19 września 2020,imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Komunikaty

Jest światełko nadziei!

W Gmina Czernichów powiało nadzieją, jeśli chodzi o poprawę finansów samorządu. Jak podkreślają obecne władze gminy przez ostatnie półtora roku mocno zaciskano pasa, aby poprawić sytuację w budżecie i, jak się okazuje, jest światełko nadziei, aby wyjść na prostą! O tym jak Gmina Czernichów poradziła sobie w trudnym momencie z problemami finansowymi przeczytać można w najnowszym wydaniu tygodnika "Żywiecka Kronika Beskidzka".

Tygodnik "Żywiecka Kronika Beskidzka" dostępny jest w sklepach z prasą lub poprzez e-wydanie:
https://prasabeskidzka.pl/zywiecka-kronika-beskidzka-c-9.html

info: Żywiecka Kronika Beskidzka
Dodano: 11-09-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 14 września 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:
- kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 8 osób,
- nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
- 8 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
- u 106 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z czego 1 w ostatniej dobie),
- 19 osób zmarło,
- 64 osoby ozdrowiały.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 14-09-2020

Weź udział w ankiecie

Informujemy, że na terenie naszej gminy prowadzone są badania ankietowe pod nazwą: „Właściciele drugich domów wobec współczesnych zagrożeń (gwałtowne zjawiska pogodowe i pandemia COVID-19)”. Badania są realizowane przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (IRWiR PAN) we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (UR) i przewidują wywiady z właścicielami tzw. drugich domów (tj. domów odziedziczonych lub użytkowanych sezonowo dla celów wypoczynkowo-rekreacyjnych, np. domów letniskowych, domów wakacyjnych znajdujących się poza miejscem stałego zamieszkania).
Wywiady mają charakter anonimowy i są prowadzone w formie ankiety. Ich treść będzie służyła jedynie celom naukowym. Wszelkich właścicieli drugich domów zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie: https://docs.google.com/forms/d/1hEqzU6rHcnw_rJvzjjufxHQN-d58nT4mi3r4petu6YE/edit
Dodano: 26-08-2020

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!!

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a rolnicy powinni udzielać dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji.

więcej - spisrolny.gov.pl

#PSR2020 #LiczySięRolnictwo #rolnictwo #SpisRolny
Dodano: 07-09-2020

Żywiecka Fundacja Rozwoju, jako Partner Regionalny Programu zaprasza do składania wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse

4 sierpnia ruszył nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2020 skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych z małych miejscowości. W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2021 r. a 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

 • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
 • miejskie i gminne domy kultury,
 • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
 • Ochotnicze Straże Pożarne,
 • nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób. Istotą Regionalnego Konkursu Grantowego są lokalne projekty, które dla młodych ludzi mają być ciekawym wyzwaniem i szansą współpracy z innymi. Ich uczestnicy obierają wspólny cel, który chcą osiągnąć. W drodze do jego osiągnięcia uczą się planowania i współpracy w grupie, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe znajomości. Działają na rzecz lokalnej społeczności. Rozwijają pasje i zainteresowania oraz sprawdzają się w nowych sytuacjach.

Najważniejsze terminy:
04.08.2020 r.- ogłoszenie konkursu,
27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,
15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2020" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Patronem konkursu jest ngo.pl - portal organizacji pozarządowych. Więcej informacji na stronie www.rownacszanse.pl lub www.zfr.org.pl
Dodano: 24-08-2020

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Dodano: 28-08-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 07 września 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 2 osoby,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 8 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 105 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 19 osób zmarło,
 • 64 osoby ozdrowiały (z czego 2 w ostatniej dobie).

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 08-09-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 04 września 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 0 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlegają 2 osoby,
 • 9 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 105 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 19 osób zmarło,
 • 62 osoby ozdrowiały (z czego 1 w ostatniej dobie).

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 04-09-2020

Akcja sprzątania śmieci z brzegów zbiornika wodnego Porąbka

Zapraszamy mieszkańców Gminy Czernichów do wzięcia udziału w akcji sprzątania śmieci z brzegów zbiornika wodnego Porąbka organizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dodano: 02-09-2020

XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 2 września 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/24747737?version=1.0
Dodano: 31-08-2020

ARiMR - trwa nabór wniosków o wsparcie dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 i ubiegłoroczną suszę

Od 13 sierpnia producenci rolni, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami spowodowanymi przez epidemię COVID-19 oraz ci, którzy nie otrzymali tzw. pomocy suszowej za 2019 r. mogą ubiegać się o wparcie finansowe.

