4 sierpnia 2020,imieniny Dominika, Protazego, Jana

Szkody łowieckie

Z dniem 23 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) m.in. określająca zmianę zasad szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Natomiast szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgłasza się do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach- Wydział Terenów Leśnych.

Po nowelizacji ustawy przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji szacującej szkody łowieckie. Gmina również nie jest stroną postępowania. W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, którymi na terenie gminy Czernichów są następujące koło łowieckie :

  • „PUSZCZYK” 34-326 Łodygowice, ul. Kalonka 69, tel. 33 863 23 81
  • „ŻBIK” 34-300 Żywiec, ul. Sienkiewicza 67, tel. 663-201-947
  • „BESKID-ŻYWIEC” 34-324 Lipowa, ul. Lipowa 7, tel. 509-610-375

Przydatne linki:
http://www.bielsko.pzlow.pl/56_ziemia_zywiecka.html
https://www.pzlow.pl/
https://lowiecpolski.pl/
06-09-2019 11:43:39 - Wpis utworzył użytkownik admin