18 czerwca 2019,imieniny Marka, Elzbiety

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Czernichów informuje mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czernichów z dnia 8 grudnia 2017 nr XXIX/240/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty z nieruchomości zamieszkałych ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 10 złotych za osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • 21 złotych za osobę, miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny

Ponadto informujemy, że w związku z wdrażaniem nowego systemu segregacji odpadów komunalnych ulega zmianie kolorystyka worków oraz sposób segregacji odpadów komunalnych

  • papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma) - worek w kolorze niebieskim z napisem „MAKULATURA/PAPIER”
  • szkło (bezbarwne i kolorowe) i odpady opakowaniowe ze szkła - worek w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”
  • tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz metal – worek w kolorze żółtym z napisem „PLASTIK METAL”

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady kuchenne oraz opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone ulegające biodegradacji powstające w wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i terenów zielonych powinny być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. W razie niemożliwości urządzenia kompostownia przydomowego odpady komunalne ulegające biodegradacji należy gromadzić i oddać firmie odbierającej odpady komunalne

  • worek koloru brązowego z napisem „BIO” (limit 2 worki 120 litrowe na miesiąc od każdej nieruchomości)
  • worek koloru czarnego - odpady niesegregowane
05-01-2018 11:31:10 - Wpis utworzył użytkownik admin