Wnioski o wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR. Ostateczny termin ich składania nie został określony, jednak Agencja może przyznać pomoc tylko do 31 grudnia 2020 r. i w tym terminie musi ją również wypłacić. Szybkie złożenie dokumentów gwarantuje więc szybszą wypłatę środków. Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Można je również dostarczyć do specjalnych wrzutni, ustawionych w placówkach terenowych Agencji. W tym wypadku, jeżeli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie złożenia, powinien dołączyć do wniosku dane kontaktowe - adres e- mail bądź nr telefonu komórkowego - ze wskazaniem, że za tym pośrednictwem Agencja ma poinformować o przyjęciu wniosku poprzez wrzutnię.
Dodano: 20-08-2020

Obowiązek pobierania opłaty miejscowej

Wójt Gminy w Czernichowie przypomina osobom kierującym hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, ośrodkami wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, gospodarstwami agroturystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi obiektami usługowymi o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od osób przebywających na wypoczynku, szkoleniu bądź w celach turystycznych. Obowiązek ten wynika z Uchwały Rady Gminy w Czernichowie Nr X/77/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
Terminy do rozliczania się z w/wm opłaty wynikają z Uchwały Rady Gminy nr VIII/63/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r:

 • do 10 stycznia
 • do 10 kwietnia
 • do 10 lipca
 • do 10 października

Proszę o rzetelne i terminowe rozliczanie się z pobranych opłat.
Dodano: 27-06-2019

1 września dzwonek szkolny zabrzmi w szkołach na terenie Gminy Czernichów

20 sierpnia br. Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat zorganizowała w urzędzie spotkanie z dyrektorami publicznych placówek oświatowych. W spotkaniu poza dyrektorami wzięła udział także Zastępca Wójta Gminy Czernichów Bogusława Białka. Na spotkaniu omówione zostały sprawy organizacyjne związane ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym, w tym kwestie związane z dostosowaniem pracy poszczególnych jednostek do nowych, epidemicznych realiów. Przygotowywane są procedury i regulaminy wg których będą funkcjonować placówki szkolne i przedszkolne. Dyrektorzy szkół już niedługo poinformują rodziców o nowych zasadach funkcjonowania szkoły oraz godzinach rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 dla poszczególnych klas. Z powodu COVID-19 nowy rok szkolny na pewno będzie inny, trudniejszy niż zazwyczaj i tylko dyscyplina i odpowiedzialność całej społeczności szkolnej może wszystkim go ułatwić.
Dodano: 21-08-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 27 sierpnia 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 7 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 9 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 105 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 19 osób zmarło,
 • 61 osób ozdrowiało (z czego 2 w ostatniej dobie).
Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 27-08-2020

Sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 24 sierpnia 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 11 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 17 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 105 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 19 osób zmarło,
 • 53 osoby ozdrowiały.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 24-08-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 20 sierpnia 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objęte są 3 osoby,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 17 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 104 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia,
 • 19 osób zmarło,
 • 53 osoby ozdrowiały.

Codziennie aktualizowane dane dot. sytuacji epidemicznej na terenie powiatu żywieckiego, z uwzględnieniem podziału na gminy, dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu pod adresem: http://www.psse.zywiec.pl/.


Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 20-08-2020

Urząd Gminy zamknięty

W zawiązku z corocznym wyścigiem Tour de Pologne Urząd Gminy Czernichów
w dniu 07 sierpnia 2020 roku (piątek) będzie i przyjmował petentów od godziny 7:30 do 11:00.
W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu 600 – 813 – 162
Za utrudnienia przepraszamy
Dodano: 06-08-2020

77. Tour de Pologne UCI World Tour - utrudnienia w ruchu na Żywiecczyźnie

W dniu 7 sierpnia br. przez teren Żywiecczyzny przebiegać będzie trasa III etapu 77. Tour de Pologne UCI World Tour. Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób kierujących ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przebieg trasy.


