Gmina  

www.czernichow.com.pl
  Aktualności  
szukaj  
 
 
Aktualności
imprezy, komunikaty
Gmina
samorząd, mieszkańcy
Wypoczynek
kultura, sport, turystyka
Biznes
firmy, inwestycje
 
  Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt
 
  19 marca 2018, imieniny Józefa, Bogdana, Laili schowaj animację  
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    E - Administracja
    biuletyn
informacji
publicznej
    E-Urząd
    fundusze
europejskie
    fundusze
krajowe
    platforma
e-usług
publicznych
    Dziennik Ustaw
Monitor Polski
    Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej
    E-Mapa
    Cmentarze
Wyszukiwarka
 
    Aktualnie
    Kamera
    Hotspot
 
    Kontakt
Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
34-311 Czernichów
ul. Żywiecka 2
woj. Śląskie
tel.: +48 33 866 13 25
fax: +48 33 866 12 87
gmina@czernichow.com.pl
www.czernichow.com.pl
Godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek - Piątek
 
7.30 - 15.30
 
Nr Rach. Bankowego
Bank Spółdzielczy Porąbka
68 8124 0009 2001 0000
0172 0003
 
 
X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 7 października 2011r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej PGE Energia Odnawialna SA Oddział w Międzybrodziu Bialskim, ul. Energetyków 9 odbędzie się X sesja Rady Gminy CzernichówPorządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdawczość z działalności Wójta.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czernichów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie : powołania zespołu do wyboru ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie :zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2005r w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czernichów oraz zwrotu wydatków związanych z kosztami pogrzebu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie : górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
11. Podjęcie uchwały w sprawie : przejęcia przez Gminę Czernichów zadania z zakresu właściwości Powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego utrzymania drogi powiatowej w sezonie zimowym 2011/2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 22.06.2011r dotyczącej przejęcia nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Walusiów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/58/2011 z dnia 26.05.2011 r. w dotyczącej zamiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Brodek.
14. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żywieckiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy gminami w celu wspólnego złożenia oferty nabycia akcji spółki akcyjnej pod firmą Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem .
18. Podjęcie uchwały w sprawie : wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty miejscowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr VII/52/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLIV/345/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów oraz wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych zaliczanych do samorządowego sektora finansów publicznych za I półrocze roku budżetowego
21. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLV/355/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwale Nr VII/51/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim".
23. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2011-2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
25. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2011 roku - opina Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji.
26. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011r.
27. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
28. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy
29. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
30. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy
31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
32. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Badan

 
Zapytaj
01-01-1970 1:00:00 : Wpis utworzył użytkownik
 
 
kampanie  
noclegi  
atrakcje  
gastronomia  
foto galerie  
zabytki  
baza firm  
 
Miejscowości Partnerskie
  Bicester
(Anglia)
   
  Neunkirchen
-Seelscheid
(Niemcy)
   
  Opponitz
(Austria)
   
 
Csór
 
 
Nasi Sąsiedzi
     
  Kozy   Łękawica  
     
  Łodygowice   Porąbka  
     
  Wilkowice   Żywiec  
 
Współpracujemy
     
  PSP w Żywcu   WKU Bielsko-Biała  
     
  Starostwo Powiatowe w Żywcu   Województwo śląskie  
     
  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu    
 
 
 
 
    Gmina Czernichów   Aktualności Czernichów Wypoczynek Biznes  
  www.czernichow.com.pl   Informacje o polityce cookies Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt  
 
  Na zlecenie STRADA Consulting Projekt, grafika, wykonanie - Marek Landowski   SEO, CMS, wykonanie - Michał Glajc