12 lipca 2020,imieniny Jana, Brunona, Bonifacego

Praca dla rachmistrzów przy Spisie Rolnym

Spis rolny ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy. - Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Trzy formy spisu

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
  • wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego
  • bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego


Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich
  • zamieszkałych w danej gminy
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Kandydaci przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy o liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.
17-06-2020 9:38:00 - Wpis utworzył użytkownik admin