Etap III: piątek 7.08.2020 r., zamknięcie trasy od około 11.00 – 17.00.
Trasa przejazdu: Od zapory w miejscowości Porąbka drogą wojewódzką 948 przez miejscowości: Międzybrodzie Bialskie, Czernichów, Tresna-Zapora, Żywiec, następnie skręt w lewo w drogę wojewódzką 946 ul. Suską, Łękawica W946, skręt w lewo w drogę wojewódzką 781 w Łękawicy, dalej na Kocierz Rychwałdzki ul. Turystyczną, następnie w lewo w ul. Widokową, skręt w prawo na W781 aż do Hotelu Kocierz SPA. Przedmiotową trasę kolarze pokonują 2 razy. Po raz trzeci kolarze wjeżdżają na zaporę w Porąbce i ponownie drogą drogą wojewódzką 948 jadą przez Międzybrodzie Bialskie, aż do skrętu w ul. Bielską P1403, gdzie przejeżdżają na teren powiatu bielskiego.
Następnie z kierunku Wilkowic kolarze wjeżdżają do miejscowości Łodygowice P1404 (Huciska), gdzie ul. Piłsudskiego przemieszczają się w kierunku Zamku w Łodygowicach. Następnie skręcają w ul. Kopernika w miejscowości Bierna P1464 dojeżdżając do ul. Beskidzkiej w Zarzeczu P1406, po czym skręcają w lewo i wzdłuż Jeziora Żywieckiego kontynuują jazdę aż do Międzybrodzia Bialskiego, gdzie ponownie skręcają w ul. Bielską P1403 i na jej szczycie opuszczają teren powiatu żywieckiego.

Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób kierujących ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowo na czas trwania wyścigu uruchomione zostaną objazdy:

 • z kierunku Kobiernic w kierunku Żywca – zalecany objazd przez Bielsko-Biała (tablice informujące o objeździe).
 • z kierunku Żywca w kierunku Międzybrodzia Bialskiego, Kocierza, Suchej Beskidzkiej – objazd ul. Ślemieńską przez Łękawicę ul. Żywiecka, następnie ul. Wspólną do DW946.
 • z kierunku Suchej Beskidzkiej w kierunku Żywca – objazd ul. Wspólną w Łękawicy, następnie ul. Żywiecką, ul. Ślemieńską do DW946.


Info: Komenda Powiatowa Policji w Żywcu
Dodano: 05-08-2020

77. Tour de Pologne

Szanowni Mieszkańcy,
poniżej przedstawiamy ważny komunikat Komendy Powiatowej Policji w Żywcu dot. zamknięcia ruchu w Gminie Czernichów dnia 7 sierpnia 2020 r. w związku z wyścigiem kolarskim Tour de Pologne.
Prosimy o zapoznanie się i udostępnianie wiadomości


„77. Tour de Pologne UCI World Tour – utrudnienia w ruchu na Żywiecczyźnie

W dniu 7 sierpnia br. przez teren Żywiecczyzny przebiegać będzie trasa III etapu 77. Tour de Pologne UCI World Tour. Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób kierujących ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przebieg trasy.


Etap III: piątek 7.08.2020 r., zamknięcie trasy od około 11.00 – 17.00.
Trasa przejazdu: Od zapory w miejscowości Porąbka drogą wojewódzką 948 przez miejscowości: Międzybrodzie Bialskie, Czernichów, Tresna-Zapora, Żywiec, następnie skręt w lewo w drogę wojewódzką 946 ul. Suską, Łękawica W946, skręt w lewo w drogę wojewódzką 781 w Łękawicy, dalej na Kocierz Rychwałdzki ul. Turystyczną, następnie w lewo w ul. Widokową, skręt w prawo na W781 aż do Hotelu Kocierz SPA. Przedmiotową trasę kolarze pokonują 2 razy. Po raz trzeci kolarze wjeżdżają na zaporę w Porąbce i ponownie drogą drogą wojewódzką 948 jadą przez Międzybrodzie Bialskie, aż do skrętu w ul. Bielską P1403, gdzie przejeżdżają na teren powiatu bielskiego.
Następnie z kierunku Wilkowic kolarze wjeżdżają do miejscowości Łodygowice P1404 (Huciska), gdzie ul. Piłsudskiego przemieszczają się w kierunku Zamku w Łodygowicach. Następnie skręcają w ul. Kopernika w miejscowości Bierna P1464 dojeżdżając do ul. Beskidzkiej w Zarzeczu P1406, po czym skręcają w lewo i wzdłuż Jeziora Żywieckiego kontynuują jazdę aż do Międzybrodzia Bialskiego, gdzie ponownie skręcają w ul. Bielską P1403 i na jej szczycie opuszczają teren powiatu żywieckiego.
Informujemy, że na czas przejazdu wyścigu kolarskiego ruch na trasach zostanie całkowicie zamknięty. Apelujemy do wszystkich osób korzystających z dróg o bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osób kierujących ruchem i zachowanie szczególnej ostrożności.

