24 marca 2019,imieniny Marka, Gabriela, Katarzyny

Karta projektu

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Czernichów do roku 2030. Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego, przywrócenia ładu przestrzennego, wzmocnienia aktywności społecznej, ochrony środowiska naturalnego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Ważnym elementem w opracowaniu strategii rozwoju jest sformułowanie odpowiednich projektów strategicznych, które będą także stanowiły odpowiedź na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej. W związku z tym zapraszamy Państwa do wypełnienia karty projektu i włączenia się tym samym w opracowanie dokumentu strategicznego.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez lokalny samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. Wzór karty projektu, na której opisać można propozycję przedsięwzięcia strategicznego dostępny jest na BIP UG Czernichów:


Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie do 21 listopada br. w następujący sposób:

  • w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, Tresna, ul. Żywiecka 2
  • w postaci zeskanowanej na adres e-mail: sekretarz@czernichow.com.pl

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.
08-11-2017 13:21:57 - Wpis utworzył użytkownik admin