja zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie Państwa informujemy, że zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 na terenie Tresnej, Czernichowa oraz Międzybrodzia Bialskiego zajmuje się Firma Usługowa ,,ATRA'' Krzysztof Pardela 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 120, tel. 602 175 715 natomiast w Międzybrodziu Żywieckim zimowym utrzymaniem dróg zajmuje się Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica 34-312 Międzybrodzie Bialskie, ul Energetyków 2 tel. 338662143 oraz 516035844.

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych będzie prowadzona przez Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu. Wykaz dróg utrzymywanych przez PZD w Żywcu:

 1. Międzybrodzie Bialskie: ul. Bielska, ul. Żarnówki, ul. Łaski przejazd przez koronę zapory
 2. Międzybrodzie Żywieckie: ul. Beskidzka
 3. Tresna: ul. Nad Jeziorem, ul. Roztoki

Dyżury w PZD Żywiec
w godz. 6:45 – 14:45 tel. 338620572
w godz. 14:45 – 6:45 tel. 664433352
Ponadto informujemy, że akcję zimowego utrzymania drogi powiatowej „Przegibek” będzie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku-Białej - tel. 338184033.
Drogi wojewódzkie: 662973501.
Dodano: 10-11-2015

Informacja o pracy Urzędu Gminy w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 25.03.2016 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 23-03-2016

Wyniki otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

W załączeniu protokół z prac komisji konkursowej w sprawie rozpatrzenia ofert otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu a także lista zaopiniowanych ofert.
Dodano: 17-03-2016