28 stycznia 2021,imieniny Walerego, Radomira, Tomasza

Warsztaty w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego

W dniach 18 – 19 czerwca, na zaproszenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej pełniącego lidera oraz Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego, Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat uczestniczyła w warsztatach poświęconych realizacji instrumentu RIT. Celem spotkania była intensyfikacja współpracy samorządów i wzmocnienie partnerstwa na rzecz realizacji wspólnych zintegrowanych projektów, których źródłem finansowania będzie kontynuacja instrumentu RIT w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027. Podczas konferencji Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat podpisała 2 listy intencyjne.
21-06-2019 10:41:59 - Wpis utworzył użytkownik admin