Gmina  

www.czernichow.com.pl
  Aktualności  
szukaj  
 
 
Aktualności
imprezy, komunikaty
Gmina
samorząd, mieszkańcy
Wypoczynek
kultura, sport, turystyka
Biznes
firmy, inwestycje
 
  Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt
 
  24 marca 2018, imieniny Gabriela, Marka, Gabora schowaj animację  
 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 
Aktualności
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    E - Administracja
    biuletyn
informacji
publicznej
    E-Urząd
    fundusze
europejskie
    fundusze
krajowe
    platforma
e-usług
publicznych
    Dziennik Ustaw
Monitor Polski
    Centralna Ewidencja
i Informacja
o Działalności
Gospodarczej
    E-Mapa
    Cmentarze
Wyszukiwarka
 
    Aktualnie
    Kamera
    Hotspot
 
    Kontakt
Urząd Gminy Czernichów
z siedzibą w Tresnej
34-311 Czernichów
ul. Żywiecka 2
woj. Śląskie
tel.: +48 33 866 13 25
fax: +48 33 866 12 87
gmina@czernichow.com.pl
www.czernichow.com.pl
Godziny otwarcia urzędu:
Poniedziałek - Piątek
 
7.30 - 15.30
 
Nr Rach. Bankowego
Bank Spółdzielczy Porąbka
68 8124 0009 2001 0000
0172 0003
 
 
W dniu 28 grudnia 2011r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Czernichowie, odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Czernichów


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie pracowomocności
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Akademia rozwoju – lepszy start w edukację” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2012 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla obszaru w Międzybrodziu Bialskim Lipnickim w rejonie Placu Św. Ambrożego
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla obszaru w Międzybrodziu Bialskim Lipnickim obejmującego działkę Nr 1462/63
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czernichów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomość zabudowaną w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na zakup 35 autobusów nowych fabrycznie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Fianansowej Gminy Czernichów na lata 2011-2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski i zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Badan

 
Zapytaj
01-01-1970 1:00:00 : Wpis utworzył użytkownik
 
 
kampanie  
noclegi  
atrakcje  
gastronomia  
foto galerie  
zabytki  
baza firm  
 
Miejscowości Partnerskie
  Bicester
(Anglia)
   
  Neunkirchen
-Seelscheid
(Niemcy)
   
  Opponitz
(Austria)
   
 
Csór
 
 
Nasi Sąsiedzi
     
  Kozy   Łękawica  
     
  Łodygowice   Porąbka  
     
  Wilkowice   Żywiec  
 
Współpracujemy
     
  PSP w Żywcu   WKU Bielsko-Biała  
     
  Starostwo Powiatowe w Żywcu   Województwo śląskie  
     
  Komenda Powiatowa Policji w Żywcu    
 
 
 
 
    Gmina Czernichów   Aktualności Czernichów Wypoczynek Biznes  
  www.czernichow.com.pl   Informacje o polityce cookies Pogoda Mapy Multimedia Portal Kontakt  
 
  Na zlecenie STRADA Consulting Projekt, grafika, wykonanie - Marek Landowski   SEO, CMS, wykonanie - Michał Glajc