17 stycznia 2021,imieniny Antoniego, Rościsława, Jana

Rusza remont drewnianej zabytkowej dzwonnicy w Tresnej!

Zabytkowa drewniana dzwonnica z 1933 r. usytuowana przy ul. Krępli 29 w Tresnej, od dłuższego czasu wymagała kompleksowego remontu z uwagi na przegnite elementy konstrukcji i elewacji oraz coraz większą niestabilność obiektu. Od 2014 roku Gmina Czernichów bezskutecznie wnioskowała o dotację na ten cel. Dopiero w tym roku udało się pozyskać środki na realizację zadania.

W dniu 8.07.2019 Gmina Czernichów podpisała umowę ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „Remont dzwonnicy zabytkowej w Tresnej”. Część kosztów związanych z remontem tj. koszt wykonania dokumentacji czy nadzór inwestorski nad realizacją zadania Gmina Czernichów musi jednak pokryć z własnych środków. Ponadto Gmina Czernichów zobowiązana jest dostarczyć Wykonawcy materiał w postaci drewna niezbędny do wykonania ustalonego zakresu prac.

Dlatego też w dniu 10.06.2019 r. powołany został Komitet społeczny na rzecz remontu dzwonnicy zabytkowej w Tresnej, z Przewodniczącą Panią Maria Pantoł – Sołtys Tresnej na czele, którego celem jest wsparcie remontu dzwonnicy.
19-07-2019 14:59:44 - Wpis utworzył użytkownik admin