logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

XXX sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 28 września 2021r. o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Czernichów.

21 Wrz -  12:34 | Aktualności | UG Czernichów | 307


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Żywieckiej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Energetyków
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Czernichów uprawnienia do ustalania cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernichów za lata 2019-2020
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2028
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 11. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
 12. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy
 13. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy
 14. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła