logo
-A A A+

Dzisiaj : 23 Lut 2024

Imieniny : Romany, Damiana, Polikarpa

Najbliższe wydarzenia

LV sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się LV sesja Rady Gminy Czernichów

22 Lis -  10:25 | Aktualności | UG Czernichów | 368


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+

 5. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Czernichów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj"

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do oddania w najem nieruchomość w Czernichowie przy ul. Żywieckiej

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do oddania w najem nieruchomość w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Ks. Pr. J. Banasia

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody do oddania w najem nieruchomość w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 i 2025

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2023-2031

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

 15. Wolne wnioski i zakończenie obrad

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła