26 listopada 2020,imieniny Delfiny, Sylwestra, Konrada

Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego w Ciścu

10 lutego 2020 w Ciścu odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, w którym uczestniczyła Wójt Gminy Czernichów Barbara Kos-Harat.

Samorządowcy wspólnie z zaproszonymi gośćmi omawiali między innymi zasady pozyskiwania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, możliwości pozyskania funduszy na realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Inicjatyw Lokalnych. Rozmawiano także na temat dokumentacji, która jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę oraz zakres uzgodnień z Wodami Polskimi, Lasami Państwowymi i Polskimi Kolejami Państwowymi. Poruszono ponadto kwestie gospodarowania gruntami skarbu państwa przez Wody Polskie, Lasy Państwowe i PKP.

Źródło: https://beskidzka24.pl/o-czym-debatowano-na-konwencie-burmistrza-i-wojtow-powiatu-zywieckiego/?fbclid=IwAR2ujs0ZmwPvoVNDlc5x-eaujh79wtDxB2zyC9cnO4WO6QM0fD8andbENDY
11-02-2020 15:23:19 - Wpis utworzył użytkownik admin