19 września 2020,imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

WAŻNE! Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów nr 22/2020 z dnia 11.03.2020r., w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 16.03.2020r., aż do odwołania, następujące zmiany w funkcjonowaniu: Urzędu Gminy Czernichów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

  1. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy.
  2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
  3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.


NR TEL., FAX, ADRES E-MAIL:
Urząd Gminy Czernichów:
tel. 33 866 13 25, fax 33 866 12 87, e-mail: gmina@czernichow.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 33 866 13 38,fax - 33 866 13 38 , e-mail: sekretariat@gops.czernichow.com.pl
Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno – Ściekowej Isepnica
tel. 33 866 21 43; e-mail: sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna:
tel. 33 866 10 64, e-mail: gbpczernichow@gmail.com
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:
tel. 33 866 20 53, e-mail: biuro@gokis.czernichow.com.pl

Apeluje się do mieszkańców o pozostanie w domach, nie korzystania z ośrodków zdrowia (prosimy o kontakt telefoniczny) oraz ograniczenie wizyt w pozostałych ogólnodostępnych miejscach!!

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos - Harat
16-03-2020 10:25:56 - Wpis utworzył użytkownik admin