logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Wrz 2021

Imieniny : Januarego, Konstancji, Teodora

Najbliższe wydarzenia

Komunikat 

Kalendarz Wydarzeń organizowanych w Gminie Czernichów już wkrótce!

Praca w urzędzie gminy
Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw kultury, sportu i promocji.

01 Wrz -  15:01 | Aktualności | UG Czernichów | 291


praca
fot. praca

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko do spraw kultury, sportu i promocji” w terminie do dnia 13 września 2021 r.:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
  • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne na BIP https://www.czernichow.finn.pl/bipkod/27577269 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernichowie, tel. 33 860-93-27 lub 33 860-93-10.