logo
-A A A+

Dzisiaj : 19 Maj 2022

Imieniny : Iwa, Piotra, Celestyna

Najbliższe wydarzenia

Zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie
Zebranie odbędzie się 26 września w Domu Strażaka w Międzybrodziu Bialskim.

20 Wrz -  13:17 | Aktualności | UG Czernichów | 248


Zebranie wiejskie
fot. Zebranie wiejskie

Sołtys wsi Międzybrodzie Bialskie zwołuje w dniu 26 września 2021r. o godz. 8:30 zebranie wiejskie sołectwa Międzybrodzie Bialskie. W przypadku braku frekwencji drugi termin wyznacza się w dniu 26 września 2021r. o godz. 9:00. Zebranie odbędzie się w Domu Strażaka w Międzybrodziu Bialskim.

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania oraz stwierdzenie jego prawomocności
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór przewodniczącego zebrania
  4. Wybór sekretarza zebrania
  5. Powołanie komisji mandatowej i skrutacyjnej
  6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji wniosków z funduszu sołeckiego - dyskusja mieszkańców
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków zz funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców
  8. Informacja o realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej 948 na odcinku od Zapory Porąbka do mostu w Międzybrodziu Żywieckim
  9. Sprawy organizacyjne i różne
  10. Zakończenie zebrania

 

Sołtys Międzybrodzia Bialskiego
Wiktor Czulak