logo
-A A A+

Dzisiaj : 15 Sie 2022

Imieniny : Napoleona, Stelii

Najbliższe wydarzenia

XXXVI sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 29 marca 2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Czernichów.

24 Mar -  14:15 | Aktualności | UG Czernichów | 169


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Czernichów obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Czernichów
  6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
  10. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła