19 września 2020,imieniny Januarego, Konstancji, Teodora

Imprezy i wydarzenia | Archiwum wpisów...Wójt Gminy Czernichów - Prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy Czernichów

"Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie,
to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.
To DAR ŻYCIA ... Niech dawcy krwi,
którym należy się wdzięczność wszystkich,
będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata".
/Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców - 2004 r./


W dniu wczorajszym 21 osobowa grupa mieszkańców Gminy Czernichów spotkała się w Urzędzie Gminy, aby powołać do życia Klub HDK. Do tej pory akcje poboru krwi na terenie naszych sołectw organizowało PTG Sokół oraz OSP Międzybrodzie Żywieckie za co im serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w organizację Klubu przy Urzędzie Gminy, a tych, dla których zdrowie i życie potrzebujących jest wartością najwyższą zapraszamy serdecznie do współpracy.
Dodano: 18-09-2020

III Rajd Koroną Gminy Czernichów

W dniu 12.09.2020r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie Czernichów zorganizowało trzeci już Rajd Koroną Gminy Czernichów. Nadrzędnym celem tegorocznej wyprawy było uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II, Bitwy Warszawskiej, Powstania Śląskiego oraz Zaślubin Polski z morzem. Ważne jest, aby pamięć o tych wydarzeniach pozostała żywa i żeby z jednej strony jednoczyła nas a z drugiej mobilizowała do wspólnych działań i do współpracy.

„ Byt człowieka jest przemijający i zmienny. Góry istnieją w sposób pewny i trwały, są wymownym obrazem niezmiennej Wieczności Boga”. Jan Paweł II

Serdeczne gratulacje dla organizatorów i uczestników III Rajdu Koroną Gminy Czernichów.

Barbara Kos- Harat
Wójt Gminy Czernichów

Dodano: 17-09-2020

Zapraszamy na przesłuchania wstępne do ognisk Fundacji Braci Golec!

22 września, wtorek, godz. 18.00 - Kryształowe Wzgórze w Międzybrodziu Żywieckim. Chętnych do udziału w przesłuchaniu prosimy o przygotowanie do zaśpiewania krótkiej piosenki. Do Fundacji Braci Golec mogą dołączyć osoby potrafiące grać na instrumentach oraz dzieci i młodzież chcące dopiero zacząć przygodę z muzyką. Szczegółowe informacje na temat przesłuchań oraz edukacji w Fundacji Braci Golec można uzyskać u koordynatora fundacji Rafała Bałasia, numer telefonu: 500488112.


Dodano: 15-09-2020

Komunikaty | Archiwum wpisów...Jest światełko nadziei! - materiał Kroniki Beskidziej

W Żywieckiej Kronice Beskidzkiej z ubiegłego tygodnia można było przeczytać materiał o tym jakie problemy finansowe miała Gmina Czernichów i jak samorząd wychodzi z tych problemów. https://prasabeskidzka.pl/zywiecka-kronika-beskidzka-nr-36-z-10092020-p-590.html Artykuł do przeczytania na https://www.facebook.com/ZywieckaKronikaBeskidzka/posts/1010710819414470
Dodano: 18-09-2020

Konsultacje społeczne dotyczące programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

W terminie od 11 września 2020 r. do 5 października 2020 r. odbywają się konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r. Niezbędne dokumenty dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/23177701
Dodano: 15-09-2020

Wizyta mobilnego biura Czyste Powietrze w Gminie Czernichów

28.09.2020r., godz. 15:00 – 17:00, GOKiS w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2. Wszystkich chętnych do skorzystania z Programu „Czyste Powietrze” zapraszamy na spotkanie.
Dodano: 14-09-2020

Listy Prezesa GUS

Zachęcamy do zapoznania się z listem Prezesa GUS dot. Powszechnego Spisu Rolnego. Listy dostępne - kliknij dowiedz się więcej.
Dodano: 01-09-2020

Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego czyste powietrze - nowa odsłona programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.
Dodano: 13-08-2020

Powszechny Spis Rolny 01.09 - 30.11.2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Dodano: 06-08-2020