5 czerwca 2020,imieniny Waltera, Bonifacego, Walerii

Wybrano Sołtysa i Radę Sołecką w Międzybrodziu Żywieckim

Ostatnie zebranie sołeckie w Gminie Czernichów odbyło się 31 marca 2019 w Międzybrodziu Żywieckim. Na zebraniu wybrano sołtysa wsi Międzybrodzie Żywieckie, którym ponownie został Pan Jacek Kliś oraz radę sołecką w składzie: Anna Bednarz. Szymon Dudek, Robert Kliś, Adam Kos, Mirosław Martyniak, Danuta Wawak.

Serdecznie gratuluję sołtysowi oraz całej radzie, życząc skutecznej i owocnej działalności na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”, satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
02-04-2019 11:56:52 - Wpis utworzył użytkownik admin