4 sierpnia 2020,imieniny Dominika, Protazego, Jana

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku

Wójt Gminy Czernichów uprzejmie informuje, że Gmina Czernichów zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernichów w 2020 roku. Wysokość dofinansowania może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć to będzie od wielkości przyznanego dofinansowania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane z demontowaniem pokryć dachowych lub innych elementów zawierających azbest, odbiór, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów.

W związku z powyższym osoby planujące usuniecie azbestu ze swojej posesji w 2020 roku proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Czernichów w terminie do 10 marca 2020 roku stosownego wniosku (w załączeniu - kliknij dowiedz się więcej aby pobrać). Po ustaleniu listy osób ubiegających się o dofinansowanie Urząd Gminy Czernichów wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach o przyznanie dofinansowania.

Załączniki do pobrania

29-01-2020 8:58:33 - Wpis utworzył użytkownik admin