19 października 2018,imieniny Ziemowita, Jana, Pawla

Komunikaty

Dodano: 07-05-2014

Spotkanie dot. zakupu i montażu kolektorów słonecznych

Zapraszamy mieszkańców gminy Czernichów na spotkania dot. ZAKUPU I MONTAŻU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ APARATURY NIEZBĘDNEJ DO ICH PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI. Spotkania odbędą się 9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 18.00 w remizie OSP Czernichów,
12 maja 2014 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim.

Dodano: 28-04-2014

Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013 na konkurs: „Małe Projekty” w terminie od 01.04.2014 r. do 22.04.2014 r. Limit środków dostępnych w konkursie to 1.222.912,00 zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.leader-zywiec.pl. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do biura Stowarzyszenia, prosimy o telefoniczne wcześniejsze ustalenie terminu i godziny spotkania - tel. 33 475 48 21.
Dodano: 20-03-2014

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów nieczynny

W dniu 19 kwietnia 2014 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brackiej 51 w Żywcu będzie nieczynny.
Dodano: 14-04-2014

W Wielki Piątek Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00

WÓJT GMINY CZERNICHÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 18.04.2014 (Wielki Piątek) URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 12:00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600-813-162
Dodano: 17-04-2014
Dodano: 10-03-2014

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie

Zebranie odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00. w
Remizie OSP Międzybrodzie Bialskie.

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania;
2. Przyjęcie porządku zebrania;
3. Wybór sekretarza zebrania;
4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2013;
6. Informacja Wójta o wykonaniu budżetu za rok 2013;
7. Przedstawienie budżetu gminy na rok 2014;
8. Sprawa wodociągu Nowy Świat;
9. Informacja o budowie ronda i chodników ul. Żywiecka;
10. Informacja o budowie Urzędu Gminy w Międzybrodziu Bialskim;
11. Informacja o budowie kanalizacji II etap;
12. Dyskusja;
13. Podjęcie uchwał;
14. Wolne wnioski;
15. Zakończenie zebrania.
Sołtys i Rada Sołecka Międzybrodzia Bialskiego

Dodano: 03-04-2014

XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 marca 2014 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij tutaj aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 21-03-2014

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Czernichów

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Czernichowie 23 marca 2014r. o godz. 10:45

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Sprawozdanie Sołtysa z działalności Rady Sołeckiej za 2013.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań gospodarczych w sołectwie za 2013.
  7. Informacja o budżecie na 2014r.
  8. Dyskusja ogólna oraz wolne wnioski.
  9. Zatwierdzenie przez zebranie wniosków przedstawionych przez komisję Uchwał i Wniosków.
  10. Zakończenie zebrania


Sołtys i Rada Sołecka
Czernichów
Dodano: 12-03-2014

Zebranie wiejskie wsi Tresna

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Tresna w dniu 9 marca 2014 r. o godz.11:00. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Czernichowie

Dodano: 28-02-2014

Projekt: cudze chwalicie swego nie znacie

Celem głównym Projektu jest promocja obszarów partnerskich LGD - turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku, produktów lokalnych oraz wzmocnienia kapitału społecznego obszarów partnerskich LGD - integracji, aktywizowania mieszkańców i ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego, poprawę jakości obsługi turystów i dostępności informacji turystycznej w okresie od 31 grudnia 2013r. do 31 lipca 2014r.
Dodano: 26-02-2014

Ostrzeżenie w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS)

Światowa Organizacja Zdrowia w związku ze sprzedażą jako suplementu diety produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS), ostrzega przed doustnym przyjmowaniem tego preparatu. Jest to produkt przeznaczony do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.
Według dostępnych informacji ww. produkt jest sprzedawany przez Internet, m.in.w serwisie allegro.pl oraz w sklepach internetowych jako naturalny środek mineralny, wzmacniający system immunologiczny organizmu i jako środek skuteczny w leczeniu wielu chorób, w tym HIV, gruźlicy, malarii, zapalenia wątroby i nowotworów. Produkt Miracle Mineral Solution (MMS) zawiera 28% r-r chlorynu sodu NaClO2 o pH 13.
Dodano: 26-02-2014

Urząd Gminy Czernichów przypomina o niezwłocznym dokonaniu opłaty za miejsce na cmentarzu zajęte pod groby

W razie braku opłaty będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę. Ponadto miejsce na cmentarzu za które nie dokonano opłaty może zostać wykorzystane ponownie na pochówek zwłok obcych osób.

Wszelkich informacji w/w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów osobiście lub telefonicznie pod nr 33 866 13 25 wew. 123
Dodano: 20-01-2014

W dniu 15 lutego 2014 roku zostanie zmieniona lista programów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T - należy zaktualizować listę kanałów

MUX 1: TVP1 HD, TVP ABC,TV Trwam, ATM Rozrywka, TV Eska , TV Polo, TV TTV
MUX 3: TVP1 SD, TVP2 HD, TVP Regionalna, TVP INFO, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka.

Program tv społeczno-religijny - rada przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie programu pod nazwą Telewizja TRWAM. Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców przyznała Telewizji Polskiej na nadawanie programu pod nazwą „TVP ABC
Po tej dacie należy przeskanować cyfrowy dekoder lub telewizor nowej Generacji, aby wyszukał programy tv MUX 1 oraz MUX 3.

Kolejne zmiany nastąpią po 27 kwietnia 2014 roku W MUX1.
Dodano: 21-01-2014

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czernichów na lata 2014-2016

Wójt Gminy Czernichów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji społecznych Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czernichów na lata 2014-2016. Program został przygotowany w oparciu o aktualne dane dotyczące skali przemocy oraz wiedzy o jej formach i możliwościach udzielania wsparcia ofiarom, a także z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Spostrzeżenia, uwagi oraz wnioski proszę przesyłać pocztą mailową do dnia 19.02.2014 do godziny 12.00, na adres: czernichow104@wp.pl
Dodano: 30-01-2014

Zachowam trzeźwy umysł, a używkom mówię nie!

I Edycja programu profilaktyczno- edukacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Czernichów. Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać szczegółowe informacje.
Dodano: 15-01-2014

XXXV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 31 stycznia 2014 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXV sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij tutaj aby pobrać porządek posiedzenia.
Dodano: 23-01-2014
Dodano: 14-01-2014

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2014 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowe informacje dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert, ogłoszenie,wzór oferty, dostępne są w załączniku i na BIP Urzędu Gminy. Kliknij tutaj aby pobrać treść konkursu.Termin składania ofert upływa 10 stycznia 2014 r.
Dodano: 17-12-2013

Informacja o pracy urzędu

Wójt Gminy Czernichów informuje że w dniach:

24 grudnia 2013 (Wigilia)
31 grudnia 2013 (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00
Dodano: 18-12-2013

Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Od Pani Poseł Małgorzaty Handzlik dla mieszkańców Gminy Czernichów
Dodano: 19-12-2013

Konsultacje społeczne dotyczące budowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów

Prosimy o przekazanie uwag, sugestii na adres mailowy: czernichów104@wp.pl w terminie do 13 grudnia 2013 roku. W załączeniu do pobrania plik pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernichów na lata 2014-2018.
Dodano: 04-12-2013

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernichów

Kliknij dowiedz się więcej aby pobrać obwieszczenie. Wniosek o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów do pobrania - kliknij tutaj
Dodano: 08-11-2013

XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 21 listopada 2013 r. o godz.1300 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad - kliknij tutaj
Dodano: 18-11-2013

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

W dniu 2 listopada 2013 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przy ulicy Brackiej w Żywcu będzie nieczynny.
Dodano: 23-10-2013
Dodano: 29-10-2013

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Propozycje zmian do Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok możecie Państwo zgłosić korzystając z FORMULARZA KONSULTACJI- zał. 1, wysyłając do e-mailem na adres gmina@czernichow.com.pl lub pocztą pod adres Gmina Czernichów Tresna, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów, z dopiskiem KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NA 2014 r.
Dodano: 27-09-2013
Dodano: 18-10-2013

XXXI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 września 2013 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Czernichów. Kliknij aby pobrać porządek posiedzenia
Dodano: 23-09-2013

Promocja projektu pn.: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała. Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR oraz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 23.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.
Dodano: 25-09-2013
Dodano: 02-08-2013

Zajęcia taneczne w Gminie Czernichów

Zapisy i pierwsze zajęcia odbędą się 10 września 2013r. (wtorek) o godz. 18.00 do 19.00 w Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim.

Instruktor:
Maciej Kamecki tel. 505 522 456
Dodano: 03-09-2013
Dodano: 03-09-2013

Zapraszamy do bezpłatnego zamieszczania oferty na stronie internetowej gminy

Urząd Gminy Czernichów zaprasza właścicieli obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu Gminy Czernichów do bezpłatnego zamieszczenia swojej oferty na stronie internetowej gminy Czernichów. Uzyskane od Państwa dane zostaną wykorzystane w punkcie informacji turystycznej.

Kliknij tutaj aby pobrać instrukcję do serwisu
Kliknij tutaj aby pobrać formularze zgłoszenia
Dodano: 19-10-2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj przypomina o trwającym naborze wniosków

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach działania 413 LEADER: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i Rozwój Wsi. Termin złożenia dokumentów upływa w dniu 13.08.2013 r. o godz. 15:00. Konkurs jest tematyczny a wnioski muszą być związane bezpośrednio z: turystyką, sportem i zdrowym trybem życia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.leader-zywiec.pl w zakładce Nabory 15.07-13.08.2013 r.

Dodano: 01-08-2013

69 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zachęcamy do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji uczczenia pamięci bohaterów tamtych dni poprzez włączenie klaksonów samochodowych w dniu jutrzejszym tj. 1 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00. Zwracamy się również z prośbą o wywieszenie flag narodowych w miejscach publicznych i prywatnych domach.

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w KatowicachDodano: 31-07-2013
Dodano: 09-07-2013
Dodano: 12-06-2013
Dodano: 13-06-2013

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Stefana Kołek przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Czernichów w okręgu wyborczym nr 4 w Międzybrodziu Bialskim. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 7 lipca 2013 r. Więcej informacji na stronie BIP www.czernichow.finn.pl
Dodano: 08-05-2013
Dodano: 30-04-2013

W Urzędzie Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy

W dniu 27 maja 2013 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Czernichów
Dodano: 21-05-2013

Odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej na terenie Gminy Czernichów

W dniu 22 kwietnia na Górze Żar rozpoczął pracę nadajnik naziemnej telewizji cyfrowej, który zastąpił pracujący od marca gapfiller (przekaźnik). Zmianie uległ kanał, na którym można odbierać programy z MUX-3 - obecnie jest to kanał 34. Ponadto program TVP INFO nadawany z Katowic zastąpiony został przez program TVP INFO z Krakowa.
Jeśli odbierali Państwo wcześniej sygnał naziemnej telewizji cyfrowej z „przekaźnika” na Żarze a obecnie pomimo sprawnej instalacji antenowej i ponownego wyszukiwania kanałów utracili Państwo sygnał, prosimy o przesłanie do Urzędu Gminy drogą elektroniczną bądź telefoniczną, informacji z podaniem adresu nieruchomości i telefonu kontaktowego. Państwa uwagi przekazane zostaną odpowiednim instytucjom celem umożliwienia odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.
e-mail: gmina@czernichow.com.pl
tel. 33 866 13 25 w.122
Dodano: 19-10-2018

15 maja mija termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok

Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych 682 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, blisko 370 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, 8 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego", a 42,5 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności. Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMR.
Dodano: 08-05-2013

Zmiana siedziby Komisariatu Policji w Gilowicach

Z dniem 15 kwietnia 2013 roku nastąpi zmiana siedziby Komisariatu Policji w Gilowicach mieszczącego się obecnie w Żywcu przy ul. Krakowskiej 50 na Żywiec Al. Piłsudskiego 52 (budynek Komendy Powiatowej Policji w Żywcu). Powyższa zmiana ma na celu poprawę warunków socjalno-bytowych funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Gilowicach. Przeniesienie siedziby w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na zapewnienie poziomu bezpieczeństwa obywateli w gminach obsługiwanych przez Komisariat Policji w Gilowicach.
Dodano: 19-10-2018

Nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami. Termin składania dokumentów – 22 kwiecień 2013r. do godz.15:00.
Dokładne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Czernichowie www.czernichow.finn.pl
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Czernichów, tel. 33 866-13-25 wew.117.
Dodano: 19-10-2018

Sesja Rady Gminy

W dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz.1400 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia - kliknij tutaj
Dodano: 19-10-2018

Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO

Kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora, więcej w ulotce w załączeniu.
Dodano: 19-10-2018

Wyłączenie sygnału analogowej telewizji na terenie gminy Czernichów

W związku z kolejnym etapem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, nadszedł czas na województwo śląskie. I tak o godz. 1 w nocy w dniu 19 marca 2013r. wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji naziemnej z nadajnika na Skrzycznym jak również tzw. przekaźników. Wyłączenie to będzie dotyczyło przekaźników usytuowanych w południowej części województwa śląskiego w tym przekaźnika usytuowanego na górze Żar, z którego korzysta zdecydowana większość mieszkańców naszej gminy odbierających naziemną telewizję.
Dodano: 19-10-2018

W związku z wymianą dowodów osobistych zostają wydłużone godziny urzędowania w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w związku z wymianą dowodów osobistych, w dniach od 15 stycznia do 30 marca 2013 roku zostają wydłużone godziny urzędowania w biurze dowodów osobistych Urzędu Gminy Czernichów w każdy wtorek do godziny 17-tej.
Dodano: 19-10-2018