8 lipca 2020,imieniny Edgara, Elzbiety, Eugeniusza

Zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie wsi Międzybrodzie Bialskie w dniu 22 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00. W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznacza się na dzień 22 kwietnia 2018 o godz. 9:30. Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Międzybrodzie Bialskie.Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór sekretarza zebrania.
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2017.
 6. Informacja Wójta o budżecie gminy na rok 2018.
 7. Informacja o przebudowie drogi wojewódzkiej.
 8. Informacja o rozbudowie systemu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Zątki, Mysłajki, Ubocz, Waleczki i Nowy Świat.
 9. Informacja o światłowodach.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie zebrania.

19-04-2018 9:07:25 - Wpis utworzył użytkownik admin