logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

XXXIV sesja Rady Gminy Czernichów
W dniu 22 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy w Czernichowie odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Czernichów.

15 Gru -  14:00 | Aktualności | UG Czernichów | 184


Sesja RG
fot. Sesja RG

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdawczość z działalności Wójta
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Czernichów na 2021 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Czernichów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad obliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Czernichów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów oraz członków rad sołeckich na terenie gminy Czernichów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddania w najem nieruchomość w Czernichowie przy ul. Żywieckiej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddania w najem nieruchomość w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Ks. Pr. J. Banasia
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddania w najem nieruchomość w Międzybrodziu Żywieckim przy ul. Beskidzkiej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czernichów na lata 2021-2028
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu na realizację zadania w zakresie organizacji transportu zbiorowego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernichów na lata 2022-2029
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na 2022 rok
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
 19. Wolne wnioski i zakończenie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Smoła