logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 14 grudnia 2021 roku o godzinie 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Czernichów.

10 Gru -  08:30 | Aktualności | UG Czernichów | 258


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Sprawozdawczość z działalności Wójta

  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – z nieruchomości zamieszkałych

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

  6. Zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła