17 czerwca 2019,imieniny Laury, Marcjana, Alberta

Informacja Zarządu Spółki Wodnej w Czernichowie

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE INFORMUJE, WSZYSTKICH ODBIORCÓW WODY Z NASZEGO UJĘCIA, ŻE ZE WZGLĘDU NA PRZEDŁUŻAJĄCY SIĘ OKRES SUSZY ORAZ OBNIŻAJĄCY SIĘ POZIOM WÓD, ZARZĄD POSTANOWIŁ Z DNIEM 28.09.2018 WPROWADZIĆ OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY DO ODBIORCÓW DO ODWOŁANIA. OGRANICZENIA ZOSTANĄ ZNIESIONE W MOMENCIE POPRAWY NAPŁYWU WODY DO UJĘCIA. ZA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ PRZEPRASZAMY.

UWAGA - nie dotyczy odbiorców ZUP Isepnica!!

ZARZĄD SPÓŁKI WODNEJ NR 1 W CZERNICHOWIE
28-09-2018 14:36:09 - Wpis utworzył użytkownik admin