Dodatkowo na czas trwania wyścigu uruchomione zostaną objazdy:
- z kierunku Kobiernic w kierunku Żywca – zalecany objazd przez Bielsko-Biała (tablice informujące o objeździe).

- z kierunku Żywca w kierunku Międzybrodzia Bialskiego, Kocierza, Suchej Beskidzkiej – objazd ul. Ślemieńską przez Łękawicę ul. Żywiecka, następnie ul. Wspólną do DW946.

- z kierunku Suchej Beskidzkiej w kierunku Żywca – objazd ul. Wspólną w Łękawicy, następnie ul. Żywiecką, ul. Ślemieńską do DW946.

Komenda Powiatowa Policji w Żywcu”
Dodano: 27-07-2020
Dodano: 22-06-2020
Dodano: 13-07-2020

Bezpieczne wakacje

Szanowni Mieszkańcy, nadszedł czas letniego wypoczynku. Gorące miesiące sprzyjają spędzaniu czasu nad wodą. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających proszę o przezorność i przestrzeganie podstawowych zasad.
Dodano: 14-07-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 22 lipca 2020 r.) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 10 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 19 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 104 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem (z tego u 1 osoby w ostatniej dobie),
 • 18 osób zmarło,
 • 48 osób ozdrowiało.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 22-07-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 20 lipca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 5 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 19 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 103 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 48 osób ozdrowiało.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 20-07-2020

Weź udział w projektach SPZOZ Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka - pn. Sercu na ratunek oraz Stawiam na zdrowie

SPZOZ Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka zaprasza kobiety (40-59 lat) oraz mężczyzn (40-64 lata) z województwa śląskiego do udziału w darmowym projekcie dla osób zmagających się z chorobą niedokrwienną lub niewydolnością serca, a także dla osób, u których stwierdzono występowanie ryzyka tych schorzeń, ale nie doszło jeszcze do incydentu na ich tle. Na każdego uczestnika, który zakwalifikuje się do projektu czeka cykl sesji rehabilitacyjnych, porad dietetycznych i psychologicznych, badania laboratoryjne, a także wizyty u lekarza specjalisty w zakresie kardiologii. Chcesz zgłosić swoje uczestnictwo w projekcie? Wystarczy, że zgłosisz się do pawilonu D budynku GCR „Repty”. Dedykowany pracownik placówki będzie udzielał wszelkich informacji, a także zweryfikuje poprawność składanych dokumentów oraz dokona ich przyjęcia. Dodatkowe pytania związane z projektem można kierować: 32 390 17 52, sercunaratunek@repty.pl.

SPZOZ Repty - Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka zaprasza kobiety (50-59 lat) oraz mężczyzn (50-64 lata) z województwa śląskiego do udziału w darmowym projekcie dla osób zmagających się z chorobami układu kostno stawowego. Dodatkowe pytania związane z projektem można kierować: 32 390 17 52, stawiamnazdrowie@repty.pl.
Dodano: 16-07-2020

Praca w Spółdzielni socjalnej Człowiek na Górze

Spółdzielnia socjalna Człowiek na Górze z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim zatrudni pracownika gospodarczego na stanowisku kierowcy i brygadzisty. Szczegółowe informacje pod nr tel. 728851853, lub mail: czlowieknagorze@gmail.com
Dodano: 06-07-2020

XX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 15 lipca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/24371569?version=1.0
Dodano: 09-07-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 13 lipca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 5 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 19 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 48 osób ozdrowiało.


Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 13-07-2020

Konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpad

Na stronie BIP Urzędu Gminy Czernichów opublikowano konsultacje społeczne dotyczące uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów i zagospodarowania tych odpadów - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/13260036
Dodano: 03-07-2020

Apel do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie barszczu sosnowskiego

W związku z informacjami o występowaniu na terenie naszej gminy stanowisk Barszczu Sosnowskiego apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości o usuwanie tej toksycznej rośliny stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a w szczególności dla dzieci i osób cierpiących na alergie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie. Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.
Dodano: 01-07-2020

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.
Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone. Biura będą otwarte do godz. 19.00. Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty. Do 7 lipca Agencja zarejestrowała ponad 1,3 mln wniosków.
Dodano: 08-07-2020

Komunikat KRUS - zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12 lipca 2020 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 12 lipca 2020r. Zgodnie z art. 4a ust.1 i 1a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, mogą nadal kontynuować pobieranie świadczenia z KRUS.

Przypominamy, iż zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Rolnik lub domownik, który stara się o przyznanie prawa do pobierania zasiłku opiekuńczego, powinien prawidłowo wypełnić wniosek, który można pobrać na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/zasilek-opiekunczy/ oraz wysłać:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub
 • osobiście, pamiętając o przestrzeganiu zasad obowiązujących na terenie placówki czy oddziału.

Kasa sukcesywnie będzie przyznawać prawo do zasiłków opiekuńczych na podstawie złożonych wniosków, na okres opieki wskazany we wniosku, po uprzednim spełnieniu wymaganych kryteriów.
Dodano: 03-07-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czerichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy (stan na 06 lipca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 0 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 5 osób,
 • 22 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 46 osób ozdrowiało.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 06-07-2020

Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym

Spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy. - Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Trzy formy spisu

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
 • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego
 • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego


Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich
 • zamieszkałych w danej gminy
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Kandydaci przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy o liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.
Dodano: 17-06-2020

XIX sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 25 czerwca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/24188025?version=1.0
Dodano: 18-06-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 19 czerwca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 6 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 44 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 29 osób ozdrowiało.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 19-06-2020
Dodano: 08-06-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 17 czerwca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 46 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 46 osób hospitalizowanych jest z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 29 osób ozdrowiało.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 17-06-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 15 czerwca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 50 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 47 osób jest hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 18 osób zmarło,
 • 29 osoby ozdrowiały.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 15-06-2020

12 czerwca 2020 Urząd Gminy Czernichów nieczynny

Wójt Gminy Czernichów uprzejmie informuje, że dzień 12 czerwca 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 600813162.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 08-06-2020

PIENIĄDZE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

40 mln z budżetu państwa dla KGW na realizację swoich zadań przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością składania wniosków w placówce ARiMR. Przewiduje się, że wsparcie finansowe trafi do około 11,6 tys. kół gospodyń wiejskich. Zachęcamy Panie z KGW Gminy Czernichów do składania wniosków. Urząd Gminy deklaruje pomoc na każdym etapie: rejestracji koła, składania wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia dotacji.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 01-06-2020

XVIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 8 czerwca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/24009731?version=1.0
Dodano: 01-06-2020

Od 1 czerwca br. Urząd Gminy Czernichów przywraca pełną obsługę mieszkańców

Uwaga!
Bezpośrednia obsługa osób, załatwiających swoje sprawy w Urzędzie Gminy będzie się odbywała z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Przed wejściem do budynku każdy będzie zobowiązany do dezynfekcji rąk, a wewnątrz będzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania dwumetrowego dystansu od innych osób. Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw urzędowych przez ePUAP oraz drogą mailową i zachęcamy do korzystania z tych sposobów komunikacji z Urzędem Gminy.
Dodano: 01-06-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 03 czerwca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 11 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 52 osoby są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 17 osób zmarło (z czego 1 w ostatniej dobie),
 • 22 osoby ozdrowiały.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 03-06-2020

Sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów

Aktualna sytuacja epidemiologiczna na terenie Gminy Czernichów (stan na 02 czerwca 2020 r.,) na podstawie danych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żywcu wygląda następująco:

 • kwarantanną domową na terenie gminy objętych jest 12 osób,
 • nadzorowi epidemiologicznemu podlega 0 osób,
 • 53 osób są hospitalizowane z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem,
 • u 102 osób stwierdzono wynik dodatni zakażenia koronawirusem,
 • 16 osób zmarło,
 • 22 osoby ozdrowiały.

Apeluję o jeszcze większą ostrożność i sumienne przestrzeganie ograniczeń, zakazów i nakazów. Tylko pozostanie w domach może ustrzec nas przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 na terenie Gminie Czernichów.

Barbara Kos-Harat
Wójt Gminy Czernichów
Dodano: 02-06-2020
Dodano: 19-05-2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wraz z filiami wznawiają swoją działalność

Z dniem 11.05.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie wraz z filiami wznawiają swoją działalność z zachowaniem odpowiednich procedur dotyczących funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii, po zniesieniu zakazu działalności bibliotecznej. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników i użytkowników bibliotek, oraz ze względu na obowiązek przeprowadzenia 14 dniowej kwarantanny zwracanych zbiorów, biblioteki będą dostępne dla czytelników w nowych godzinach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie
Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 9:00 – 16:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 14:00

Filia w Międzybrodziu Bialskim
Poniedziałek 8:00 – 13:00
Wtorek 8:00 – 13:00
Środa 12:00 – 16:00
Czwartek 12:00 – 16:00
Piątek 12:00 – 16:00

Filia w Międzybrodziu Żywieckim
Poniedziałek 9:00 – 15:00
Wtorek 9:00 – 15:00
Środa 9:00 – 15:00
Czwartek 9:00 – 15:00
Piątek 9:00 – 16:00
Dodano: 14-05-2020

Ważna informacja dotycząca przebudowy DW 948

W związku z otrzymanym przez mieszkańców Gminy Czernichów zawiadomieniem o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dot. przebudowy DW 948 na odcinku od DK 52 do DW 946 wyjaśniamy, że zawiadomienie służy poinformowaniu zainteresowanych właścicieli posesji znajdujących się na wykazie nieruchomości przejętych pod drogę, o fakcie wydania w/w decyzji oraz o prawie właścicieli do wglądu w jej treść i prawa do odwołania się od niej. W odpowiedzi na zawiadomienie należy postępować zgodnie z opisem poniżej.

KROK 1: Odnaleźć swoją działkę na wykazie działek wymienionych w zawiadomieniu.
KROK 2: Skontaktować się z Wydziałem Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pok. 524 tel. (032) 207 75 24 w godz. 9.00 - 14.00 w celu uzyskania informacji nt. możliwości zapoznania się z treścią indywidualnej decyzji dotyczącej swojej działki – dowiemy się z niej o zakresie zajęcia gruntu oraz wysokości odszkodowania (można wykonywać fotokopie).
KROK 3: Po zapoznaniu się z treścią decyzji:

OPCJA I: Jeśli nie ma zastrzeżeń co do treści wydanej decyzji (tzn. decyzja nie narusza prawa własności i właściciel jest zdecydowany zaakceptować przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
- wysłać pisemne oświadczenie o wydaniu nieruchomości w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) na adres: Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice oraz jednocześnie powiadomić Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice w celu skorzystania z prawa otrzymania dodatkowych 5% wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę (nie jest to obowiązkowe).
Niepodjęcie żadnych czynności sprawi, że decyzja pozostaje w mocy i odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z treścią decyzji.
OPCJA II: Jeśli są zastrzeżenia co do treści wydanej decyzji (np. decyzja narusza prawo własności, właściciel nie zgadza się na przekazanie nieruchomości za odszkodowaniem wskazanym w decyzji) można:
odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia (przy uwzględnieniu treści pouczenia dot. COVID-19) – po ewentualnej konsultacji z radcą prawnym.

UWAGA! Jeśli nie odpowiemy na zawiadomienie i nie zapoznamy się z treścią wydanej decyzji, działki ujęte w decyzji zostaną przejęte pod drogę po bezskutecznym upływie terminu na złożenie odwołania. Wówczas decyzja stanie się ostateczna i prawomocna. Ewentualne odszkodowanie za przejęty teren zostanie wypłacone w wysokości określonej w decyzji.

ZE WZGLĘDU NA KRÓTKI OKRES CZASU NA PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI LUB ZŁOŻENIE ODWOŁANIA ZALECA SIĘ NIEZWŁOCZNE PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPISANYCH POWYŻEJ.

UWAGA!!
W celu sprawniejszego wyszukania swoich działek poniżej podajemy link do edytowalnej wersji Obwieszczenia Wojewody Śląskiego, zawierającego wykaz wszystkich działek objętych decyzją o zezwoleniu na realizację przebudowy DW 948 (dokument z 6 marca 2020).

http://bip.katowice.uw.gov.pl/main/szukaj/wszedzie/IFXIII.7820.11.2019.html
Dodano: 20-05-2020

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

W załączeniu do pobrania orzeczenia Państwowgo Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu o jakości wody.
Dodano: 11-05-2020

PSZOK w Porąbce czynny w niedzielę dla mieszkańców z domków letniskowych

W związku z rosnącą ilością odpadów z domków letniskowych oraz coraz częściej pojawiającymi się dzikimi wysypiskami, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej b/n zostanie otwarty w okresie letnim począwszy od 10.05.2020r. w każdą niedzielę w godzinach 18.00-20.00. Obsługa PSZOK będzie przyjmowała odpady tylko od mieszkańców z domków letniskowych, którzy potwierdzą miejsce zamieszkania w Gminie Czernichów. Uwaga w niedzielę nie będą przyjmowane odpady budowlane i wielkogabarytowe.
Dodano: 11-05-2020