22 maja 2019,imieniny Heleny, Wieslawy, Ryty

Komunikaty

UWAGA Wilki!!

Wójt Gminy Czernichów ostrzega przed wilkami pojawiającymi się w lasach w rejonie Jaworzyny oraz góry Żar. W związku z otrzymanymi sygnałami o wilkach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy do właścicieli psów o szczególny nadzór nad zwierzętami i unikanie spacerów daleko w głąb lasu. Przypominamy, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione. W przypadku kontaktu z wilkiem lub wilkami należy spokojnie się oddalić. W zdecydowanej większości przypadków wilki wyczuwając człowieka same się oddalają. Pod żadnym pozorem nie wolno iść za wilkiem oraz zbliżać się do młodych wilcząt. Jednocześnie przypominamy, że wilki znajdują się pod ochroną i ich odstrzał jest zabroniony. W przypadku zauważenia wilka blisko zabudowań prosimy zgłosić ten fakt telefonicznie do urzędu pod numerem 338609333.
Dodano: 08-05-2019

Będzie bezpieczniej - modernizujemy monitoring wizyjny Gminy Czernichów

Z początkiem kwietnia rozpoczęły się prace modernizacyjne systemu monitoringu wizyjnego Gminy Czernichów. Zadanie zostało podzielone na etapy, czego skutkiem ma być wymiana wszystkich przestarzałych kamer oraz rozbudowa systemu. W ramach prac na chwilę obecną częściowo zmodernizowano infrastrukturę sieciową, zakupiony został profesjonalny rejestrator, zamontowano nowoczesną kamerę z funkcją motozoom w Międzybrodziu Żywieckim monitorującą drogę na Górę Żar. W/w prace mają znacząco usprawnić działanie systemu monitoringu.
Dodano: 08-05-2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Czernichów

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Międzybrodzie Żywieckie w Gminie Czernichów, w zakresie wynikającym z Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.15.2019 z dnia 7 marca 2019 r. do pobrania na BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=632374
Dodano: 04-04-2019

Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

7 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym głównym tematem było zabezpieczenie działań ratowniczych na akwenie Jeziora Międzybrodzkiego w Gminie Czernichów.
Dodano: 08-05-2019

11 MAJA - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

#ZaczynamOdSiebie to hasło tegorocznej, trzynastej edycji kampanii Dzień bez Śmiecenia, której celem jest edukacja i zachęcanie społeczeństwa do aktywnego promowania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Nie śmiecąc chronisz środowisko i szanujesz naszą wspólną przestrzeń życiową – pamiętaj o tym przez cały rok! A jak świętować 11 maja? Warto włączyć się w działania związane z Dniem Bez Śmiecenia. Więcej informacji na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/.
Dodano: 10-05-2019

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Czernichów

Urząd Gminy Czernichów informuje, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z samochodów osobowych w Gminie Czernichów odbędzie się:


 • MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE: 13.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 12.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • CZERNICHÓW I TRESNA: 27.04.2019 r. (sobota) – zgłoszenia przyjmowane będą do piątku 26.04.2019 r. do godz. 14:00;
 • MIĘDZYBRODZIE ŻYWIECKIE: 30.04.2019 r. (wtorek) – zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 29.04.2019 r. do godz. 14:00;


Zgłoszenia dotyczące odbioru w/w odpadów należy dokonywać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 33 860 93 16 lub w Firmie „Atra” pod numerem telefonu 660 009 285.
Dodano: 28-03-2019

Jak prawidłowo palić w piecu

Nawet w starym i brzydkim kotle można też palić bez dymu, tak że pies sąsiada nie będzie wiedział, że spalasz węgiel! Bynajmniej nie trzeba tego robić z troski o sąsiada i jego psa – przede wszystkim dla własnej oszczędności, bo dym to niespalone paliwo, a dokładniej 30–70% tego paliwa. O tym, czy dym się spala, czy ucieka kominem, decyduje nie wiek pieca ani cena paliwa, lecz sposób palenia. Więcej informacji w ulotce - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 09-04-2019

VIII sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP: https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20883081?version=1.0
Dodano: 18-04-2019

Informacja o odpadach zielonych

W związku z wiosennymi porządkami w ogrodach przypominamy, że odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych będą odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na 2019 r. w maksymalnej ilości 24 worki/rok.

Worki na odpady zielone wydawane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 od pon. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30. Większe ilości odpadów zielonych przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porąbce przy ul. Bażanciej - tel. 660009285. Mogą to być tylko i wyłącznie: trawa, liście i pocięte gałęzie. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ODPADY ZIELONE ZAPAKOWANE W WORKACH LUB POWIĄZANE. Całe drzewa, klocki i pnie nie będą odbierane. Nie będą także odbierane odpady zielone przywiezione LUZEM.

