9 kwietnia 2020,imieniny Marii, Dymitra, Heliodora

Komunikaty

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 15 osób, obecnie nikt nie podlega nadzorowi epidemiologicznemu, 1 osoba jest hospitalizowana z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 08 kwietnia 2020 r.

Zwracam się do Wszystkich mieszkańców z prośbą o odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie wszystkich obostrzeń. Jedynym sposobem na zatrzymanie szerzącej się epidemii koronawirusa jest respektowanie ograniczeń, zakazów i nakazów nałożonych w ostatnich tygodniach przez polski rząd.

Pamiętaj! #zostańwdomu

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 08-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów.

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 21 osób, obecnie nikt podlega nadzorowi epidemiologicznemu. Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 06 kwietnia 2020r.

Zestawienie z całego tygodnia osób objętych kwarantanną na terenie Gminy Czernichów jest najlepszym przykładem i potwierdzeniem, iż jedynym sposobem na zatrzymanie szerzącej się epidemii koronawirusa jest respektowanie ograniczeń, zakazów i nakazów nałożonych w ostatnich tygodniach przez polski rząd.

Pamiętaj! #zostańwdomu #koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 06-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 30 osób, obecnie nikt nie podlega nadzorowi epidemiologicznemu.

Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 03 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 03-04-2020

Sytuacja epidemiologiczna w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 32 osoby, a 6 osób podlega nadzorowi epidemiologicznemu.

Na terenie Gminy Czernichów nie stwierdzono przypadku zakażenia koronawirusem. Nadzór nad przestrzeganiem kwarantanny przez osoby nią objęte sprawuje Policja.

Stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 01-04-2020

Porady psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuję, że osoby które chciałby skorzystać z porady psychologicznej proszone są o kontakt z psychologiem dyżurującym we wtorki od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 798 485 714.
Dodano: 23-03-2020

Pomoc dla seniorów, osób starszych, niepełnosprawnych i po leczeniu szpitalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531973358, 604287741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 20-03-2020

Kontakt telefoniczny z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że mieszkańcy Gminy Czernichów mogą uzyskać pomoc pod numerami telefonów: 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531 973 358, 604 287 741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 19-03-2020

Komunikat firmy wywozowej odpady Atra

UWAGA!!! W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) w trosce o mieszkańców oraz osoby obsługujące PSZOK zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów o ograniczenie dostaw odpadów do PSZOK w Porąbce przy ul. Bażanciej (w szczególności plastik, papier, szkło, bio). Jednocześnie informujemy, aby dostawy odpadów do PSZOK były realizowane przez jednego mieszkańca z jednej nieruchomości. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa higienicznego tj. używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowanie min. 1 m odstępu od osoby obsługującej PSZOK.

Przepraszamy za utrudnienia, ale służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Dodano: 19-03-2020

Informacja o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o zdrowie Państwa i dzieci, uprzejmie informuję o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk "Orlik" oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Czernichów (na podstawie Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Czernichów z dn. 20 marca 2020 r.).

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 20-03-2020

Ograniczenie w kursowaniu komunikacji miejskiej w Żywcu

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 17.03.2020r. (wtorek) ograniczone zostaje kursowanie autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły dostępne na stronie http://www.mzk.zywiec.pl/komunikaty/ograniczenie-w-kursowaniu-komunikacji-miejskiej-w-zywcu.html
Dodano: 16-03-2020

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzinach od 7.30 – 15.30).
Dodano: 16-03-2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2019, poz. 1981), w dniach 5-6 marca 2020 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy Al. Piłsudskiego 50.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:
Siedziba Komisji Lekarskiej: budynek przychodni Lekarskiej przy
Al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.
Termin urzędowania: od 3 lutego do 16 marca 2020 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 12.00.

Telefony kontaktowe:
Urzędu Gminy Czernichów - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 33 860 93 11.
Dodano: 04-03-2020

WAŻNE! Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów nr 22/2020 z dnia 11.03.2020r., w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 16.03.2020r., aż do odwołania, następujące zmiany w funkcjonowaniu: Urzędu Gminy Czernichów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

 1. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy.
 2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.


NR TEL., FAX, ADRES E-MAIL:
Urząd Gminy Czernichów:
tel. 33 866 13 25, fax 33 866 12 87, e-mail: gmina@czernichow.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 33 866 13 38,fax - 33 866 13 38 , e-mail: sekretariat@gops.czernichow.com.pl
Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno – Ściekowej Isepnica
tel. 33 866 21 43; e-mail: sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna:
tel. 33 866 10 64, e-mail: gbpczernichow@gmail.com
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:
tel. 33 866 20 53, e-mail: biuro@gokis.czernichow.com.pl

Apeluje się do mieszkańców o pozostanie w domach, nie korzystania z ośrodków zdrowia (prosimy o kontakt telefoniczny) oraz ograniczenie wizyt w pozostałych ogólnodostępnych miejscach!!

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos - Harat
Dodano: 16-03-2020

Informacja Wójta Gminy Czernichów dla osób przybywających zza granicy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi skierowania na kwarantannę 14-dniową osób przybywających zza granicy (dotyczy osób, które nie chcą odbywać kwarantanny domowej) informuję, że na prośbę zainteresowanego do ośrodka kwarantannowego kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. NR TELEFONU: 322077101.

Do miejsca kwarantanny zainteresowany musi dostać się własnym środkiem transportu. Organizacja środka transportu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczy osób, które otrzymały decyzję kwarantannową z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 20-03-2020

Apel Wójta Gminy Czernichów do wszystkich mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Apeluję również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych.
Tylko w ten sposób możemy wspólnymi siłami zatrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa.

Informuję, iż na terenie Gminy Czernichów zostają odwołane wszystkie imprezy, spotkania i zebrania aż do odwołania. Apeluję, aby w trakcie trwania okresu ochronnego ograniczyć do minimum prywatne spotkania towarzyskie celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Dodano: 16-03-2020
Dodano: 02-03-2020

XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 marca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/23543017?version=1.0
Dodano: 26-03-2020

Informacja Wójta Gminy Czernichów w sprawie SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego

W związku z pojawieniem się przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego w dn. 11 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie poczynionych ustaleń prosimy o zapoznanie się z informacją oraz zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 11-03-2020
Dodano: 20-03-2020

Informacja BS Porąbka

W dniach 25-26 marca 2020r. punkt kasowy w Urzędzie Gminy Czernichów będzie nieczynny.
Dodano: 23-03-2020

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

 • ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;
 • kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;
 • w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
 • z pracownikami Agencji.

Dodano: 20-03-2020

Informacja w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Czernichów

W związku z pojawieniem się przypadków zakażeń koronawirusem na ternie województwa śląskiego Urząd Gminy Czernichów podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym pracownikiem Urzędu, który udzieli informacji telefonicznej, a w sprawach niecierpiących zwłoki obsłuży petenta na terenie Urzędu. Prosimy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem, a sprawy, które nie są pilne załatwić po zakończeniu działań ochronnych.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 12-03-2020

Apel Wójta Gminy Czernichów

Szanowni mieszkańcy, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Apeluję również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych. Tylko w ten sposób może zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Proszę, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem: np. przez ePUAP, lub wysyłając pisma/wnioski na e-maila: gmina@czernichow.com.pl, kontakt telefoniczny pod nr telefonu 338661325.

Zachęcam do śledzenia oficjalnych komunikatów dostępnych na stronach:
Główny Inspektor Sanitarny - https://gis.gov.pl/
Ministerstwo Zdrowia - https://www.gov.pl/web/zdrowie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu - http://www.psse.zywiec.pl/
Koronawirus: informacje i zalecenia - www.gov.pl/koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 11-03-2020
Dodano: 12-03-2020

Informacja BS Porąbka

W dniu dzisiejszym tj. 18.03.2020r. oraz 19.03.2020r. punkt kasowy w Urzędzie Gminy Czernichów będzie nieczynny.
Dodano: 18-03-2020

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie zostaje odwołane

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem i zaleceniem Ministra Zdrowia, zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie, które miało odbyć się w 15 marca 2020 r. zostaje odwołane. Nowy termin zebrania zostanie podany po zakończeniu działań ochronnych.

Sołtys i Rada Sołecka
Międzybrodzia Bialskiego
Dodano: 10-03-2020

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu dostępne są na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/23177701
Dodano: 10-03-2020

Informacja BS Porąbka

W dniu jutrzejszym tj. 13.03.2020 punkt kasowy będzie nieczynny.
Dodano: 12-03-2020

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie zostaje odwołane

W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem i zaleceniem Ministra Zdrowia, zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie, które miało odbyć się w 13 marca 2020 r. zostaje odwołane. Nowy termin zebrania zostanie podany po zakończeniu działań ochronnych.

Sołtys i Rada Sołecka
Międzybrodzia Żywieckiego
Dodano: 10-03-2020

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku

Wójt Gminy Czernichów uprzejmie informuje, że Gmina Czernichów zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku. Wysokość dofinansowania może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć to będzie od wielkości przyznanego dofinansowania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, odbiór, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

W związku z powyższym osoby planujące usuniecie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Czernichów w terminie do 10 marca 2020 roku stosownego wniosku (w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej aby pobrać). Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy Czernichów wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o przyznanie dofinansowania.
Dodano: 29-01-2020

Spotkanie informacyjne

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Żywcu oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu zapraszają rolników na spotkanie informacyjne dotyczące:

 • PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W 2020
 • RESTRUKTURYZACJI MAŁYCH GOSPODARSTW
 • PREMII NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ

które odbędzie się 09 marca 2020r. w poniedziałek o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Czernichów na Sali Sesyjnej.
Dodano: 02-03-2020

Śląskie lokalnie - trwa nabór wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności

Instytut Pracy i Edukacji w Gliwicach wraz z partnerem – Instytutem Rozwoju Rynku Pracy jako operatorzy projektu Śląskie Lokalnie 2020 zapraszają do składania wniosków w programie dotacyjnym finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności.

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1 000 do 5 000 złotych. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego 2020 roku i potrwa do 2 marca 2020 roku. nabór odbędzie się za pośrednictwem strony Witkac.pl. Więcej informacji o projekcie oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com.
Dodano: 14-02-2020

Zebranie wiejskie wsi Czernichów

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Czernichów w dniu 1 marca 2020 r. o godz. 10.45. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 1 marca 2020 r. o godz. 11.15. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Czernichów - Tresna

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019.
 6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2020.
 7. Dyskusja ogólna i wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka
Czernichów

Dodano: 18-02-2020

Urząd Gminy Czernichów informuje o porozumieniu współpracy partnerskiej pomiędzy Województwem Śląskim, Korporacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarz

W dniu 26 września 2019 r. w Rybniku, Województwo Śląskie zawarło porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie prowadzenia przeglądów kominiarskich przeprowadzą inwentaryzacje urządzeń grzewczych. W załączeniu informacja Województwa Śląskiego.
Dodano: 29-01-2020

Konkurs ofert z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów udostępniono ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2020 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu. Pliki do pobrania https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/23177701
Dodano: 13-02-2020

Mały mieszkaniec naszej gminy potrzebuje wsparcia

Szanowni Państwo, Mały mieszkaniec naszej gminy potrzebuje wsparcia. Aleksander Ruczaj z Międzybrodzia Żywieckiego ma 2 lata i cierpi na zaburzenia neurorozwojowe oraz encefalopatię stacjonarną. Chłopczyk wymaga kompleksowej i wielospecjalistycznej terapii. Dziecko jest pod opieką Fundacji „Serca dla Maluszka”. Trwa okres składania rocznych rozliczeń podatkowych. Możemy przekazać 1 proc. podatku i wesprzeć małego Aleksandra.
Dodano: 14-02-2020

Nabór na stanowisko głównego księgowego w GOPS

Kierownik GOPS ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów. Szczegóły wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostępne na stronie BIP GOPS http://gops-czernichow.ebip.info.pl/index.php?n=i&id=7437&akcja=info&menu=323#tresc_main
Dodano: 28-01-2020

Urząd Gminy Czernichów apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku zlokalizowania padłego dzika

W związku z wystąpieniem na terenie Polski zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF) zaistniała konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. W opinii ekspertów padłe dziki stanowią obecnie podstawowe źródło zakażenia chorobą. Choroba przenoszona jest najczęściej przez dzikie zwierzęta poprzez kontakt ze szczątkami padłych zwierząt oraz przez ludzi.

Zgłoszenie o znalezieniu padłych dzików na terenie Gminy Czernichów przyjmowane są przez :

 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu – 33 4755299, całodobowy- 691484778
 • Urząd Gminy w Czernichowie – 33 860 93 16
 • Telefon alarmowy- 112


W załączeniu informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Dodano: 29-01-2020

Atrakcyjna działka w Międzybrodziu Bialskim

Atrakcyjna działka na sprzedaż w Gminie Czernichów - szczegóły https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=RSiDN&trejId=425&eid=678712 oraz pod nr telefonu 33 860 93 30.
Dodano: 14-01-2020

XVI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 7 lutego 2020r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/23073725?version=1.0
Dodano: 31-01-2020

Nieodpłatna pomoc prawna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu

W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Żywcu uruchomiło na terenie Powiatu Żywieckiego 6 punktów, gdzie będzie można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W wyznaczonych lokalizacjach przez 5 dni w tygodniu dyżury będą pełnić prawnicy oraz doradcy poradnictwa obywatelskiego, którzy udzielać będą osobom uprawnionym porad. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 33 860 50 21. Szczegóły dostępne na stronie http://www.zywiec.powiat.pl/
Dodano: 21-01-2020

Kasa BS Porąbka nieczynna

W dniach 23-24.01.2020 kasa Banku Spółdzielczego Porąbka będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

BS Porąbka
Dodano: 23-01-2020

Wojewódzka akcja bezpieczne ferie 2020

Celem akcji Bezpieczne ferie 2020 jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej.
Dodano: 13-01-2020

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 21 stycznia 2020 r. o godz.16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/22969883?version=1.0
Dodano: 20-01-2020

Kalendarz polowań

Na podstawie art. 42 a,b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie” (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości kalendarz polowań.
Dodano: 14-01-2020

Konkurs FLORIANY

Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami. 12 kategorii konkursowych odzwierciedla szeroką aktywność druhen i druhów na rzecz bezpieczeństwa, kultury, poprawiania estetyki waszych miejscowości, ochrony przyrody, kultywowania tradycji, krzewienia sportu i wielu innych dziedzin życia waszych lokalnych społeczności. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca. Kapituła konkursowa ogłosi inicjatywy nominowane do FLORIANA 2020, a następnie podczas wielkiej Gali finałowej 9 maja 2020 roku poznamy zdobywców prestiżowych statuetek. Będą też inne atrakcyjne nagrody. Można wziąć również udział w kategorii specjalnej „Ratujemy i Uczymy Ratować”, której patronem jest WOŚP. Jest ona częścią programu edukacyjnego o tej samej nazwie. Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i informacje o FLORIANACH znajdują się na stronie www.floriany.pl
Dodano: 08-01-2020

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów w 2020 roku - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/22805207
Dodano: 24-12-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw obrony cywilnej. Szczegóły wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/22855708
Dodano: 07-01-2020

Kalendarze polowań 2019/2020

Na podstawie art. 42 a,b ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. „Prawo Łowieckie” (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości kalendarz polowań na sezon 2019/2020 Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Czernichów, które nadesłały harmonogram.
Dodano: 09-01-2020

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w grudniu

Wójt Gminy Czernichów uprzejmie informuje, że dzień 27 grudnia 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi dnia 14 grudnia (sobota) w standardowych godzinach pracy – 7:30-15:30. W dniach 24 i 31 grudnia 2019r. Urząd Gminy będzie otwarty w godzinach 7:30–13:00. Natomiast punkt kasowy BS Porąbka w tych dniach otwarty będzie w godzinach od 7:45-11:30. W dniach od 9-20 grudnia 2019r. Urząd Gminy przedłuża czas pracy urzędowania do godziny 16:00.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 10-12-2019