2 czerwca 2020,imieniny Marianny, Marcelina, Piotra

Zebranie wiejskie wsi Tresna

Sołtys wsi Tresna, na wniosek mieszkańców Sołectwa Tresna zwołuje w dniu 9 grudnia 2019r. o godz.17:30 zebranie wiejskie wsi Tresna. W przypadku braku frekwencji drugi termin wyznacza się w dniu 9 grudnia 2019r. o godz.18:00. Zebranie odbędzie się w remizie OSP Czernichów - Tresna.

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie jego prawomocności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór sekretarza zebrania
  4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
  5. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i rady soleckiej
  6. Informacja dotycząca wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czernichów na rok 2020
  7. Podsumowanie działalności Wójta za 2019 rok oraz plan pracy na 2020
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie zebrania

Sołtys wsi Tresna
Maria Pantoł

27-11-2019 12:02:08 - Wpis utworzył użytkownik admin