30 marca 2020,imieniny Anieli, Kwiryna, Leonarda

Komunikaty | Archiwum wpisów...

Nowe zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żywieckiego

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Żywieckiego z uwagi na obecną sytuację oraz w związku z czynnościami polegającymi na przeciwdziałaniu COVID-19 tj. zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków tej choroby Powiat Żywiecki wprowadza od dnia 25 marca 2020r. do odwołania szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żywieckiego znajdujących się:

 • Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu),
 • Żywiec, ul .Ks. Pr. S. Słonki 24 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu),
 • Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6,
 • Węgierska Górka, ul. Zielona 43,
 • Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (budynek Starostwa Powiatowego w Żywcu),
 • Jeleśnia, ul. Plebańska 1 (budynek Urzędu Gminy w Jeleśni).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy poprzez:

 • złożenie kompletnego pisemnego wniosku na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego za pośrednictwem listu – zgłoszenie porady na odległość,
 • złożenie kompletnego wniosku w formie skanu bądź zdjęcia przesłanego na adres e-mail: s8426@zywiec.powiat.pl,
 • w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu ustnie przez telefon w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Żywcu pod numerem 33 860 50 21.

W wyznaczonym przez Powiat terminie i w uzgodnionej podczas rejestracji formie skontaktuje się z Państwem osoba obsługująca punkt NPP i NPO !!!
Dodano: 27-03-2020

XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów

W dniu 30 marca 2020 r. o godz.15:30 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów. Porządek posiedzenia dostępny na BIP https://www.czernichow.finn.pl/res/serwisy/pliki/23543017?version=1.0
Dodano: 26-03-2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Nawiązując do najświeższych ograniczeń wprowadzonych przez Rząd Polski w związku z epidemią koronawirusa apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów o ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkich wyjść z domu. Wychodźmy tylko w sytuacjach bezsprzecznie niecierpiących zwłoki, jak. np. dokonanie niezbędnych zakupów w sklepie czy aptece. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Aktualne informacje i zalecenia w związku z koronawirusem dostępne są na stronie rządowej https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos- Harat
Dodano: 24-03-2020

Porady psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuję, że osoby które chciałby skorzystać z porady psychologicznej proszone są o kontakt z psychologiem dyżurującym we wtorki od 16.00 do 18.00 pod numerem telefonu: 798 485 714.
Dodano: 23-03-2020

Pomoc dla seniorów, osób starszych, niepełnosprawnych i po leczeniu szpitalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531973358, 604287741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 20-03-2020

Informacja o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o zdrowie Państwa i dzieci, uprzejmie informuję o zakazie korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk "Orlik" oraz innych obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy Czernichów (na podstawie Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Czernichów z dn. 20 marca 2020 r.).

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat


Dodano: 20-03-2020

Informacja Wójta Gminy Czernichów dla osób przybywających zza granicy

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi skierowania na kwarantannę 14-dniową osób przybywających zza granicy (dotyczy osób, które nie chcą odbywać kwarantanny domowej) informuję, że na prośbę zainteresowanego do ośrodka kwarantannowego kieruje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. NR TELEFONU: 322077101.

Do miejsca kwarantanny zainteresowany musi dostać się własnym środkiem transportu. Organizacja środka transportu przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczy osób, które otrzymały decyzję kwarantannową z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos-Harat
Dodano: 20-03-2020

Komunikat firmy wywozowej odpady Atra

UWAGA!!! W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) w trosce o mieszkańców oraz osoby obsługujące PSZOK zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Czernichów o ograniczenie dostaw odpadów do PSZOK w Porąbce przy ul. Bażanciej (w szczególności plastik, papier, szkło, bio). Jednocześnie informujemy, aby dostawy odpadów do PSZOK były realizowane przez jednego mieszkańca z jednej nieruchomości. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa higienicznego tj. używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowanie min. 1 m odstępu od osoby obsługującej PSZOK.

Przepraszamy za utrudnienia, ale służą one naszemu wspólnemu bezpieczeństwu.
Dodano: 19-03-2020

Kontakt telefoniczny z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że mieszkańcy Gminy Czernichów mogą uzyskać pomoc pod numerami telefonów: 338661338 (w godzin od 7.30 do 15.30) oraz tel. 531 973 358, 604 287 741 (w godzinach od 7.30 do 19.00).
Dodano: 19-03-2020

Ograniczenie w kursowaniu komunikacji miejskiej w Żywcu

Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o. informuje, że z dniem 17.03.2020r. (wtorek) ograniczone zostaje kursowanie autobusów komunikacji miejskiej. Szczegóły dostępne na stronie http://www.mzk.zywiec.pl/komunikaty/ograniczenie-w-kursowaniu-komunikacji-miejskiej-w-zywcu.html
Dodano: 16-03-2020

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czernichów informuje, że seniorzy, osoby starsze, niepełnosprawne i po leczeniu szpitalnym, które wymagają pomocy mogą telefonicznie uzyskać informację w jaki sposób otrzymać pomoc żywnościowa oraz zabezpieczenie w niezbędne leki. Osoby te mogą zgłaszać taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czernichów: tel. 338661338 (w godzinach od 7.30 – 15.30).
Dodano: 16-03-2020

WAŻNE! Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Czernichów nr 22/2020 z dnia 11.03.2020r., w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia mieszkańców wprowadza się z dniem 16.03.2020r., aż do odwołania, następujące zmiany w funkcjonowaniu: Urzędu Gminy Czernichów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Usługowo-Produkcyjnego Gospodarki Wodno-Ściekowej Isepnica, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

 1. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy.
 2. Obsługę interesantów ogranicza się wyłącznie do spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.


NR TEL., FAX, ADRES E-MAIL:
Urząd Gminy Czernichów:
tel. 33 866 13 25, fax 33 866 12 87, e-mail: gmina@czernichow.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
tel. 33 866 13 38,fax - 33 866 13 38 , e-mail: sekretariat@gops.czernichow.com.pl
Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno – Ściekowej Isepnica
tel. 33 866 21 43; e-mail: sekretariat@isepnica.czernichow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna:
tel. 33 866 10 64, e-mail: gbpczernichow@gmail.com
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:
tel. 33 866 20 53, e-mail: biuro@gokis.czernichow.com.pl

Apeluje się do mieszkańców o pozostanie w domach, nie korzystania z ośrodków zdrowia (prosimy o kontakt telefoniczny) oraz ograniczenie wizyt w pozostałych ogólnodostępnych miejscach!!

Wójt Gminy Czernichów
Barbara Kos - Harat
Dodano: 16-03-2020

Apel Wójta Gminy Czernichów do wszystkich mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych. Apeluję również o stosowanie się do zaleceń związanych z przestrzeganiem zasad higienicznych.
Tylko w ten sposób możemy wspólnymi siłami zatrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa.

Informuję, iż na terenie Gminy Czernichów zostają odwołane wszystkie imprezy, spotkania i zebrania aż do odwołania. Apeluję, aby w trakcie trwania okresu ochronnego ograniczyć do minimum prywatne spotkania towarzyskie celem zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.
Dodano: 16-03-2020

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. 2019, poz. 1981), w dniach 5-6 marca 2020 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Czernichów. Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Żywcu, w budynku Przychodni Lekarskiej przy Al. Piłsudskiego 50.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Żywcu:
Siedziba Komisji Lekarskiej: budynek przychodni Lekarskiej przy
Al. Piłsudskiego 50 w Żywcu, 34-300 Żywiec.
Termin urzędowania: od 3 lutego do 16 marca 2020 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 12.00.

Telefony kontaktowe:
Urzędu Gminy Czernichów - w sprawach kwalifikacji wojskowej – 33 860 93 11.
Dodano: 04-03-2020
Dodano: 02-03-2020

AKCJA ZIMA 2019/2020

DROGI GMINNE
Urząd Gminy Czernichów informuje, że w sezonie zimowym 2019/2020 akcja zimowego utrzymania dróg gminnych prowadzona jest od dnia 30.10.2019 do 30.04.2020r. Telefony kontaktowe do Urzędu Gminy Czernichów w sprawie odśnieżania dróg gminnych:

 • tel. 33 860 93 29, 33 866 13 25 (w godz. 7.30 – 15.30)
 • tel. 795 548 392 (w godz. 15.30 – 7.30)


DROGI POWIATOWE
Jednocześnie przypominamy, że za drogi i chodniki powiatowe na terenie gminy Czernichów czyli:

 1. ulice Bielska oraz Żarnówki w Międzybrodziu Bialskim
 2. ulica Beskidzka w Międzybrodziu Żywieckim
 3. ulica Roztoki w Czernichowie
 4. ulica Nad Jeziorem w Tresnej

odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu który w ramach prowadzonej Akcji Zima przyjmuje zgłoszenia pod numerami telefonów:

 • 33 862-05-72 tel. (w godz. 6.45 – 14.45)
 • 33 862-05-73 tel/fax
 • 664 433 352 (w godz. 14.45 – 6.45)


DROGA WOJEWÓDZKA
Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej numer 948 przebiegającej przez Tresną, Czernichów, Międzybrodzie Bialskie oraz chodnik, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach który przyjmuje zgłoszenia pod numerami:

 • Koordynator tel. 797 603 383
 • Wykonawca tel. 500 106 270


CHODNIKI DLA PIESZYCH
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) za odśnieżanie i odladzanie chodników odpowiada właściciel nieruchomości wzdłuż której chodnik jest położony. Jednocześnie informujemy, że chodniki będzie odśnieżać spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o., ale w pierwszej kolejności te położone wzdłuż obiektów gminnych, zwłaszcza szkół.
Dodano: 27-11-2019

Program Czyste Powietrze | Archiwum wpisów...

Czyste Powietrze - bliżej mieszkańców Gminy Czernichów

Czyste powietrze, to program rządowy realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z niektórymi gminami. W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku, domki letniskowe nie biorą udziału w projekcie. Regulamin projektu dostępny jest na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html. Od lutego dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Gminą Czernichów i WFOŚiGW w Katowicach punkt konsultacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców naszej gminy mieści się w Urzędzie Gminy Czernichów.
Dodano: 30-01-2020