Przypominamy również, że zgodnie z § 14 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
Dodano: 28-03-2019

UWAGA zmiana godzin pracy urzędu w Wielki Piątek

Wójt Gminy Czernichów informuje, że w dniu 19.04.2019 roku (Wielki Piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12.00. W sprawach zgłoszenia zgonu prosimy dzwonić pod numer tel. 600813162.
Dodano: 18-04-2019

Informacja Wójta Gminy Czernichów w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Informuję, że pomimo zapowiedzianej akcji strajkowej w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy, egzaminy gimnazjalne przewidziane na dzień 10-12 kwietnia 2019 r., odbędą się w planowanym terminie, a do ich przeprowadzenia zostały powołane stosowne komisje. Dla pozostałych dzieci, w szkołach przewidziano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 05-04-2019

Program ochrony powietrza - ankieta

Szanowni Mieszkańcy, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Śląskiego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą nr V/47/5/2017, Urząd Gminy Czernichów zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej. Załączoną ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, prosimy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019r. na dziennik podawczy w budynku Urzędu Gminy Czernichów, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów osobiście, za pomocą poczty polskiej lub mailem na adres gmina@czernichow.com.pl.
Dodano: 11-02-2019

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów

Na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy zostały udostępnione wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu - https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990
Dodano: 08-04-2019

Wiosenna akcja szczepienia lisów - nie dotykaj szczepionek!

W terminie od 4 do 13 kwietnia 2019 roku na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zostanie wyłożona w formie przynęty, która będzie miała kształt małych, brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby, wyczuwalnym przez lisy już z odległości około 800 metrów.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone. Podkreślić również należy, że szczepionka nie jest przeznaczona dla zwierząt domowych oraz gospodarskich i nie działa na nie wystarczająco skutecznie. więcej informacji dostępne na stronie http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/wiosenna-akcja-szczepienia-lisow-nie-dotykaj-szczepionek
Dodano: 05-04-2019

Karpaty Łączą - Zielona Infrastruktura

W związku z udziałem Stowarzyszenia – LGD „Żywiecki Raj” w projekcie „Karpaty Łączą – Zielona Infrastruktura” zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ANKIETY na temat świadomości i zainteresowania tematem zielonej infrastruktury. Projekt LIFE16 jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Dodano: 05-03-2019

Akcja zimowego utrzymania dróg

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2018/2019 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 15 listopada br. do 30 kwietnia 2019r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • 33-860-93-34 tel. (w godz. 7.30 – 15.30)
 • 606 464 996 (w godz. 15.30 – 7.30)


DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)


DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • 32 781 92 11
 • 32 781 91 95 (w godz. pracy) w sytuacjach kryzysowych (32) 781 92 11 obsługiwany jest całodobowo
 • 32 781 92 00
Dodano: 13-11-2018

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniu 12 marca 2019 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy al. Piłsudskiego 50.
Dodano: 06-03-2019

Nowa Piątka - propozycja nowych Rządowych Programów

W centralnych punktach gmin i powiatów staną specjalne busy oznaczone logo #NowaPiątka, w których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o programach „500+”, „Emerytura +”, „Niższy Pit”, „Bez Pit dla młodych” i „Połączenia Lokalne”. Szczegółowych informacji udzielają eksperci z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW oraz pracownicy ZUS, a merytorycznie akcję wspiera Krajowa Administracja Skarbowa.

UWAGA Z OSTATNIEJ CHWILI: do naszej gminy bus przyjedzie w dniu 8 kwietnia ok godziny 9:00 - planowany pobyt ok 1 godziny - parking w Czernichowie.
Dodano: 08-04-2019

Pożytek publiczny

Na stronie internetowej BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20621990 opublikowano konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czernichów w roku 2019 z zakresu upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu
Dodano: 14-03-2019

Nabór na stanowisko urzędnicze ds. dróg

Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg. Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20683964
Dodano: 22-03-2019

Obwieszczenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów

Na stronie internetowej BIP https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=626690 opublikowano obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Międzybrodzie Bialskie w Gminie Czernichów.
Dodano: 28-02-2019

Zebrania wiejskie w Gminie Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że zebrania wiejskie, na których odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się w następujących terminach:


 1. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie
 2. 10 marca 2019 r. o godz. 9:00 w remizie OSP w Międzybrodziu Bialskim
 3. Zebranie wiejskie sołectwa Tresna
 4. 17 marca 2019 r. o godz. 10:45 w remizie OSP Czernichów – Tresna
 5. Zebranie wiejskie sołectwa Czernichów
 6. 24 marca 2019 r. o godz. 10:45 w remizie OSP Czernichów – Tresna
 7. Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
 8. 31 marca 2019 r. o godz. 9:15 w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim


Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 19-02-2019

Konsultacje społeczne w sprawie projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konsultacje społeczne w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących projektu „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029”. Projekt „Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Czernichów na lata 2019-2029” udostępniony zostanie mieszkańcom w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Czernichów ul. Strażacka 6/7, sekretariat pok. nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy https://gwczernichow.peup.pl/rejestry.seam?symbol=ROiO&trejId=425&eid=628573, oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 12 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. Pisemne uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy zgłaszać na formularzu lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gops.czernichow.com.pl.
Dodano: 12-03-2019

Ogłoszenie - VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 22 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20665490?version=1.0
Dodano: 21-03-2019

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szczegóły do pobrania - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 20-03-2019

VI sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 15 marca 2019 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek obrad dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20578610?version=1.0
Dodano: 08-03-2019
Dodano: 21-02-2019
Dodano: 25-02-2019
Dodano: 21-02-2019

Czyste powietrze

Informujemy, iż 21 stycznia 2019 r. został wznowiony program „CZYSTE POWIETRZE”. Jest to kompleksowy program, stworzony przez Ministerstwo Środowiska, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Zakres dotacji 7.000,00 – 53.000,00 zł.
Dodano: 08-02-2019

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Obowiązki mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynikają z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. po. 250 ze zm.). A mianowicie każdy mieszkaniec ma obowiązek przyłączenia swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej chyba, że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy dana miejscowość nie jest jeszcze skanalizowana lub gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowiązkiem każdego mieszkańca jest gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Dodano: 08-02-2019

System płatności masowych w Urzędzie Gminy Czernichów

Wójt Gminy Czernichów informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zostaje wprowadzony system płatności masowych. W związku z tym mieszkańcom Gminy Czernichów zostaną przesłane indywidualne numery kont bankowych do wpłat podatków i opłat za śmieci. Wszelkie wpłaty dotyczące podatków i opłat za śmieci od 1 stycznia 2019 roku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany w zawiadomieniu.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, mailowo na adres gmina@czernichow.com.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów.

Wykaz telefonów:

 • 338661325 – centrala
 • 338609316 – gospodarka odpadami
 • 338609324 – wymiar podatków
 • 338609319 – podatek od środków transportowych
Dodano: 14-12-2018

V sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 27 lutego 2019r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się V sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20448956?version=1.0
Dodano: 20-02-2019
Dodano: 21-01-2019
Dodano: 30-01-2019

Terminy i stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019

Na stronie BIP zostały udostępnione terminy i stawki opłat za odpady komunalne na rok 2019 - http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20376575?version=1.0
Dodano: 08-02-2019
Dodano: 11-02-2019
Dodano: 15-02-2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim

Wójt Gminy Czernichów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Ks. Jana Hojdysa w Międzybrodziu Żywieckim ul. Beskidzka 6, 34 – 312 Międzybrodzie Żywieckie. Szczegóły dostępne na stronie BIP http://www.czernichow.finn.pl/bipkod/20229826
Dodano: 21-01-2019
Dodano: 05-02-2019

IV sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz.15:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia do pobrania na BIP http://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/20256444?version=1.0
Dodano: 23-01-2019

Ankieta na potrzeby opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czernichów

Gmina Czernichów pracuje nad budową Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2029. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli ukierunkować nasze wspólne działania w najbliższym okresie na najważniejsze dla mieszkańców obszary.

link do ankiety: https://goo.gl/forms/UVCOgQMidg8QyYYr2

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29 stycznia 2019 roku.
Dodano: 14-01-2019
Dodano: 17-01-2019

UWAGA!! Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW

Województwo śląskie, powiat: żywiecki: prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22°C do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień lokalnie od -14°C do -10°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15km/h.

Ostrzeżenie obowiązuje od 22 do 23.01.2019r.

http://pogodynka.pl/ostrzezenia
Dodano: 22-01-2019

Komunikacja miejska MZK bezpłatna dla seniorów

Od 1 stycznia 2019, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Żywiec oraz Wójtami Gmin: Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz i Świnna, osoby powyżej 70 roku życia korzystają z autobusów komunikacji miejskiej MZK Żywiec za darmo! Zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z tej formy komunikacji.
Dodano: 03-01-2019

ANKIETA - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj

W związku z planowaną coroczną ewaluacją podejmowanych działań, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców terenu LGD „Żywiecki Raj”, a więc do mieszkańców wszystkich wiejskich gmin Powiatu żywieckiego. Ankieta ma wskazać poziom Państwa satysfakcji z faktu, iż jesteście mieszkańcami wspomnianego terenu. Badanie jest anonimowe, wyniki badań nie będą przekazane ani udostępniane innym podmiotom. Dziękujemy za poświęcony czas.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=03f38d58&&b=45cb18143&&c=3ea56d01

źródło: LGD Żywiecki Raj
Dodano: 10-01-2019
Dodano: 16-01-2019

KOMUNIKAT - ODBIÓR ODPADÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

ZE WZGLĘDU NA BARDZO TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE ODBIÓR ODPADÓW W TYM POPIOŁU MOŻE SIĘ OPÓŹNIĆ. PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I PRZEPRASZAMY ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA I NIEDOGODNOŚCI.
Dodano: 10-01-2019
Dodano: 07-01-2019

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW-PIB

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu.

Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm.

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia/343/download
Dodano: 08-01-2019