logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

13 grudnia - Pamiętamy!
W dniu wczorajszym, 12 grudnia 2021r. wspominaliśmy ofiary wprowadzenia stanu wojennego. Minęło 40 lat, ale naszym obowiązkiem jest przechowanie pamięci o zbrodniach, których dopuściła się komunistyczna władza. Musimy tę pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom, aby już nigdy brat nie podniósł ręki na brata.

13 Gru -  14:22 | Aktualności | UG | 451


1981 Pamiętamy
fot. 1981 Pamiętamy

Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach jak wielka dziś twoja rana
Jakże długo cierpienie twe trwa

Tyle razy pragnęłaś wolności
Tyle razy tłumił ja kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

Uroczystości w Międzybrodziu Żywieckim rozpoczęły się od minuty ciszy i odśpiewania hymnu państwowego. Fragmenty filmów dokumentalnych i scena pacyfikacji kopalni „Wujek” z dzieła Kazimierza Kutza „Śmierć jak kromka chleba” przypomniały wszystkim grozę tamtych dni. Dzieci odczytały relacje swoich bliskich: bolesne wspomnienia zwykłych ludzi, którzy nagle wpadli w tryby bezdusznej machiny totalitarnego reżimu gen. Jaruzelskiego. Przygotowały to w ramach programu „Pamięć 81” realizowanego w Szkole Podstawowej nr. 1 im. Św. Jana Kantego w Międzybrodziu Bialskim, którego koordynatorem była p. Lucyna Rokita. Swoimi przeżyciami z internowania podzielił się p. Kazimierz Grajcarek, górnik, Wiceprzewodniczący Regionu Śląsko -Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Wspominał prześladowania, jakie spotkały robotników upominających się o wolność i godność człowieka. Harcerze z 24 WDH „Dobre Duchy” oraz chór Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia zaprezentowali pieśni patriotyczne, które wzbudziły wiele emocji. Kazimierz Matuszny i Przemysław Drabek posłowie na Sejm RP skierowali do organizatorów i przybyłych słowa wdzięczności za pamięć o ofiarach stanu wojennego oraz podzielili się swoimi wspomnieniami i refleksjami. Uczestnicy obchodów mogli zapoznać się z bibułą, czyli podziemnymi publikacjami, które są wyjątkowym świadectwem tamtych strasznych dni. Wspólny śpiew pieśni „Ojczyzno ma” zakończył uroczystość.

 

Pragnę podziękować naszym szacownym gościom, że byli z nami w ten wieczór. Dziękuję opiekunom dzieci i młodzieży, członkom Towarzystwa Miłośników Międzybrodzia i wszystkim, którzy włączyli się w organizację za ich trud i poświęcenie. Dziękuję mieszkańcom Gminy Czernichów za udział w tym ważnym przedsięwzięciu.

 

Wójt Gminy Czernichów

Barbara Kos-Harat