logo
-A A A+

Dzisiaj : 14 Lip 2024

Imieniny : Ulryka, Bonawentury, Kamila

LIV sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 30 października 2023 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Czernichów.

23 Paź -  15:13 | Aktualności | UG Czernichów | 657


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2024-2027

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do oddania w dzierżawę nieruchomość w Międzybrodziu Żywieckim

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do oddania w dzierżawę nieruchomość w Międzybrodziu Bialskim

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernichów na lata 2023-2030"

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr V/56/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Usługowo-Produkcyjnemu Gospodarki Wodno-Ściekowej ,,Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. „Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i opłaty miejscowej

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2031

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

 16. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy

 17. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy

 18. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła