30 maja 2020,imieniny Ferdynanda, Karola, Jana

Informacja o odpadach zielonych

W związku z wiosennymi porządkami w ogrodach przypominamy, że odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych będą odbierane spod posesji zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów na 2019 r. w maksymalnej ilości 24 worki/rok.

Worki na odpady zielone wydawane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 od pon. do pt. w godzinach od 7.30 do 15.30. Większe ilości odpadów zielonych przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Porąbce przy ul. Bażanciej - tel. 660009285. Mogą to być tylko i wyłącznie: trawa, liście i pocięte gałęzie. PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO ODPADY ZIELONE ZAPAKOWANE W WORKACH LUB POWIĄZANE. Całe drzewa, klocki i pnie nie będą odbierane. Nie będą także odbierane odpady zielone przywiezione LUZEM.

Przypominamy również, że zgodnie z § 14 pkt 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów, powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np. kompostowanie w przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
28-03-2019 11:14:15 - Wpis utworzył użytkownik admin