Gmina  

www.czernichow.com.pl
  Aktualności  
szukaj  
 
 
Aktualności
imprezy, komunikaty
Gmina
samorząd, mieszkańcy
Wypoczynek
kultura, sport, turystyka
Biznes
firmy, inwestycje
 
  Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt
 
  1 maja 2017, imieniny Józefa, Jeremiego, Lubomira schowaj animację  
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    E - Administracja
    biuletyn
informacji
publicznej
    E-Urząd
    fundusze
europejskie
    fundusze
krajowe
    platforma
e-usług
publicznych
    Dziennik Ustaw
Monitor Polski
    Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej
    E-Mapa
    Cmentarze
Wyszukiwarka
 
    Aktualnie
    Kamera
    Hotspot
 
    Kontakt
Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
34-311 Czernichów
ul. Żywiecka 2
woj. Śląskie
tel.: +48 33 866 13 25
fax: +48 33 866 12 87
gmina@czernichow.com.pl
www.czernichow.com.pl
Godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek - Piątek
 
7.30 - 15.30
 
Nr Rach. Bankowego
Bank Spółdzielczy Porąbka
68 8124 0009 2001 0000
0172 0003
 
 
X sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 7 października 2011r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej PGE Energia Odnawialna SA Oddział w Międzybrodziu Bialskim, ul. Energetyków 9 odbędzie się X sesja Rady Gminy CzernichówPorządek posiedzenia :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdawczość z działalności Wójta.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie : ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czernichów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie : powołania zespołu do wyboru ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie :zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 28 kwietnia 2005r w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Czernichów oraz zwrotu wydatków związanych z kosztami pogrzebu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów z dnia 30 marca 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernichowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie : górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
11. Podjęcie uchwały w sprawie : przejęcia przez Gminę Czernichów zadania z zakresu właściwości Powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego utrzymania drogi powiatowej w sezonie zimowym 2011/2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 22.06.2011r dotyczącej przejęcia nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Walusiów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy Czernichów Nr VII/58/2011 z dnia 26.05.2011 r. w dotyczącej zamiany nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ulicy Brodek.
14. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie : przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomość gruntową w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żywieckiej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy konsorcjum pomiędzy gminami w celu wspólnego złożenia oferty nabycia akcji spółki akcyjnej pod firmą Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem .
18. Podjęcie uchwały w sprawie : wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty miejscowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr VII/52/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie: przekazania środków finansowych dla Policji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLIV/345/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów oraz wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych zaliczanych do samorządowego sektora finansów publicznych za I półrocze roku budżetowego
21. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany w Uchwale Nr XLV/355/2010 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie : zmiany uchwale Nr VII/51/2011 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na prefinansowanie zadania współfinansowanego środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku "Kosarzyska" w Międzybrodziu Żywieckim".
23. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2011-2021.
24. Podjęcie uchwały w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
25. Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czernichów za I półrocze 2011 roku - opina Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji.
26. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2011r.
27. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
28. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy
29. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
30. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy
31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
32. Wolne wnioski i zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Badan

 
Zapytaj
01-01-1970 1:00:00 : Wpis utworzył użytkownik
 
 
kampanie  
noclegi  
atrakcje  
gastronomia  
foto galerie  
zabytki  
baza firm  
 
Miejscowości Partnerskie
  Bicester
(Anglia)
   
  Neunkirchen
-Seelscheid
(Niemcy)
   
  Opponitz
(Austria)
   
 
Csór
 
 
Nasi Sąsiedzi
     
  Kozy   Łękawica  
     
  Łodygowice   Porąbka  
     
  Wilkowice   Żywiec  
 
Współpracujemy
     
  PSP w Żywcu   WKU Bielsko-Biała  
     
  Starostwo Powiatowe w Żywcu   Województwo śląskie  
     
  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu    
 
 
 
 
    Gmina Czernichów   Aktualności Czernichów Wypoczynek Biznes  
  www.czernichow.com.pl   Informacje o polityce cookies Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt  
 
  Na zlecenie STRADA Consulting Projekt, grafika, wykonanie - Marek Landowski   SEO, CMS, wykonanie - Michał Glajc