logo
-A A A+

Dzisiaj : 30 Cze 2022

Imieniny : Emilii, Lucyny

Najbliższe wydarzenia

XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 25 maja 2022 r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Czernichów.

18 Maj -  15:30 | Aktualności | UG Czernichów | 155


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/262/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernichów
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzybrodzie Bialskie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/264/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzybrodzie Żywieckie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/265/2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tresna
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim przy ulicy Energetyków
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntu i najmu lokal w Międzybrodziu Żywieckim, przy ulicy Energetyków
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Tresnej przy ulicy Żywieckiej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Kotelnica
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernichów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/309/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu Żywiec na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Czernichów w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 18. Przyjęcie sprawozdania z działalności GOPS za rok 2021 oraz oceny zasobów pomocy społecznej
 19. Przyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021
 20. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy
 21. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy
 22. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła