24 marca 2019,imieniny Marka, Gabriela, Katarzyny

Komunikaty

Konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029”. Projekt „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029” udostępniony zostanie mieszkańcom w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7, sekretariat pok. nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=628573, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czernichow.com.pl.
Dodano: 12-03-2019

Ogłoszenie - VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20665490?version=1.0
Dodano: 21-03-2019

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szczegóły do pobrania - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 20-03-2019

VI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 15 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20578610?version=1.0
Dodano: 08-03-2019

Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura

W związku z udziałem Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” w projekcie „Karpaty Łączą – Zielona Infrastruktura” zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ANKIETY na temat świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury. Projekt LIFE16 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dodano: 05-03-2019
Dodano: 21-02-2019
Dodano: 25-02-2019
Dodano: 21-02-2019

Czyste powietrze

Informujemy, iż 21 stycznia 2019 r. został wznowiony program „CZYSTE POWIETRZE”. Jest to kompleksowy program, stworzony przez Ministerstwo Środowiska, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Zakres dotacji 7.000,00 – 53.000,00 zł.
Dodano: 08-02-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Dodano: 08-02-2019

System płatności masowych w Urzędzie Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzony system płatności masowych. W związku z tym mieszkańcom Gminy Czernichów zostaną przesłane indywidualne numery kont bankowych do wpłat podatków i opłat za śmieci. Wszelkie wpłaty dotyczące podatków i opłat za śmieci od 1 stycznia 2019 roku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w zawiadomieniu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, mailowo na adres gmina@czernichow.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów.

Wykaz telefonów:

  • 338661325 – centrala
  • 338609316 – gospodarka odpadami
  • 338609324 – wymiar podatków
  • 338609319 – podatek od środków transportowych
Dodano: 14-12-2018

V sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 lutego 2019r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20448956?version=1.0
Dodano: 20-02-2019
Dodano: 21-01-2019
Dodano: 30-01-2019

Terminy i stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019

Na stronie BIP zostały udostępnione terminy i stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019 - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20376575?version=1.0
Dodano: 08-02-2019
Dodano: 11-02-2019
Dodano: 15-02-2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim ul. Beskidzka 6, 34 – 312 Międzybrodzie Żywieckie. Szczegóły dostępne na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20229826
Dodano: 21-01-2019
Dodano: 05-02-2019

IV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20256444?version=1.0
Dodano: 23-01-2019

Ankieta na potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czernichów

Gmina Czernichów pracuje nad budową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2029. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli ukierunkować nasze wspólne działania w najbliższym okresie na najważniejsze dla mieszkańców obszary.

link do ankiety: https://goo.gl/forms/UVCOgQMidg8QyYYr2

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29 stycznia 2019 roku.
Dodano: 14-01-2019
Dodano: 17-01-2019

UWAGA!! Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW

Województwo śląskie, powiat: żywiecki: prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień lokalnie od -14°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od 22 do 23.01.2019r.

http://pogodynka.pl/ostrzezenia
Dodano: 22-01-2019

Komunikacja miejska MZK bezpłatna dla seniorów

Od 1 stycznia 2019, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Żywiec oraz Wójtami Gmin: Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz i Świnna, osoby powyżej 70 roku życia korzystają z autobusów komunikacji miejskiej MZK Żywiec za darmo! Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z tej formy komunikacji.
Dodano: 03-01-2019

ANKIETA - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj

W związku z planowaną coroczną ewaluacją podejmowanych działań, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców terenu LGD „Żywiecki Raj”, a więc do mieszkańców wszystkich wiejskich gmin Powiatu żywieckiego. Ankieta ma wskazać poziom Państwa satysfakcji z faktu, iż jesteście mieszkańcami wspomnianego terenu. Badanie jest anonimowe, wyniki badań nie będą przekazane ani udostępniane innym podmiotom. Dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=03f38d58&&b=45cb18143&&c=3ea56d01

źródło: LGD Żywiecki Raj
Dodano: 10-01-2019
Dodano: 16-01-2019

KOMUNIKAT - ODBIÓR ODPADÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

ZE WZGLĘDU NA BARDZO TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE ODBIÓR ODPADÓW W TYM POPIOŁU MOŻE SIĘ OPÓŹNIĆ. PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.
Dodano: 10-01-2019
Dodano: 07-01-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia/343/download
Dodano: 08-01-2019
Dodano: 13-12-2018

KOTY WOLNOŻYJĄCE I ICH PRAWA..

Sytuacja prawna kotów wolno żyjących została uregulowana przez Ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. W myśl przepisów „Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania" (Art. 5), a więc także zwierzę wolno żyjące. Co znaczy „humanitarne traktowanie" ? – „ to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę" (Art. 4 ust. 2). Zgodnie z ustawą: „zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu (Art. 21.) Przepędzanie ich, zamykanie piwnicznych okienek i uniemożliwianie swobodnego bytu w miejscu ich życia jest niczym innym, jak łamaniem Ustawy.
Dodano: 12-12-2018

Punkty poboru wody

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” informuje, że uruchomiono punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Czernichów. W punktach tych istnieje możliwość samodzielnego poboru wody.
Dodano: 29-11-2018
Dodano: 03-12-2018

III sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 28 grudnia 2018 r. o godz.10:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się III sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20018652?version=1.0
Dodano: 21-12-2018

Zmiana godzin urzędowania

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 24.12.2018r. (WIGILIA) - Urząd Gminy będzie czynny w godzinach od 7:30 do 11:30. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 19-12-2018
Dodano: 12-12-2018
Dodano: 12-12-2018
Dodano: 06-12-2018

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w dniach 11.12.2018 r. do 17.12.2018 r. odbywają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały XXIII/193/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów zmienionego uchwałą nr XIX/239/2017 z dn. 8 grudnia 2017r.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się:

Dodano: 11-12-2018
Dodano: 11-12-2018

Konsultacje społeczne dla opracowanego projektu programu ochrony środowiska dla Gminy Czernichów na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025

Wójt Gminy Czernichów informuje, iż w dniach 21.11.2018 r. do 11.12.2018 r. odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czernichów na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".

Z treścią Projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Czernichów na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” można zapoznać się:
Dodano: 21-11-2018

II sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 4 grudnia 2018 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się II sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/19793401?version=1.0
Dodano: 27-11-2018

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzybrodzie Żywieckie

Na stronie BIP do pobranie obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów - http://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=604566
Dodano: 26-10-2018
Dodano: 05-11-2018

I sesja nowo wybranej Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 11 w Urzędzie Gminy Czernichów odbędzie się I sesja nowo wybranej Rady Gminy Czernichów, na której zostanie złożone ślubowanie przez Wójta oraz Radnych Gminy. Porządek sesji dostępny jest na BIP - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/19698565?version=1.0
Dodano: 16-11-2018

Protokół z wyborów Wójta Gminy Czernichów

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Czernichów dostępny na stronie BIP - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/19611884?version=1.0
Dodano: 05-11-2018
Dodano: 16-11-2018

Akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje, że w sezonie zimowym 2018/2019 akcja zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzona jest od dnia 1 listopada br. do 15 kwietnia 2019r. Szczegóły dostępne na stronie www.zywiec.powiat.pl
Dodano: 08-11-2018

Wyniki wyborów samorządowych

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Czernichów - kliknij tutaj
Protokół z wyborów do Rady Gminy Czernichów - kliknij tutaj
Dodano: 23-10-2018

PUNKT POBORU WODY

Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „ISEPNICA” informuje, że uruchomiono dwa bezpłatne punkty poboru wody dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Czernichów. W punktach tych istnieje możliwość samodzielnego poboru wody w ilości nie przekraczającej 100 litrów na osobę.

PUNKTY POBORU WODY:

  • Międzybrodzie Bialskie ul. Brodek 2 – obok Centrum Kultury (dostępny całodobowo)
  • Międzybrodzie Bialskie ul. Energetyków 2 – Zakład „ISEPNICA” (dostępny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku)


Ponadto Zakład „ISEPNICA” informuje, że istnieje możliwość zakupu oraz odpłatnego dowozu wody przeznaczonej do celów gospodarczych w miejsce wskazane przez zamawiającego.
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do Zakładu „ISEPNICA” pod numerem telefonu 33 866 21 43.
Dodano: 19-10-2018