23 kwietnia 2019,imieniny Jerzego, Wojciecha

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Żywieckie, w dniu 6 kwietnia 2018r. (piątek) o godz.17:30. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 6 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury.

Porządek zebrania :

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017.
 6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2018.
 7. Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy do roku 2030.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie zebrania.

Sołtys i Rada Sołecka
Międzybrodzie Żywieckie

20-03-2018 9:58:17 - Wpis utworzył użytkownik admin