5 czerwca 2020,imieniny Waltera, Bonifacego, Walerii

Zakres wykonywanych zadań

- prowadzenie działalności kulturalnej
- organizowanie imprez kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych
- współpraca z lokalnymi środowiskami związanymi z kulturą oraz problematyką kultury fizycznej i turystyki
- współdziałanie z odpowiednimi organami z zakresu bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne
- współdziałanie w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki
- aktualizowanie strony internetowej gminy

05-06-2020 2:58:48 - Wpis utworzył użytkownik