logo
-A A A+

Dzisiaj : 15 Sie 2022

Imieniny : Napoleona, Stelii

Najbliższe wydarzenia

Komunikat o Rejestracji Uchodźców z Ukrainy - status UKR i nr PESEL
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 17 marca 2022 r.  Urząd Gminy Czernichów rozpoczyna rejestrację obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022r.

16 Mar -  09:45 | Aktualności | UG | 404


UG
fot. UG

Rejestracja dotyczy:

  • obywateli Ukrainy
  • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka
  • członków rodziny obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka
  • małżonka obywatela Ukrainy nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego.

Rejestracja odbywać będzie się w budynku Urzędu Gminy Czernichów I piętro pok. nr 1 i 3 codziennie w dni robocze w godzinach od  8.00 – 15.00, najpierw będą rejestrowane osoby z miejsc zbiorowego zakwaterowania, z którymi Urząd Gminy bezpośrednio będzie się kontaktował, w dalszej kolejności osoby, które zamieszkują u osób prywatnych.

 

UWAGA!!

Rejestracji podlegają wyłącznie wyżej wymienione osoby, które po 24 lutego 2022 r. przybyły do Polski wyłącznie z terytorium Ukrainy. Nie podlegają w tym trybie rejestracji osoby, które przybyły do Polski z terytorium innych państw, np. Słowacji, Węgier, Białorusi.

Rejestracji podlegają zarówno osoby dorosłe jak i małoletni.

Urząd Gminy zapewnia nieodpłatne wykonanie fotografii dla tych osób w ten sposób, że do obiektów zbiorowego zakwaterowania będzie jeździł fotograf, natomiast pozostałe osoby bedą mogły się zgłosić w miejsca i w terminie, które podamy wkrótce na stronie internetowej.

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy osoby powinny posiadać dokument tożsamości, t.j. paszport lub Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (np. prawo jazdy, legitymacja studencka) lub dokument potwierdzający urodzenie (dot. osób poniżej 18 roku życia) – urzędnik potwierdzi tożsamość także na podstawie dokumentu już unieważnionego. W przypadku braku ww. dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia, składanego pod odpowiedzialnością karną.

 

Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy.

Odcisków nie pobiera się :

  • od osoby poniżej 12 roku życia
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców
  • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.

W wyniku rejestracji każda osoba uzyska nr PESEL i zostanie wprowadzona do Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu będzie mogła korzystać z systemu oświaty, opieki społecznej, systemu ochrony zdrowia, rejestracji w urzędach pracy.

Informujemy, również, że osoby, które nie znają języka polskiego, w dniu składania wniosku o zarejestrowanie pobytu będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka ukraińskiego, który będzie w kontakcie telefonicznym w godzinach pracy urzedu.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Czernichów aby sprawy, które nie są pilne do załatwienia w wydziale spraw obywatelskich przełożyli na późniejszy termin. W pilnych sprawach proszę kontaktować się w godzinach pracy urzędu.