20 stycznia 2021,imieniny Fabiana, Sebastiana

Zakres wykonywanych zadań

- prowadzenie działalności kulturalnej
- organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych
- współpraca z lokalnymi środowiskami związanymi z kulturą oraz problematyką kultury fizycznej i turystyki
- współdziałanie z odpowiednimi organami z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
- współdziałanie w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki
- aktualizowanie strony internetowej gminy

20-01-2021 18:26:43 - Wpis utworzył użytkownik