6 czerwca 2020,imieniny Norberta, Laurentego, Bogumila

KONTROLE PALENISK DOMOWYCH

Realizując obowiązki Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, pracownicy Urzędu Gminy Czernichów będą przeprowadzać kontrole w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania do celów grzewczych.

Przepisy prawa nakładają na Gminę obowiązek przeprowadzenia 5 kontroli palenisk domowych w dniu ogłoszenia III poziomu alarmu smogowego, tzn. kiedy zawartość pyłu zawieszonego PM10 przekroczy wartość progową 200 µg/m3. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnione przez Wójta Gminy Czernichów osoby, wykonując kontrolę, mają prawo wstępu na teren nieruchomości. Jednocześnie informuję, że kontrolerzy będą mieli przy sobie upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy Czernichów.
29-11-2019 10:07:47 - Wpis utworzył użytkownik admin