logo
-A A A+

Dzisiaj : 14 Lip 2024

Imieniny : Ulryka, Bonawentury, Kamila

IV sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Czernichów.

20 Cze -  11:00 | Aktualności | UG Czernichów | 242


Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Debata nad raportem o stanie Gminy Czernichów za 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czernichów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernichów za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Czernichów za 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernichów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2024-2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024
 10. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Czernichów
 11. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Łatanik