logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

XXXI sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 28 października 2021 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Czernichów.

21 Paź -  18:00 | Aktualności | UG Czernichów | 280


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Czernichów" i "Zasłużony dla Gminy Czernichów"
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Międzybrodziu Bialskim
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Zacisze” w Czernichowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Czernichów na rok szkolny 2021/2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Czernichów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2028
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 17. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy
 18. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła