logo
-A A A+

Dzisiaj : 17 Cze 2024

Imieniny : Laury, Marcjana, Alberta

Praca w urzędzie gminy
Wójt Gminy Czernichów ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw mienia komunalnego.

07 Cze -  11:14 | Aktualności | UG Czernichów | 274


praca
fot. praca

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko do spraw mienia komunalnego” w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r.:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Czernichów, Tresna ul. Żywiecka 2 34-311 Czernichów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu),
  • drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czernichowie, tel. 033 860-93-27.