logo
-A A A+

Dzisiaj : 14 Lip 2024

Imieniny : Ulryka, Bonawentury, Kamila

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów
Włącz się! Przedstaw swoje pomysły! Aktywnie działaj, aby Tobie i Twoim bliskim w Gminie Czernichów żyło się lepiej Zapraszamy i czekamy na propozycje działań, które ożywią Twoje otoczenie!

09 Lip -  13:23 | Aktualności | Anna Szymla | 115


Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Czernichów, Przedsiębiorcy, Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów.

Dotychczas, zgodnie z uchwałą nr LVII/487/2024 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Czernichów wyznaczony został obszar rewitalizacji, który dostępny jest w treści uchwały: https://eurzad.finn.pl/gwczernichow/server/pobierz_rejestry_zalacznik/1019253

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które należy uwzględnić w programie rewitalizacji.

Przedsięwzięcia te mogą być zgłaszane przez samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty np. parafie, jak również przez grupy nieformalne mieszkańców. 
Każdy z projektów powinien służyć rozwiązaniu konkretnych problemów, przede wszystkim społecznych - na obszarze rewitalizowanym. 

Poniżej zamieszczamy wzór karty projektu, na której opisać można propozycję projektu rewitalizacyjnego. 

Wypełnione komputerowo lub drukowanym pismem karty można składać w terminie od 10 do 31 lipca 2024 roku w następujący sposób:

 • papierowej przesłanej na adres Urzędu Gminy Czernichów, Tresna, ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów lub złożonej osobiście w Urzędzie Gminy Czernichów;
 • elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada_gminy@czernichow.com.pl

Każda składana karta projektu powinna zostać podpisana czytelnie przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który takiego zgłoszenia dokonuje (np. przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) wraz z podaniem danych kontaktowych.

Przykładami projektów miękkich (tzn. nieinwestycyjnych) są zazwyczaj niewielkie projekty, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną, czy wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Są to projekty obejmujące imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe, szkolenia, warsztaty, współpracę partnerską.

Celem zainspirowania pomysłów w działaniach nie inwestycyjnych poniżej kilkanaście roboczych tytułów tego typu projektów:

 • Sport w każdym!
 • „Filozofia dla wszystkich” - warsztaty filozoficzne dla dzieci i młodzieży gminy … rozwijające umiejętność krytycznego myślenia z wykorzystaniem tekstów literackich
 • „Społecznicy z ………………..”- wolontariat uczniów…………………………
 • „Nasza firma” - zajęcia aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość uczniów……………
 • Go local – zarabiaj globalnie, działaj lokalnie…………………
 • „Zgrana rodzina” - działania aktywizujące i rozwijające potencjał i przedsiębiorczość rodziny……..
 • Integracja i edukacja międzypokoleniowa – OD-Nowa
 • Wspólne działanie – organizacja wyjazdów i działań społecznych
 • Baza Współpracy
 • Działania służące ochronie środowiska
 • Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska
 • Zdrowy tryb życia

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 33 300 30 78 lub mailowo pisząc na adres rewitalizacja@kreatus.eu.

Karty projektów stanowią propozycje działań rewitalizacyjnych, które ostatecznie będą weryfikowane przez zespół opracowujący program rewitalizacji.

Pomysły zostaną zweryfikowane przede wszystkim pod kątem potrzeby realizacji danego projektu zgodnej z ideą rewitalizacji oraz problemami występującymi na obszarze rewitalizacji a także pod kątem możliwości ich finansowania. W związku z powyższym zespół może kontaktować się z wnioskodawcą w celu ustalenia dodatkowych elementów w opisie lub ewentualnych zmian. Po weryfikacji propozycje działań rewitalizacyjnych zostaną wpisane do programu rewitalizacji w postaci projektów podstawowych oraz uzupełniających. Wpisanie projektu do programu nie oznacza, że dany projekt ma zapewnione źródło finansowania.


W ramach realizacji procesów rewitalizacyjnych po uchwaleniu programu wskazani realizatorzy powinni przystąpić do pozyskiwania środków finansowych, składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz organizowanie partnerstw w projekcie.

 

Wójt Gminy Czernichów

Łukasz Harat